Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003Documente CEC

Hotărîre cu privire la sesizarea Partidului Comuniştilor privind operarea unor modificări în Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a alegerilor locale generale din 25 mai 2003

|versiune pentru tipar| Chişinău, 7 mai 2003, nr.2155
Prin sesizarea din 24 aprilie 2003 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova solicită operarea unor modificări în Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a alegerilor locale generale din 25 mai 2003 (în continuare Regulament). La concret se cere acordarea pentru fiecare partid, organizaţie social-politică şi bloc electoral, înregistrat în calitate de concurent electoral, a cîte 30 minute gratuit la televiziune şi radio, 2 ore contra plată la instituţiile Audiovizualului, precum şi acordarea dreptului de efectuare a agitaţiei electorale la instituţiile Audiovizualului în zilele de duminică.

La examinarea prezentei sesizări Comisia Electorală Centrală a reieşit din următoarele:

Potrivit art. 47 (2) din Codul electoral, instituţiile publice ale Audiovizualului acordă gratuit concurenţilor electorali timpi de antenă pentru dezbateri publice în perioada campaniei electorale în limitele stabilite de Comisia Electorală Centrală. Stabilind pentru fiecare partid, organizaţie social-politică şi bloc electoral, înregistrat în calitate de concurent electoral, gratuit cîte 4 minute la TVM-1, 8 minute la Radio-Moldova, 10 minute la posturile locale publice de televiziune şi 20 minute la posturile locale publice de radio, Comisia Electorală Centrală a reieşit din propunerile Consiliului Coordonator al Audiovizualului, conducerii Companiei “Teleradio-Moldova”, precum şi posibilităţile tehnice ale TVM-1 şi Radio-Moldova, creînd prin aceasta condiţii egale tuturor concurenţilor electorali. Cererea de acordare fiecărui partid, organizaţie social-politică şi bloc electoral a cîte 30 minute gratuit la televiziune şi radio nu conţine o argumentare juridică şi nu rezultă din posibilităţile tehnice ale instituţiilor publice ale Audiovizualului. De facto fiecare dintre concurenţii electorali enumeraţi mai sus dispune de 14 minute gratuite la posturile de televiziune şi 28 minute gratuite la posturile de radio, adică în total — 42 minute, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din timpul pe care un asemenea concurent electoral îl poate folosi contra plată.

Respectînd prevederile art. 47 (2) din Codul electoral în ceea ce priveşte că fiecărui concurent electoral contra plată i se acordă timp de antenă ce nu va depăşi 2 ore pe întreaga perioadă a campaniei electorale, Comisia Electorală Centrală la propunerea conducerii Companiei “Teleradio-Moldova” a divizat acest timp — 75 minute la instituţiile televiziunii (p. 39 din Regulament) şi 45 minute la instituţiile de radio (p. 54 din Regulament). De fapt, dacă un concurent electoral va dori să beneficieze mai mult de 75 minute la televiziune, în conformitate cu art. 43 din Regulament, Compania “Teleradio-Moldova” va putea acorda spaţiu de emisie suplimentar, coordonat cu Comisia Electorală Centrală.

Concomitent Comisia Electorală Centrală ţinînd cont de opiniile conducerii Consiliului coodonator al Audiovizualului şi Companiei “Teleradio-Moldova” consideră necesar de a da posibilitate concurenţilor electorali să efectueze agitaţie electorală la instituţiile Audiovizualului şi în zilele de duminică. În acest context urmează de modificat Concepţia reflectării campaniei electorale de către instituţiile Audiovizualului din Republica Moldova şi Regulamentul privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a alegerilor locale generale din 25 mai 2003.

În conformitate cu art. art. 26, 47 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Se modifică Concepţia reflectării campaniei electorale locale de către instituţiile Audiovizualului din Republica Moldova şi Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a alegerilor locale generale din 25 mai 2003, adoptate la 4 aprilie 2003 (cu modificările ulterioare), după cum urmează: la punctul 25 din concepţie şi la punctele 41 şi 56 din Regulament se exclude sintagma “cu excepţia zilelor de duminică”.
  2. Ţinînd cont de modificările operate Compania “Teleradio-Moldova” va crea condiţii egale concurenţilor electorali la solicitarea lor privind agitaţia electorală în zilele de duminică.
  3. În rest sesizarea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova privind operarea unor modificări în Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a alegerilor locale generale din 25 mai 2003 se respinge ca neîntemeiată.