Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003

Acte ale Comisiei Electorale Centrale, relevante pentru alegerile locale generale 2003

Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a alegerilor locale generale din 25 mai 2003
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2104 din 4 aprilie 2003
Concepţia reflectării campaniei electorale locale de către instituţiile Audiovizualului din Republica Moldova
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.2103 din 4 aprilie 2003
Hotărîre cu privire la stabilirea datei alegerilor noi ale primarilor în unele localităţi
19 noiembrie 2003, f/n
În legătura cu posturile vacante de primar al oraşului Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău, oraşului Taraclia, raionul Taraclia, satului Grimăncăuţi, raionul Briceni, comunei Grebleşti, raionul Străşeni, şi în temeiul art.122 (2) din Codul Electoral, Comisia Electorală Centrală hotărăşte[]
Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii “Cu privire la fixarea votării repetate în circumscripţiile electorale Onişcani, Chirianca şi secţia de votare Fuzăuca”, nr. 2180 din 28 mai 2003
2 iunie 2003, nr.2189
În legătură cu faptul că prin hotărîrea judecătoriei de sector Şoldăneşti s-au confirmat alegerile consilierilor în Consiliul raional Şoldăneşti se exclud din titlul şi textul hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 2180 din 28 mai 2003 sintagmele “secţia de votare Fuzăuca”, “precum şi la alegerea Consiliului raional Şoldăneşti (secţia de votare Fuzăuca)”[]
Hotărîre cu privire la fixarea votării repetate în unele circumscripţii electorale
2 iunie 2003, nr.2188
Prin hotărîrea judecătorilor de sector Nisporeni şi Soroca au fost declarate nule alegerile primarilor satului Grozeşti (raionul Nisporeni) şi comunei Cosăuţi (raionul Soroca)[]
Hotărîre cu privire la modificarea hotărîrii “Cu privire la fixarea turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale municipale, orăşeneşti, săteşti (comunale)” din 28 mai 2003 nr. 2179
2 iunie 2003, nr.2187
Se modifică hotărîrea “Cu privire la fixarea turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale municipale, orăşeneşti, săteşti (comunale)” din 28 mai 2003 nr. 2179[]
Hotărîre cu privire la reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă în al doilea tur de scrutin al alegerilor locale generale
28 mai 2003, nr.2182
Se recomandă instituţiilor Audiovizualului să organizeze în condiţii echitabile pentru concurenţii electorali în turul doi de scrutin, dezbateri în cadrul “meselor rotunde”[]
Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în “Fondul electoral”
28 mai 2003, nr.2181
Se stabileşte plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în “Fondul electoral” la al doilea tur de scrutin[]
Hotărîre cu privire la fixarea votării repetate în circumscripţiile electorale Onişcani, Chirianca şi secţia de votare Fuzăuca
28 mai 2003, nr.2180
Se declară nule alegerile consilierilor în consiliul comunal Onişcani, consiliul sătesc Chirianca şi alegerile în consiliul raional Şoldăneşti (secţia de votare Fuzăuca)[]
Hotărîre cu privire la fixarea turului doi de scrutin pentru alegerea primarilor în unele circumscripţii electorale municipale, orăşeneşti, săteşti (comunale)
28 mai 2003, nr.2179
Se fixează la 8 iunie 2003 turul doi de scrutin cu doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin în următoarele circumscripţii electorale[]
Hotărîre cu privire la sesizarea Blocului Electoral “PSD-PSL” privind modificarea hotărîrii nr. 58 din 30 aprilie 2003 a Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Chişinău, nr.1
7 mai 2003, nr.2156
La 6 mai 2003 Blocul Electoral “PSD-PSL” s-a adresat cu o sesizare, indicînd că Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău, nr. 1 neîntemeiat a refuzat înregistrarea dlui Constantin Tănase în calitate de candidat la funcţia de consilier în Consiliul municipal Chişinău pe lista Blocului “PSD-PSL”[]
Hotărîre cu privire la sesizarea Partidului Comuniştilor privind operarea unor modificări în Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a alegerilor locale generale din 25 mai 2003
7 mai 2003, nr.2155
Prin sesizarea din 24 aprilie 2003 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova solicită operarea unor modificări în Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a alegerilor locale generale din 25 mai 2003[]
Hotărîre cu privire la constituirea Oficiului de Protocol al Observatorilor
30 aprilie 2003, nr.2146
Pe lîngă Comisia Electorală Centrală se constituie Oficiul de Protocol al Observatorilor în următoarea componenţă[]
Hotărîre cu privire la modul de participare a cetăţenilor Republicii Moldova din comuna Chiţcani şi satele Cremenciug şi Gîsca la alegerea consilierilor în Consiliul raional Căuşeni
23 aprilie 2003, nr.2145
Se stabileşte că cetăţenii din unităţile administrativ-teritoriale ale judeţului Tighina (comuna Chiţcani, satele Cremenciug şi Gîsca), unde nu au fost constituite secţii de votare, au dreptul să participe la 25 mai 2003 la alegerile Consiliului raional Căuşeni, prezentîndu-se la următoarele secţii de votare[]
Hotărîre cu privire la înregistrarea simbolurilor electorale ale partidelor şi organizaţiilor social-politice, participante la alegerile locale generale din 25 mai 2003
23 aprilie 2003, nr.2144
Se înregistrează simbolurile electorale ale partidelor, organizaţiilor social-politice care participă la alegerile locale generale din 25 mai 2003 şi reprezintă[]
Hotărîre despre îndeplinirea de câtre Departamentul Situaţii Excepţionale a obligaţiunilor ce ţin de apărarea împotriva incendiilor în perioada alegerilor locale generale din 25 mai 2003
23 aprilie 2003, nr.2136
Se obligă Departamentul Situaţii Excepţionale să asigure apărarea împotriva incendiilor în sediile organelor electorale din ţară pe întreaga perioada electorală[]
Hotărîre cu privire la respectarea de către Departamentul Tehnologii Informaţionale a Codului electoral, privind alegerile locale generale din 25 mai 2003
23 aprilie 2003, nr.2135
Se obligă Departamentul Tehnologii Informaţionale să asigure la solicitarea cetăţenilor Republicii Moldova, într-un termen rezonabil, eliberarea documentelor necesare pentru participarea la alegerile locale generale din 25 mai 2003[]
Hotărîre despre îndeplinirea de către Ministerul Energeticii şi Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor a obligaţiunilor ce ţin de pregătirea alegerilor locale generale din 25 mai 2003
23 aprilie 2003, nr.2134
Se obligă Ministerul Energeticii să asigure fără întrerupere actuala campanie electorală cu energie electrică[]
Hotărîre cu privire la executarea de către Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţie şi Securitate a Codului electoral privind alegerile locale generale din 25 mai 2003
23 aprilie 2003, nr.2133
Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţie şi Securitate să asigure securitatea personală în egală măsură a tuturor concurenţilor electorali[]
Hotărîre cu privire la sesizarea Blocului Electoral “Alianţa Social-Liberală Moldova Noastră”
18 aprilie 2003, nr.2131
În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 1320-XV din 26 iulie 2002 cu privire la instituţia publică naţională a Audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova” se obligă conducerea Companiei “Teleradio-Moldova” să acorde Blocului Electoral “Alianţa Social-Liberală Moldova Noastră” dreptul la replică în acelaşi program sau ciclu de emisiuni[]
Hotărîre cu privire la statutul observatorilor străini (internaţionali) şi naţionali la alegerile locale generale din 25 mai 2003
16 aprilie 2003, nr.2128
Observatorii străini (internaţionali) şi naţionali în activitatea lor la alegerile locale generale din 25 mai 2003 se călăuzesc de Regulamentul privind statutul de observatori străini (internaţionali), aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1423 din 24 ianuarie 2001[]
Hotărîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în “Fondul electoral”
4 aprilie 2003, nr.2107
Se stabileşte plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în “Fondul electoral”[]
Hotărîre cu privire la înregistrarea Blocului Electoral “PSD-PSL”, a simbolului electoral şi confirmarea membrului reprezentant în Comisia Electorală Centrală
4 aprilie 2003, nr.2102
La 3 aprilie 2003 Blocul Electoral “PSD-PSL” a depus la Comisia Electorală Centrală actele şi cererea despre înregistrarea lui în calitate de concurent electoral la alegerile locale generale din 25 mai 2003[]
Hotărîre cu privire la aderarea Partidului Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova, Partidului Democrat-Popular din Moldova şi Partidului Reformei la Blocul Electoral “Alianţa Social-Liberală Moldova Noastră”
2 aprilie 2003, nr.2094
Biroul politic lărgit al Partidului Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova, Consiliul Republican al Partidului Democrat-Popular din Moldova şi Biroul permanent al Partidului Reformei prin hotărîrea din 20, 21, 24 martie 2003 au decis aderarea formaţiunilor social-politice sus-menţionate la Blocul Electoral “Alianţa Social-Liberală Moldova Noastră”[]
Hotărîre cu privire la înregistrarea Blocului Electoral “Alianţa Social-Liberală Moldova Noastră”
26 martie 2003, nr.2054
La 25 martie 2003 Blocul Electoral “Alianţa Social-Liberală Moldova Noastră” a depus la Comisia Electorală Centrală actele şi cererea despre înregistrarea lui în calitate de concurent electoral la alegerile locale generale din 25 mai 2003[]
Hotărîre cu privire la lista partidelor şi organizaţiilor social-politice cu dreptul de a participa la alegerile locale generale din 25 mai 2003
26 martie 2003, nr.2053
Se dă publicităţii lista partidelor şi organizaţiilor social-politice, înregistrate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pînă la stabilirea datei alegerilor, care conform statutelor, au dreptul să participe la alegerile locale generale din 25 mai 2003[]
Hotărîre cu privire la constituirea circumscripţiilor electorale de nivelul doi în unităţile administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova
26 martie 2003, nr.2052
Se constituie circumscripţiile electorale de nivelul doi pentru alegerile locale generale din 25 mai 2003, după cum urmează[]