Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1994Declaraţii

Declaraţii şi comunicate de presă ale Partidului Democrat Agrar din Moldova (PDAM)

Declaraţia PDAM cu privire la decizia membrilor Comisiei Electorale Centrale în legătură cu participarea populaţiei găgăuze la alegeri
21 februarie 1994
Comitetul Executiv al P.D.A.M. îşi exprimă nedumerirea în legătură cu refuzul membrilor Comisiei Electorale Centrale de a deschide sectoarele de votare în localităţile populate preponderent de găgăuzi[]
Apel către tineretul studenţesc din Republica Moldova
19 februarie 1994
Scumpi prieteni, tineri alegatori! În aceste zile de răspundere, în care se decide destinul republicii, Partidul Democrat-Agrar din Moldova vă întinde o mînă, vă cheamă să-i fiţi partener şi aliat în lupta pentru făurirea unei Moldovei noi, independente, suverane şi prospere[]
Apel către minorităţile naţionale din Moldova
19 februarie 1994
Scumpi concetăţeni, ruşi şi ucraineni, găgăuzi şi bulgari, evrei şi beloruşi, reprezentanţi ai altor naţionalităţi, bunii noştri prieteni şi fraţi[]
Apel către intelectualitatea republicii
19 februarie 1994
Pînă la alegerile noului Parlament al Republicii Moldova a rămas o saptămînă. Situaţia politică cunoaşte o tensionare fără precedent. În aceste condiţii Partidul Democrat Agrar din Moldova se adresează D-voastră, stimaţi medici, învăţători, savanţi, lucrători al culturii şi artei, scriitori[]
Apel către lucrătorii întreprinderilor industriale
19 februarie 1994
Scumpi concetăţeni, muncitori, tehnicieni şi ingineri, Comitetul executiv al PDAM vi se adresează în aceste zile deloc uşoare pentru dumneavoastră, cînd industria noastră se află la limită[]
Cuvînt PDAM către alegători
16 februarie 1994
De ce să votaţi spicul? Nu vă promitem minuni. Vă promitem ceea ce se poate face. Vorbele au fost multe şi diferite. Vine momentul cînd vorbele nu mai au ce face[]
Cred că cei mai mulţi sînt mai înţelepţi decît cei puţini
16 februarie 1994
Oameni buni, campania electorală se apropie de capăt. Ne-am întîlnit cu Dumneavoastră, v-am vorbit la radio şi televiziune, v-am lămurit ce şi cum avem de gînd să facem dacă ne veţi acorda încrederea să vă reprezentăm în Parlament. N-au tăcut nici adversarii noştri[]
Noi, agrarienii
12 februarie 1994
Noi nu am vrut să ne schimbăm, noi nu ne-am schimbat. Sîntem aceiaşi dintotdeauna. Noi sîntem sarea acestui pămînt, osia în jurul căreia se învîrte Viaţa, Pacea, înţelegerea între oameni[]
Adresarea Partidului Democrat Agrar din Moldova
9 februarie 1994
Partidul Democrat Agrar din Moldova îşi salută adepţii şi se adresează celor care încă nu s-au determinat pentru cine să-şi dea votul la alegerile din 27 februarie în noul Parlament al republicii[]
Apelul Partidului Democrat Agrar către alegători
29 ianuarie 1994
La 27 februarie 1994 va trecui sa decideţi destinele tînărului nostru stat. În ultimii ani am traversat o perioadă dificilă, plină de evenimente tragice. Toate aceste procese au deosebit prea puţin de acelea, care au avut loc în alte ex-republici sovietice[]
Declaraţia Partidului Democrat Agrar din Moldova
28 ianuarie 1994
Partidul Democrat Agrar îşi exprimă adeziunea deplină faţă de propunerea Preşedintelui Republicii Moldova dl Mircea Snegur, şi Hotărîrea Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova de a efectua la 27 februarie 1994, în ziua alegerilor noului Parlament un sondaj sociologic naţional “La sfat cu poporul”[]
Şedinţa Consiliului PDAM
4 ianuarie 1994
În ziua de 4 ianuarie curent la Chişinău a avut loc şedinţa Consiliului Partidului Democrat Agrar din Moldova. Ea a fost prezidată de preşedintele P.D.A.M., dl Dumitru Moţpan[]