Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriLocale2003Concurenţi electoraliPSRM

Program electoral al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova

|versiune pentru tipar|
Partidul Socialiştilor porneşte de la faptul că autonomia locală în republică, prevăzută de legislaţie în cadrul administraţiei publice, practic lipseşte. În realitate există o administrare centralizată bazată pe bugetul centralizat. Dezvoltarea social-economică a ţării se înfăptuieşte destul de neregulat: în Chişinău sînt concentrate capitalul financiar şi alte resurse ale agenţilor economici, marea majoritate a fostelor centre raionale pot fi numite numai relativ oraşe, satele continuă să se afle în decădere.

Reieşind din situaţia existentă PSRM pledează pentru:

PSRM promovează candidaţii în organele puterii locale în baza a 4 criterii:

  1. candidaţii trebuie să fie competenţi, cu experienţă practică într-o sferă concretă a vieţii social-economice;
  2. candidaţii trebuie să fie realişti în aprecierea situaţiei social-economice din localitatea respectivă şi a posibilităţilor concrete de intervenţii pozitive;
  3. candidaţii trebuie să împărtăşească principiul echităţii sociale, să apere şi să exprime interesele majorităţii locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială şi nu a unui grup restrîns;
  4. candidaţii trebuie să fie adepţi ai ideii de răspundere în faţa cetăţenilor din localitate a puterii locale care va atrage în activitatea sa forţele obşteşti creînd comitete benevole compuse din persoane cu autoritate pe lîngă primării.