Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1994DeclaraţiiPDAM

Apel către tineretul studenţesc din Republica Moldova

|versiune pentru tipar| PDAM, 19 februarie 1994

Scumpi prieteni, tineri alegatori!

În aceste zile de răspundere, în care se decide destinul republicii, Partidul Democrat-Agrar din Moldova vă întinde o mînă, vă cheamă să-i fiţi partener şi aliat în lupta pentru făurirea unei Moldovei noi, independente, suverane şi prospere.

Nu vă grăbiţi în ziua alegerilor să luaţi decizii pripite, gîndiţi-vă cu multă atenţie asupra conţinutului programelor fiecărui partid ce candidează în alegeri. Nu votaţi pentru fraze frumoase, pentru lozinci răsunătoare, pentru promisiuni tentante sau embleme atrăgătoare, încercaţi să vedeţi dincolo de toate aceste aparenţe electorale partidul care este adevăratul exponent al intereselor poporului, deci, prin urmare, şi prietenul vostru.

Pentru Partidul, Democrat-Agrar din Moldova scopul politicii sale în sfera tineretului rezida în a le acorda tuturor tinerilor dreptul şi posibilitatea de a participa la înfăptuirea reformelor şi la edificarea unei noi societăţi. PDAM îşi da bine seama că tînăra generaţie de astăzi este cea căreia îi revine continuarea şi finalizarea planurilor sale. De aceea, pentru participarea reuşită şi deplină a tuturor tinerilor şi tinerelor la edificarea unei Moldove libere şi independente, Partidul Democrat-Agrar le va apăra, în primul rînd, dreptul de a dobîndi o specialitate la alegere, un loc de muncă după plac, de a crea o familie durabilă, ca sprijin de nădejde al societăţii, precum şi un cămin cu condiţii demne, pentru o viaţă normală şi activă.

Pentru realizarea reperelor înaintate, Partidul Democrat-Agrar din Moldova va elabora proiecte de legi şi măsuri care să le permită tinerilor să se afirme în noile condiţii sociale, determinate de trecerea la economia de piaţă. Trebuie să fie ridicat, în primul rînd, prestigiul studiilor care se fac pe teritoriul republicii, să se obţină recunoaşterea diplomelor noastre peste hotare. Să se practice pe larg schimbul de studenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior în scopul adîncirii legăturilor cu centrele ştiinţifice avansate din diferite ţări. Să se obţină încheierea de contracte între instituţii de învăţămînt superior şi întreprinderi, la a căror realizare vor participa şi studenţii, prin intermediul formării de centre de producţie pentru studenţi. Să se contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale studenţilor şi doctoranzilor prin crearea detaşamentelor studenţeşti de construcţie şi a cooperativelor de construcţie pentru tineret.

Gîndiţi-vă în ce măsură politica noastră este apropiată raţiunii dumneavoastră, închipiuirilor despre fericirea umană, iar după aceasta exprimaţi-vă opţiunea. Credem că nu veţi greşi şi veţi vota pentru PDAM.

Printre candidaţii noştri sînt mulţi tineri ingineri, jurişti, specialişti în diferite ramuri ale economiei împreună cu noi candidează conducători experimentat, competenţi. Numai împreună, îmbinînd energia tinerilor cu competenţa celor în vîrstă, poate fi construit viitorul nostru comun.

/Pămînt şi oameni, Anul II, Nr. 14, 19.02.94/