Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003Documente CEC

Hotărîre cu privire la statutul observatorilor străini (internaţionali) şi naţionali la alegerile locale generale din 25 mai 2003

|versiune pentru tipar| Chişinău, 16 aprilie 2003, nr.2128
În conformitate cu art. art. 22, 63 din Codul electoral, Comisia electorală Centrală hotărăşte:

Observatorii străini (internaţionali) şi naţionali în activitatea lor la alegerile locale generale din 25 mai 2003 se călăuzesc de Regulamentul privind statutul de observatori străini (internaţionali), aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1423 din 24 ianuarie 2001.

Regulamentul privind statutul observatorilor străini (internaţionali)

I. Modul de acreditare a observatorilor străini (internaţionali)

1. Observatorii străini (internaţionali) se acreditează de către Ministerul Afacerilor Externe la propunerea organizaţiilor internaţionale, a guvernelor străine şi a organizaţiilor neguvernamentale.

2. Comisia Electorală Centrală, în baza documentului de acreditare, eliberează observatorilor străini (internaţionali) legitimaţia de modelul stabilit care le oferă dreptul de a urmări desfăşurarea alegerilor.

3. Observatorii străini (internaţionali) pot activa pe tot parcursul perioadei electorale, dar fără a depăşi termenul de acreditare.

II. Drepturile şi obligaţiunile observatorilor străini (internaţionali)

1. Observatorii străini (internaţionali) au dreptul să asiste la toate operaţiile electorale:

  1. să asiste la şedinţele Comisiei Electorale Centrale, ale consiliilor şi birourilor electorale;
  2. să ia cunoştinţă de documentaţia electorală (documentele partidelor, ale altor organizaţii social-politice sau ale blocurilor electorale, care au fost prezentate pentru înregistrarea candidaţilor la funcţia de primar şi consilier în organele administraţiei publice locale, ale candidaţilor independenţi, precum şi de documentele financiare ale concurenţilor electorali);
  3. să asiste la sigilarea şi deschiderea urnelor, la numărarea voturilor şi la constatarea rezultatelor votării, precum şi la întocmirea proceselor-verbale despre rezultatele votării;
  4. să asiste la întîlnirile candidaţilor la funcţia de primar şi consilier în organele administraţiei publice locale;
  5. să asiste şi la alte operaţiuni electorale, care nu contravin legislaţiei în vigoare.

2. Observatorii străini (internaţionali) pot cere copii ale actelor electorale care se fac pe cont propriu.

3. Observatorii străini informează preşedintele consiliului sau al biroului electoral despre neregulile observate.

4. Observatorii străini (internaţionali) nu au dreptul:

  1. să intervină în procesul electoral sau în alte operaţii electorale realizate de consiliile şi birourile electorale;
  2. să profite de statutul lor pentru activităţi ce nu ţin de monitorizarea desfăşurării alegerilor.
III. Garanţiile activităţii observatorilor străini (internaţionali) în perioada electorală

1. Observatorii străini (internaţionali) în activitatea lor se călăuzesc de dreptul internaţional general recunoscut, de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, de Codul electoral şi de alte acte legislative în vigoare.

2. Observatorii străini (internaţionali) sînt protejaţi de statul Republica Moldova pe întreaga perioadă pentru care sînt acreditaţi de a supraveghea alegerile locale.

3. Asigurarea financiară a activităţii observatorilor se face din mijloacele părţilor care i-au delegat sau din mijloacele băneşti proprii.

4. Observatorii străini (internaţionali) îşi exercită funcţiile de supraveghere de sine stătător şi independent.

IV. Răspunderea observatorilor străini (internaţionali)

1. În cazul în care observatorii străini (internaţionali) încalcă principiile şi normele de drept internaţional general recunoscute, prevederile Constituţiei Republicii Moldova, ale Codului electoral şi ale legislaţiei în vigoare Ministerul Afacerilor Externe, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, le retrage acreditarea.

2. În cazul în care observatorii străini (internaţionali) se fac vinovaţi în ziua votării de încălcarea legislaţiei electorale, ei sînt eliminaţi imediat din localul secţiei de votare.