Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003Documente CEC

Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a alegerilor locale generale din 25 mai 2003

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.2104 din 4 aprilie 2003
modificat prin Hotărîrea CEC
nr.2126 din 16 aprilie 2003

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul Comisiei Electorale Centrale stabileşte modul şi principiile de reflectare a campaniei electorale în mijloacele de informare în masă fiind respectate prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale Codului electoral.

2. Comisia Electorală Centrală conlucrează în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor cu mijloacele de informare în masă din republică la organizarea manifestaţiilor ce ţin de educaţia civică a alegătorilor şi informarea populaţiei asupra desfăşurării procesului electoral.

3. Campania electorală privind alegerile locale generale va beneficia de timpi de antenă în emisiunile instituţiilor publice şi private ale Audiovizualului, în programele de activitate ale redacţiilor ziarelor şi revistelor.

4. Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului stabilesc condiţiile de reflectare a campaniei electorale la toate instituţiile Audiovizualului din republică prin adoptarea unei concepţii în această privinţă.

5. Mijloacele publice de informare în masă vor difuza gratuit materialele parvenite la Comisia Electorală Centrală, alte materiale referitoare la alegeri, inclusiv cele ce ţin de educaţia civică şi de informarea cetăţenilor despre alegeri.

6. Concurenţii electorali participă pe bază de egalitate în campania electorală, beneficiază de drepturi egale la utilizarea mijloacelor de informare în masă.

7. Realizarea emisiunilor şi fluxului de ştiri cu caracter electoral se va efectua, respectîndu-se Codul electoral, Legea Audiovizualului şi alte acte normative.

8. În campania electorală mijloacele de informare în masă publice şi private vor da dovadă de obiectivitate şi echidistanţă, nu vor influenţa mesajele concurenţilor electorali.

9. În campania electorală partidele, organizaţiile social-politice, blocurile electorale, candidaţii independenţi se bucură de şanse egale şi pot avea acces la posturile de radio şi televiziune publice şi private, la ziare pentru a-şi expune platformele electorale.

10. Emisiunile cu caracter electoral, indiferent de programul şi ora difuzării, vor fi evidenţiate printr-un semnal respectiv pentru identificare şi diferenţiere de celelalte emisiuni.

11. Ziarele vor inaugura rubrici speciale consacrate alegerilor locale generale.

12. Mijloacele de informare în masă publice şi private vor crea tuturor concurenţilor electorali condiţii egale la procurarea timpilor de antenă. Plata pentru timpii de antenă acordaţi concurenţilor electorali nu poate depăşi plata încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială.

13. Timpii de antenă pentru publicitatea electorală se acordă la unele şi aceleaşi ore de emisie.

14. Timpii de antenă, spaţiul în ziare se acordă partidelor, organizaţiilor social-politice, blocurilor electorale după înregistrarea lor la consiliile electorale de circumscripţie.

15. Timpii de antenă acordaţi şi programaţi concurenţilor electorali, dar nefolosiţi, nu se restituie cu excepţia cazurilor de defectare tehnică a utilajului de transmisie a postului de radio sau televiziune.

16. Timpii de antenă contra plată se acordă concurenţilor electorali în urma acordului încheiat între instituţia Audiovizualului şi concurentul electoral.

17. Se interzice întreruperea difuzării materialelor cu conţinut electoral pentru prezentarea spoturilor de reclamă.

18. Materialele concurenţilor electorali ce conţin agitaţie electorală nu pot fi însoţite de comentarii ale redacţiilor sau a unor ziarişti aparte, în orice formă, precum şi cu titluri, fotografii, desene necoordonate cu concurenţii electorali respectivi.

19. Limba de difuzare a programelor este determinată de concurenţii electorali sau persoanele împuternicite de către ei pentru relaţiile cu Audiovizualul.

20. În ziua alegerilor şi cea precedentă ei nu se admite nici un fel de agitaţie în mijloacele de informare în masă.

21. În ziua alegerilor, mijloacele de informare în masă, pînă la închiderea secţiilor de votare, nu vor difuza rezultatele chestionării alegătorilor privind votarea “pentru” sau “contra”.

22. Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă se bucură de aceleaşi drepturi ca şi observatorii acreditaţi.

23. Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare difuzate sau publicate o poartă concurentul electoral.

24. Litigiile apărute între concurenţii electorali şi instituţiile Audiovizualului sînt soluţionate de către Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

25. Consiliul Coordonator al Audiovizualului va informa săptămînal despre volumul de emisie electoral acordat de posturile de radio şi televiziune concurenţilor electorali.

26. Dacă concurentul electoral doreşte să dea replică altuia la unele afirmaţii făcute, el are la dispoziţie doar timpii de antenă acordaţi de Comisia Electorală Centrală.

II. Condiţiile şi timpi de antenă pentru agitaţia electorală la instituţiile televiziunii

27. Timpi de antenă la instituţiile de televiziune se acordă doar la solicitarea în scris a concurentului electoral sau a reprezentantului lui, împuternicit cu acest drept.

28. Oferta pentru timpi de antenă se prezintă Companiei “Teleradio-Moldova” în termen de 48 ore de la data înregistrării în calitate de concurent electoral, iar celorlalte instituţii ale audiovizualului în termen de 72 ore.

29. Timpii de antenă se pun la dispoziţia concurenţilor electorali în timp de 12 ore de la prezentarea ofertei conform ordinii de adresare.

30. Secvenţele televizate gratuite se realizează cu forţele proprii ale concurenţilor electorali sau cu concursul televiziunii, acesta punîndu-le la dispoziţie studioul pentru emisie în direct.

31. La solicitarea concurenţilor electorali televiziunea poate oferi, contra plată, potrivit tarifelor în vigoare, servicii de filmare, montare, grafică computerizată pentru realizarea secvenţelor televizate şi spoturilor publicitare electorale.

32. Instituţiile televiziunii vor asigura confidenţialitatea tuturor materialelor electorale pînă la momentul difuzării.

33. Temele şi forma materialelor video plasate în timpi de antenă ţin de competenţa concurenţilor electorali. Aceştia poartă răspundere conform legii pentru mesajele şi afirmaţiile expuse în timpii de antenă acordaţi conform Codului electoral.

34. În campania electorală pentru alegerile locale generale din 25 mai 2003, TVM 1 acordă gratuit 4 minute pentru fiecare partid, organizaţie social-politică şi bloc electoral înregistrat în calitate de concurent electoral de consiliile electorale de circumscripţie respective pentru funcţia de consilier, precum şi cîte 2 minute pentru candidaţii independenţi la funcţia de consilier şi pentru persoanele care candidează la funcţia de primar.

35. La posturile locale publice de televiziune timpul de antenă gratuit oferit pe întreaga perioadă electorală partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale înregistrate în calitate de concurent electoral de consiliile electorale de circumscripţie respective pentru funcţia de consilier va fi de 10 minute, iar candidaţilor independenţi la funcţia de consilier şi persoanelor care candidează la funcţia de primar — 5 minute.

36. Timpul de antenă gratuit acordat concurenţilor electorali nu poate depăşi 2 minute pe zi la fiecare instituţie de televiziune.

37. Timpul de antenă pentru publicitate electorală contra plată atît la instituţiile publice, cît şi la cele private ale televiziunii nu va depăşi 2 minute pe zi pentru un concurent electoral la fiecare instituţie.

38. Timpul de antenă la televiziune va fi acordat concurenţilor electorali după înregistrarea acestora în consiliile electorale de circumscripţie.

39. Plafonul timpului de antenă contra plată la televiziune pentru un concurent electoral pe întreaga perioadă electorală va fi de 75 minute.

40. Durata minimă a spoturilor electorale publicitare ce vor fi puse pe post la televiziune va fi de 20 secunde.

41. Materialele electorale video vor fi puse pe post conform graficului de difuzare a publicităţii, cu excepţia zilelor de duminică.

42. TVM1 oferă concurenţilor electorali următorul orar pentru timpi de antenă:

43. În caz de necesitate Compania “Teleradio-Moldova” poate acorda spaţiu de emisie suplimentar, coordonat cu Comisia Electorală Centrală.

44. Reflectarea campaniei electorale include şi rubrica “Electorala”. Ea va insera atît materiale privind pregătirea şi desfăşurarea campaniei electorale, cît şi comunicate, informaţii şi relatări de la Comisia Electorală Centrală şi consiliile electorale de circumscripţie. Această rubrică va fi pusă pe post de către TVM1 la ediţiile de actualităţi “Вечерние новости”, “Ştirile serii” şi “Ştiri”.

45. Instituţiile de televiziune vor monitoriza emisiunile electorale avînd un dosar special în care vor fi păstrate toate mesajele difuzate în emisiunile din ziua precedentă.

III. Condiţiile şi timpii de antenă pentru agitaţia electorală la instituţiile de radio

46. Instituţiile de radio asigură concurenţilor electorali timpi de antenă gratis şi contra plată conform Codului electoral din momentul începerii campaniei electorale.

47. Solicitarea pentru timpi de antenă este prezentată la instituţiile de radio în scris.

48. Timpii de antenă la instituţiile de radio pot fi realizaţi la dorinţa concurentului electoral cu forţele proprii ale acestuia sau de către instituţiile respective în condiţii de studiou.

49. În cazul realizării de sine stătător, concurentul electoral este obligat să prezinte la instituţiile de radio casete cu înregistrarea completă, respectînd cerinţele procesului de producţie, cu cel puţin 24 de ore înainte de ora emisiei.

50. În campania electorală pentru alegerile locale generale Radio Moldova acordă gratuit 8 minute pentru fiecare partid, organizaţie social-politică şi bloc electoral înregistrat în calitate de concurent electoral de consiliile electorale de circumscripţie respective pentru funcţia de consilier, precum şi cîte 4 minute pentru candidaţii independenţi la funcţia de consilier şi pentru persoanele care candidează la funcţia de primar.

51. La posturile publice locale de radio timpul de antenă oferit gratuit partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale înregistrate în calitate de concurent electoral de consiliile electorale de circumscripţie respective pentru funcţia de consilier va fi de 20 minute, iar candidaţilor independenţi la funcţia de consilier şi persoanelor care candidează la funcţia de primar — 10 minute.

52. Timpul de antenă gratuit acordat concurenţilor electorali nu poate depăşi 2 minute pe zi la fiecare instituţie de radio.

53. Timpul de antenă pentru publicitatea electorală contra plată, atît la instituţiile publice, cît şi la cele private ale radioului nu va depăşi 2 minute pe zi pentru un concurent electoral la fiecare instituţie.

54. Plafonul timpului de antenă contra plată la instituţiile de radio pentru un concurent electoral va fi de 45 minute pe întreaga perioadă a campaniei electorale.

55. Durata minimă a spoturilor electorale publicitare ce vor fi puse pe post la radio va fi de 30 secunde.

56. Materialele electorale audio vor fi puse pe post conform graficului de difuzare a publicităţii, cu excepţia zilelor de duminică.

57. Radio Moldova oferă concurenţilor electorali următorul orar pentru (folosirea) timpi de antenă:

58. În caz de necesitate Compania “Teleradio-Moldova” poate acorda spaţiu de emisie suplimentar, coordonat cu Comisia Electorală Centrală.

59. Reflectarea campaniei electorale la radio va include şi rubrica “Electorala”. Ea va insera atît materialele privind pregătirea şi desfăşurarea campaniei electorale, cît şi comunicate, informaţii şi relatări de la Comisia Electorală Centrală şi consiliile electorale de circumscripţie.

60. Rubrica electorală va fi pusă pe postul “Radio-Moldova” conform următorului orar:

61. Radio Moldova şi alte posturi de radio asigură confidenţialitatea tuturor materialelor electorale pînă la momentul difuzării.

62. Instituţiile de radio vor monitoriza emisiunile electorale avînd un dosar special, în care vor fi păstrate toate mesajele difuzate în emisiunile din ziua precedentă.

IV. Reflectarea campaniei electorale în ziare

63. Ţinînd cont de importanţa alegerilor locale generale pentru destinul ţării, redacţiile ziarelor vor reflecta pe larg campania electorală inserînd în paginile lor rubrici speciale consacrate scrutinului electoral.

64. Redacţiile ziarelor fondate de instituţiile statului vor publica regulat materialele oficiale ale Comisiei Electorale Centrale şi consiliilor electorale de circumscripţie.

65. Publicaţiile fondate de instituţiile statului, precum şi cele independente pot oferi spaţiu concurenţilor electorali contra plată pentru partide, organizaţii social-politice şi blocuri electorale nu mai mult de o pagină; pentru candidaţii independenţi nu mai mult de 1/2 din pagină. Plata pentru spaţiul acordat nu poate depăşi mărimea încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială.

66. La publicarea materialelor prezentate de către concurenţii electorali ziarele le vor crea condiţii egale.

67. Redacţiile ziarelor vor determina de sine stătător plasarea în ziar (pagina, locul) a materialelor concurenţilor electorali.

68. În scopul unei prezentări mai expresive a materialelor electorale redacţiile le vor grupa la rubrici, în pagini după propria lor concepţie.

69. Redacţiile ziarelor vor evita materialele prezentate de concurenţii electorali care conţin insulte la adresa concurenţilor electorali, învinuiri nefondate, alte acuzaţii ce lezează onoarea şi demnitatea persoanei.

70. Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale o poartă concurentul electoral.

71. Redacţiile ziarelor vor asigura confidenţialitatea materialelor pînă la publicarea lor.