Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003Documente CEC

Hotărîre cu privire la sesizarea Blocului Electoral “PSD-PSL” privind modificarea hotărîrii nr. 58 din 30 aprilie 2003 a Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Chişinău, nr.1

|versiune pentru tipar| Chişinău, 7 mai 2003, nr.2156
La 6 mai 2003 Blocul Electoral “PSD-PSL” s-a adresat cu o sesizare, indicînd că Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău, nr. 1 neîntemeiat a refuzat înregistrarea dlui Constantin Tănase în calitate de candidat la funcţia de consilier în Consiliul municipal Chişinău pe lista Blocului “PSD-PSL”.

Examinînd sesizarea în cauză, Comisia Electorală Centrală a stabilit: la 24 aprilie 2003 Blocul Electoral “PSD-PSL” a depus la Consiliul electoral al circumscripţiei municipale Chişinău documentele prevăzute de art. 44 din Codul electoral privind înregistrarea listei a 51 candidaţi la funcţia de consilieri în Consiliul municipal Chişinău. În această listă sub nr. 21 figura Constantin Tănase, care anterior prin hotărîrea nr. 12 din 10 aprilie 2003 a Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Chişinău a fost confirmat în calitate de reprezentant cu drept de vot consultativ din partea blocului electoral “PSD-PSL”. Înregistrînd lista candidaţilor cu excepţia dlui C. Tănase consiliul electoral a făcut trimitere la art. 44(4) din Codul electoral, potrivit cărui candidaţii desemnaţi în alegeri nu pot fi angajaţi şi nu pot desfăşura activităţi în cadrul nici unui consiliu sau birou electoral pe durata alegerilor.

Comisia Electorală Centrală consideră că excluderea dlui C. Tănase din lista candidaţilor îngrădeşte dreptul lui constituţional de a fi ales, prevăzut de art. 38 din Constituţie. Dl C. Tănase întruneşte toate condiţiile prevăzute de Codul electoral pentru a fi ales. Activitatea lui C. Tănase în cadrul Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Chişinău în calitate de membru reprezentant cu drept de vot consultativ nu putea servi drept temei pentru excluderea lui din lista prezentată spre înregistrare.

În conformitate cu art. 26, alin. (1) lit. 1) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

Se modifică hotărîrea nr. 58 din 30 aprilie 2003 a Consiliului electoral al circumscripţiei municipale Chişinău, nr. 1 prin restabilirea dlui Constantin Tănase sub nr. 21 în lista candidaţilor la funcţia de consilier în Consiliul municipal Chişinău din partea Blocului Electoral “PSD-PSL”.