Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1994

Declaraţii şi comunicate de presă ale concurenţilor electorali

Îndemn al Blocul Social-Democrat
BSD, 26 februarie 1994
Blocul Social-Democrat va aduce la putere oameni noi, neimpovăraţi de dogme, capabili să muncească cu dăruire pentru binele patriei noastre independente — Republica Moldova![]
Votînd cu social-democraţii, alegem pacea, stabilitatea, bunăstarea
BSD, 26 februarie 1994
Blocul Social-Democrat consideră că fără întărirea statalităţii noastre, fără o împăciuire, dintre trăitorii Moldovei de diferite neamuri, împăciuire obţinută prin compromis şi pe baza unei perspective clare a existenţei Republicii Moldova[]
Adresarea PR către alegători
PR, 23 februarie 1994
Avem nevoie de susţinerea Dumneavoastră! Victoria Partidului Reformei la viitoarele alegeri va fi victoria Dumneavoastră! Votaţi Partidul Reformei![]
Apel al Ligii Democrat-Creştine a Femeilor din Moldova către alegatoarele din republică
BŢI, 23 februarie 1994
Dragi femei! Liga Democrat-Creştină a Femeilor din Moldova, condusă de Dna Lidia Istrati, face parte din Blocul Ţăranilor şi al Intelectualilor şi are ca siglă electorală cocoşul. Dacă doriţi să votaţi pentru Liga Democrat-Creştină a Femeilor din Moldova, votaţi Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor[]
Declaraţia PDAM cu privire la decizia membrilor Comisiei Electorale Centrale în legătură cu participarea populaţiei găgăuze la alegeri
PDAM, 21 februarie 1994
Comitetul Executiv al P.D.A.M. îşi exprimă nedumerirea în legătură cu refuzul membrilor Comisiei Electorale Centrale de a deschide sectoarele de votare în localităţile populate preponderent de găgăuzi[]
Apel către tineretul studenţesc din Republica Moldova
PDAM, 19 februarie 1994
Scumpi prieteni, tineri alegatori! În aceste zile de răspundere, în care se decide destinul republicii, Partidul Democrat-Agrar din Moldova vă întinde o mînă, vă cheamă să-i fiţi partener şi aliat în lupta pentru făurirea unei Moldovei noi, independente, suverane şi prospere[]
Apel către minorităţile naţionale din Moldova
PDAM, 19 februarie 1994
Scumpi concetăţeni, ruşi şi ucraineni, găgăuzi şi bulgari, evrei şi beloruşi, reprezentanţi ai altor naţionalităţi, bunii noştri prieteni şi fraţi[]
Apel către intelectualitatea republicii
PDAM, 19 februarie 1994
Pînă la alegerile noului Parlament al Republicii Moldova a rămas o saptămînă. Situaţia politică cunoaşte o tensionare fără precedent. În aceste condiţii Partidul Democrat Agrar din Moldova se adresează D-voastră, stimaţi medici, învăţători, savanţi, lucrători al culturii şi artei, scriitori[]
Apel către lucrătorii întreprinderilor industriale
PDAM, 19 februarie 1994
Scumpi concetăţeni, muncitori, tehnicieni şi ingineri, Comitetul executiv al PDAM vi se adresează în aceste zile deloc uşoare pentru dumneavoastră, cînd industria noastră se află la limită[]
Cuvînt PDAM către alegători
PDAM, 16 februarie 1994
De ce să votaţi spicul? Nu vă promitem minuni. Vă promitem ceea ce se poate face. Vorbele au fost multe şi diferite. Vine momentul cînd vorbele nu mai au ce face[]
Cred că cei mai mulţi sînt mai înţelepţi decît cei puţini
PDAM, 16 februarie 1994
Oameni buni, campania electorală se apropie de capăt. Ne-am întîlnit cu Dumneavoastră, v-am vorbit la radio şi televiziune, v-am lămurit ce şi cum avem de gînd să facem dacă ne veţi acorda încrederea să vă reprezentăm în Parlament. N-au tăcut nici adversarii noştri[]
Cum trebuie să votaţi corect pentru cruce
BeAFPCD, 15 februarie 1994
Fraţi creştini, la 27 februarie mergeţi fiecare cu paşaportul personal la secţia de votare în raza căreia locuiţi. Prezentaţi paşaportul membrilor comisiei şi semnaţi în dreptul numelui Dumneavoastră din lista electorală[]
Noi, agrarienii
PDAM, 12 februarie 1994
Noi nu am vrut să ne schimbăm, noi nu ne-am schimbat. Sîntem aceiaşi dintotdeauna. Noi sîntem sarea acestui pămînt, osia în jurul căreia se învîrte Viaţa, Pacea, înţelegerea între oameni[]
Adresarea Partidului Democrat Agrar din Moldova
PDAM, 9 februarie 1994
Partidul Democrat Agrar din Moldova îşi salută adepţii şi se adresează celor care încă nu s-au determinat pentru cine să-şi dea votul la alegerile din 27 februarie în noul Parlament al republicii[]
Apel Alianţei Ţaranilor Liberi către locuitorii de la sate, către toţi oameni de bună credinţa din Republica Moldova privind alegerile parlamentare din 27 februarie 1994
BŢI, 9 februarie 1994
Stimaţi ţărani, locuitori ai satelor! După aproape 50 de ani de jug stalinist, pe care l-aţi îndurat voi, ţăranii, precum şi toţi locuitorii de la sate, astăzi aveţi pentru prima dată posibilitatea de a deveni stăpini ai pămîntului şi ai averii de la sate[]
Apel către intelectuali
BŢI, 2 februarie 1994
La ceas de cumpănă, cînd se decide — la propriu — soarta Republicii Moldova, ne adresam către Domniile Voastre, dragi profesori, medici, agronomi, ţărani gospodari, ingineri, artişti, pictori, scriitori, gazetari[]
Apelul Partidului Democrat Agrar către alegători
PDAM, 29 ianuarie 1994
La 27 februarie 1994 va trecui sa decideţi destinele tînărului nostru stat. În ultimii ani am traversat o perioadă dificilă, plină de evenimente tragice. Toate aceste procese au deosebit prea puţin de acelea, care au avut loc în alte ex-republici sovietice[]
Declaraţia Partidului Democrat Agrar din Moldova
PDAM, 28 ianuarie 1994
Partidul Democrat Agrar îşi exprimă adeziunea deplină faţă de propunerea Preşedintelui Republicii Moldova dl Mircea Snegur, şi Hotărîrea Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova de a efectua la 27 februarie 1994, în ziua alegerilor noului Parlament un sondaj sociologic naţional “La sfat cu poporul”[]
Să nu ne lăsăm din nou înşelaţi!
PDM, 26 ianuarie 1994
Adresăm tuturor alegătorilor apelul de a alege grîul de neghină, dea promova pentru Parlament oameni cinstiţi, competenţi, ce ar putea duce Republica Moldova spre lumină şi viaţa mai bună[]
Declaraţia Ţaranilor şi Intelectualilor
BŢI, 14 ianuarie 1994
În cadrul emisiunii televizate din seara zilei de 10 ianuarie a.c., consacrată întrunirii membrilor Guvernului cu participarea conducătorilor executivelor raionale şi primarilor oraşelor, Preşedintele Comisiei Electorale Centrale Dl. N. Timofti, a atras atenţia asupra necesităţii creării unor condiţii speciale pentru alegătorii din stingă Nistrului şi oraşul Tighina[]