Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003Concurenţi electoraliPPCD

Program electoral al Partidului Popular Creştin Democrat

|versiune pentru tipar|
Sîntem în campania electorală pentru alegerea noilor primari şi consilieri locali. Activitatea viitorilor aleşi locali este una deosebită deoarece ei vor trebui să activeze în condiţiile unui cadru legislativ ostil şi nefavorabil pentru libera exercitare a dreptului de auto-administrare locală, şi să anihileze poftele actualei guvernări de instaurare deplină a unui sistem dictatorial de control total asupra activităţii administraţiei publice locale.

Chiar de la începutul guvernării sale, guvernarea comunistă a căutat diferite modalităţi de a limita mandatul actualilor aleşi locali, inclusiv prin adoptarea deciziei de desfăşurare a alegerilor anticipate şi a demarat o campanie furibundă de discreditare a modelului judeţean de administrare locală implementat în urma reformelor din anul 1998. Fără a ţine cont de interesele şi doleanţele colectivităţilor locale, de tendinţele moderne de dezvoltare a administraţiei locale şi fără a lua în consideraţie angajamentele Republicii Moldova luate odată cu ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, de către parlament şi guvern, au fost elaborate şi adoptate noi legi care au suprimat sistemul administrativ regional. Actualul Guvern a uzurpat autonomia locala prin trecerea celor mai importante funcţii către serviciile sale desconcentrate. Primăriile au rămas fără nici o pîrghie de susţinere a dezvoltării economiei locale. Baza financiară a primăriilor este total slăbită, fiind dependentă de transferurile de la bugetul central. Autorităţile publice centrale nu susţin şi sînt surde la orice solicitare de dialog constructiv cu administraţia publică locală în vederea soluţionării problemelor localităţilor. Pînă acum nu a fost promovat cadrul legislativ al dezvoltării regionale, iar lipsa coordonării activităţilor între ministere şi serviciile descentralizate a devenit o normă a actualei guvernări. Guvernul manifestă o indiferenţă totală faţă de activitatea colectivităţilor locale în cadrul euroregiunilor. Pentru comunişti este deja o tradiţie de a desconsidera calculul raţional, întemeiat pe argumente economice, analizele de costuri-beneficii, avantajele comparative, tendinţele şi legităţile de dezvoltare. Pentru atingerea obiectivelor de restauraţie comunistă, guvernarea actuală va cheltui circa 700 mln lei suplimentar pentru implementarea vechiului sistem de administrare raională.

Acţiunile dictatoriale comuniste în domeniul auto-administrării locale pot fi stopate prin participarea activă la campania electorală actuală şi alegerea în funcţiile de primari şi consilieri locali a unor oameni cinstiţi, competenţi, hotărîţi, capabili să realizeze adevărata misiune a administraţiei locale. Obiectivele principale ale candidaţilor PPCD la alegerile locale constituie:

  1. Zădărnicirea planurilor comuniste de sovietizare a administraţiei publice locale;
  2. Restabilirea încrederii cetăţenilor faţă de autoritatea administraţiei publice locale;
  3. Implementarea în activitatea administraţiei publice locale a principiilor Cartei europene a autonomiei locale — descentralizare, autonomie locală, subsidiaritate, eligibilitate şi consultarea populaţiei în problemele de interes comun;
  4. Sprijinirea tuturor acţiunilor de edificare în Republica Moldova a unei administraţii publice locale moderne.

Pentru realizarea acestor obiective aleşii PPCD în funcţiile de primari şi consilieri îşi vor axa activitatea lor în administraţia publică locală pe următoarele direcţii:

Eficientizarea activităţii administraţiei locale

Combaterea sărăciei, crearea locurilor de muncă şi asigurarea protecţiei sociale

Sprijinirea antreprenoriatului şi dezvoltarea economiei locale

Renovarea infrastructurii de servicii

Dezvoltarea cooperării regionale şi transfrontaliere

Protecţia mediului ambiant

Aşa să ne ajute Dumnezeu!