Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1994DeclaraţiiPDAM

Apelul Partidului Democrat Agrar către alegători

|versiune pentru tipar| PDAM, 29 ianuarie 1994

Stimaţi concetăţeni, locuitori ai Republicii Moldova!

Ne adresăm către Dumneavoastră noi, candidaţii în Parlament din partea Partidului Democrat Agrar din Moldova.

La 27 februarie 1994 va trecui sa decideţi destinele tînărului nostru stat. În ultimii ani am traversat o perioadă dificilă, plină de evenimente tragice. Toate aceste procese au deosebit prea puţin de acelea, care au avut loc în alte ex-republici sovietice. Însă faţă de toate celelalte, Moldova se mai distinge printr-o particularitate esenţială. Pe scena politică a republicii, în euforia timpurilor restructuriste şi victoriei asupra comunismului au apărut forţe care se pun existenţei Moldovei ca stat independent, se opun dorinţei majorităţii din D-voastră de a trăi într-o ţară mică, dar liberă, suverană prosperă — aşa cum dorim noi toţi s-o vedem.

Ne dăm bine seama că unii dintre Dvs., îndeosebi locuitorii de la oraşe, sub presiunea dură a oponenţilor noştri politici, şi-au creat impresia că membrii P.D.A.M. formează un grup de agrarieni care se împotrivesc reformelor şi economiei de piaţă. Dar să lăsăm să vorbească faptele: după scrutinul parlamentar din 1990 au venit la putere în Moldova oameni care înainte de aceasta n-au avut nimic comun nici cu politica, nici cu economia. Fiind incapabili să soluţioneze problemele ţării, curînd ei au început să se pronunţe toţi într-un glas pentru unirea Moldovei cu România — pentru ca alţii să ne rezolve problemele, să ne decidă soarta. Cine s-au situat în opoziţia lor? Agrarienii. Poate mai puţin iniţiaţi în politică, însă convinşi că moldovenii, împreună cu ruşii, ucrainenii, găgăuzii, bulgarii, reprezentanţii altor etnii, trebuie să trăiască în linişte şi pace, să caute în comun căi de ieşire din criza pe care o traversează nu numai Moldova, dar şi toate celelalte state post-comuniste.

În 1992 actualul guvern şi reprezentanţii P.D.A.M. în Parlament au reuşit să stopeze măcelul sîngeros din raioanele de est ale republicii. În mare parte, datorită poziţiei ferme a agrarienilor, în republică a fost oprită escaladarea conflictelor interetnice. Şi în economie s-au obţinut rezultate optimiste, în pofida numeroaselor probleme care încă îşi mai aşteaptă soluţionarea.

Să fim oneşti cu noi înşine. Cine în ultimii 1,5 ani a pus beţe în roate guvernului Sangheli? Cine a blocat adoptarea unor legi progresiste în Parlamentul condus de Petru Lucinschi? Numeroşii adepţi ai Frontului, investiţi în funcţii înalte în Guvern şi ocupanţi ai fotoliilor de parlamentari. Anume ei, transformaţi peste noapte în apărători ai independenţei şi suveranităţii Moldovei, au blocat activitatea tuturor structurilor de stat. Mulţi miniştri şi miniştri-adjuncţi pe care, în conformitate cu legislaţia la vigoare, premierul nu putea să-i destituie din posturile ocupate, au acţionat în contradicţie cu interesele ţării, cu interesele Dvs. Prin eforturile lor, Moldova achită astăzi imense taxe de impozit şi accize partenerilor economici din Răsărit, ceea ce literalmente a “tăiat” din buget multe miliarde de ruble.

Iată de ce astăzi nu dispunem de mijloace pentru a majora pensiile, bursele şi salariile celor mai puţin asigurate pături ale populaţiei. Anume din această cauza, avînd în vedere situaţia reală din economie, noi astăzi nu facem promisiuni deşarte la stînga şi la dreapta. Cu toate acestea, cunoscînd situaţia din ţară, întreţinînd contacte strînse cu organismele financiare internaţionale, declarăm, cu toată responsabilitatea: Moldova are toate şansele să depăşească criza economică. Numai că pentru aceasta ţara are nevoie de un Guvern stabil, de un Parlament constructiv, capabil să adopte legi raţionale, echilibrate şi justificate din punct de vedere economic, dar nu să se lanseze în pălăvrăgeli politice, să tensioneze situaţia din ţară, să-i atîţe pe oameni.

Stimaţi efectori! Va chemăm să votaţi pentru P.D.A.M. nu pentru ca am dori cu orice preţ să deţinem putere. Vedem prea bine cum cei ce îşi fac astăzi drum spre conducerea statului încearcă în chip neobrăzat să vă înşele. Unii — unioniştii — au creat în mare grabă o mulţime de partide a căror principala lozinca este astăzi, chipurile, apărarea suveranităţii republicii. Printre ele sînt Congresul Intelectualităţii (lider — A.Moşanu), Partidul Democrat (Gh.Ghimpu), Partidul Democrat al Muncii (A.Arseni), Partidul Reformei (A.Şalaru). Ele toate lansează astăzi lozinci despre independenţă doar pentru a-i induce pe oameni în eroare. Însă ei îşi vor dezvălui adevăratul chip, îşi vor da în vileag planurile şi proiectele imediat după alegeri, în cazul în care vor fi desemnaţi în Parlament.

În timp ce alţii, acoperindu-se cu fraze de esenţă democratică, parcă extrase din manualele de politologie, încearcă din răsputeri să demonstreze că sînt adevăraţi luptători pentru democraţie. Fără a lucra măcar o singura zi în structurile statale, fără a cunoaşte ce înseamnă un colectiv de muncă şi care sînt problemele lui, ei doresc să-şi asume răspunderea pentru destinele milioanelor de oameni inconştienţi de faptul cît e de grea această povară. Noi recunoaştem platforma social-democratică, însă nu ne putem împăca cu aventurismul politic, cu tot felul de speculaţii, cînd sînt puse în joc sentimentele poporului care trăieşte, posibil, o perioadă de cea mai mare răspundere din istoria sa.

Actualmente, P.D.A.M. este un partid matur, care reuneşte în rîndurile sale oameni cu gîndire realistă şi cu un înalt simţ al răspunderii, şi care avansează în viitorul Parlament conducători de Unităţi economice cu experienţă, reprezentanţi tineri şi energici ai poporului. În listele candidaţilor P.D.A.M. sînt înscrişi 18 reprezentanţi ai întreprinderilor şi asociaţiilor de producţie, firmelor comerciale, 34 lucrători ai organelor de stat legislative şi executive ale puterii, ai structurilor administrative, 16 jurnalişti, 21 specialişti din domeniul . învătămîntului şi medicinei, ştiinţei şi culturii. În listele candidaţilor partidului nostru figurează nume cunoscute în toată republica: Andrei Sangheli, Petru Lucinschi, Dumitru Moţpan, Valentin Cunev, Timofei Moşneaga, Ion Suruceanu, Marina Liviţchi, Nicolae Andronic, Vitalie Gorincioi, Nicolae Oleinic ş.a.

Aceşti oameni au decis să-şi asocieze viitorul politic cu P.D.A.M., deoarece văd în el un garant al consensului social în ţară, un apărător al integrităţii statului, un partid care optează pentru promovarea unei politici interne şi externe responsabile şi realiste.

Sîntem adepţii ideii ca Moldova să se asocieze, cu drepturi egale, la familia statelor democratice din Europa. Ne pronunţăm pentru o colaborare economică eficientă, pentru dezvoltarea unor reiaţii multilaterale, reciproc avantajoase, pentru extinderea contactelor umane atît cu Ucraina şi Rusia, cît şi cu România, Belarus, cu alte ţări din zonă şi din lume.

Stimaţi alegatori! Va rugăm cu toată convingerea să aveţi în vedere acest scurt cuvînt al nostru, adresat Dumneavoastră, înainte de a introduce buletinele în urnele de votare. Nu avem ambiţii politice. Unica noastră dorinţa e ca opţiunea Dvs. să fie responsabilă şi conştientă, pentru ca pe multpătimitul nostru pămînt, atît de frumos şi roditor, să se înscăuneze pacea şi liniştea, pentru ca noi să căutăm şi să găsim cele mai rezonabile cai spre economia de piaţă şi să muncim spre binele nostru, al tuturor, întru prosperarea Moldovei!

/Pămînt şi oameni, Anul II, Nr. 8, 29.01.1994/