Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1994DeclaraţiiBŢI

Declaraţia Ţaranilor şi Intelectualilor

|versiune pentru tipar| BŢI, 14 ianuarie 1994

În cadrul emisiunii televizate din seara zilei de 10 ianuarie a.c., consacrată întrunirii — iniţiată de Preşedintele Mircea Snegur — membrilor Guvernului cu participarea conducătorilor executivelor raionale şi primarilor oraşelor, Preşedintele Comisiei Electorale Centrale Dl. N. Timofti, a atras atenţia asupra necesităţii creării unor condiţii speciale pentru alegătorii din stingă Nistrului şi oraşul Tighina. În opinia dlui Timofti, opinie exprimată anterior şi de unele formaţiuni politice intrate deja în competiţia electorală, pentru ca dreptul la vot în cadrul apropiatelor alegeri parlamentare să fie exercitat nestingherit de cît mai mulţi alegatori, locuitori ai zonelor respective, acestora ar trebui să i se ofere dreptul exclusiv de a se prezenta la secţiile de votare special desemnate pe parcursul unei perioade de cel puţin 7 zile.

Exprimînd aceleaşi convingeri, că numai prin participarea mai largă şi liberă a populaţiei Republicii Moldova, la scrutinul din 27 februarie 1994, este posibilă constituirea instituţiei reprezentative supreme a statului. Sîntem obligaţi să atenţionăm, totodată, opinia publica, Preşedintele Republicii, prezidiul Parlamentului şi Comisia Electorală Centrală asupra următoarelor:

  1. Alegerea forului legislativ suprem este reglementată de legea privind alegerea Parlamentului, lege care nu poate fi modificată decît prin hotărărea acestuia. Or, în conformitate cu articolul 7, punctul 3 al susnumitei legi “alegerile se efectuează în toate circumscripţiile într-o singură zi, de duminică”. Orele rezervate votării sînt prevăzute de articolul 48 al aceleiaşi legi.
  2. Particularităţile participării la apropiatul scrutin al alegătorilor din localităţile Transnistriei şi oraşul Tighina sînt prevăzute de articolul 2, punctul “s” al Hotărîrii Parlamentului din 19 octombrie 1993 consacrată modului de punere în aplicare a legii privind alegerea Parlamentului, hotărîre care, de asemenea, nu poate fi modificată decît prin decizia acestuia.
  3. Prelungirea termenului de votare pentru alegătorii nominalizaţi mai sus ar pune pe membrii comisiilor electorale ale secţiilor de votare, pe observatorii interni şi externi şi pe reprezentanţii mass-media, precum şi pe responsabilii din partea autorităţilor locale, inclusiv organelor de drept, În imposibilitatea de a asigura condiţiile necesare desfăşurării şi supervizării unor alegeri cu adevărat democratice. În asemenea împrejurări, creşte simţitor pericolul recurgerii la falsuri sau fraude în timpul desfăşurării alegerilor.
    Aşadar, abaterea de la legea privind alegerea Parlamentului poate aduce serioase prejudicii prestigiului statului în chiar momentul primelor alegeri democratice şi n-ar contribui la stabilitatea internă.
  4. Comisia Electorală Centrală este abilitată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, să stabilească, împreună cu organele puterii de stat şi locale, mecanismele necesare aplicării neabătute a legii privind alegerea Parlamentului în condiţii concrete locale.

Decizie a Mişcării Ecologice din Moldova

Mişcarea Ecologică din Moldova, — fidelă principiilor democratice de edificare a unui stat de drept, naţional şi unitar, în vederea realizării obiectivelor sale programatice de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei în domeniul protecţiei naturii deleghează pe reprezentanţii săi: Ion Dediu, membru al executivului M.E.M. şi Andrei Dumbrăveanu, vice-preşedinte al M.E.M., să candideze pe lista electorală a Blocului Ţăranilor şi Intelectualilor pentru alegerile parlamentare din 27 februarie 1994.

Preşedinte al M.E.M.
Alecu Reniţă

/Mesagerul, an.2, nr.3, 19 ianuarie 1994/