Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1994DeclaraţiiPDAM

Apel către lucrătorii întreprinderilor industriale

|versiune pentru tipar| PDAM, 19 februarie 1994

Scumpi concetăţeni,
Muncitori, tehnicieni şi ingineri,

Comitetul executiv al PDAM vi se adresează în aceste zile deloc uşoare pentru dumneavoastră, cînd industria noastră se află la limită. S-au oprit maşinile care nu cunoşteau răgazul, sînt pustii secţiile, foarte animate mai înainte. Liniştea, delăsarea şi urmările vizibile ale ruinei s-au instalat în întreprinderile cu a căror producţie se mîndrea nu demult Moldova. Urmează apoi deindustrializarea, şomajul în masă pentru zeci de mii de oameni, sărăcia generală şi creşterea în continuare a criminalităţii.

Noi înţelegem ce amărăciune va umple sufletele, atunci cînd nu găsiţi aplicare ideilor dumneavoastră şi mîinilor de aur, pe care dispuneţi, ce gînduri grele vă copleşesc. Ce e de făcut? Ce să facem ca să păstrăm demnitatea omului muncii să-i readucem belşugul în familie? Înţelegem, de asemenea, că mulţi dintre dumneavoastră, mai ales sub influenţa propagandei Frontului Popular, îşi imaginează că PDAM este partidul care întruneşte în rîndurile sale pe cei mai înverşunaţi conservatori, care s-au compromis prin lăcomie şi care pledează contra reformelor şi economiei de în aceste afirmaţii nu este nici un dram de adevăr. Dar să ne adresăm trecutului nu prea îndepărtat. Oare nu fracţiunea FPCD se opunea în parlamentul, condus de P. Lucinschi, adoptării unor legi progresiste? Nu culegem oare acum roadele politicii dezastruoase de rupere a legăturilor economice cu republicile CSI, promovate bine orientat de guvernul frontist Druc-Muravschi? Dar cine s-a opus şi paşilor pozitivi ai guvernului A.Sangheli? Şi oare nu numeroşii adepţi ai Frontului Popular, deţinînd funcţii de răspundere în guvern şi în parlament, procedînd în contradicţie cu interesele ţării şi poporului, au blocat, practic, activitatea tuturor structurilor puterii? Din cauza lor, mai exact a activităţii lor anticonstituţionale, antipopulare, Moldova plăteşte astăzi sume enorme de impozite şi accize partenerilor săi economici din Est, ceea ce înghite, ca un vîrtej, miliarde de la buget. Şi în zadar încearcă propaganda frontistă să facă din ţînţar armăsar: oamenii ţin minte foarte bine cui îi datorăm noi actuala situaţie economică.

Tot atît de mincinoase sînt şi eforturile forţelor unioniste de a prezenta PDAM ca bastion al conservatorismului în societatea noastră. PDAM este partidul realismului politic, a cărui coeziune rezidă în ideea apărării independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova, afirmării pe pămîntul nostru multpătimit a păcii civile şi a concilierii, dezvoltării unei economii orientate social, organizării unei vieţi demne omului muncii. PDAM pledează pentru respectarea neabătută a drepturilor şi libertăţilor omului, împotriva intoleranţei naţionale, împotriva folosirii forţei în soluţionarea problemelor politice. Numai această cale deschide noi orizonturi casei noastre comune — Republica Moldova. Această poziţie realistă a partidului nostru se bucură de înţelegere şi de sprijin ferm în rîndul populaţiei atît de la sat, cît şi de la oraş. Acest fapt a căpătat o confirmare elocventă în consolidarea şi lărgirea în ultimul an a bazei social a PDAM, care întruneşte astăzi ţărani, muncitori, intelectuali, veterani şi tineri.

Muncitori, ingineri şi tehnicieni,

Ţineţi minte că Partidul Democrat-Agrar din Moldova este astăzi apărătorul real şi sigur al intereselor dumneavoastră. Propunerile lui privind elaborarea şi adoptarea programului complex de stat de reorganizare structurală a industriei, de creare a unui mediu economic sănătos tuturor întreprinderilor industriale, de transpunere accelerată a programului special “Conversiunea”, de lărgire a drepturilor colectivelor de muncă în privatizarea patrimoniului unităţilor lor de producţie deschid calea spre îmbunătăţirea situaţiei în industria noastră, spre menţinerea cadrelor de înaltă calificare. Numai dezvoltînd în egală măsură industria şi complexul agro-industrial se poate obţine depăşirea crizei economice, avansarea continuă a economiei naţionale şi, prin urmare, asigurarea unei vieţi normale oamenilor.

Exprimaţi-vă voturile pentru PDAM — şi nu veţi greşi! Ţineţi minte că opţiunea este, în esenţă, foarte simplă. Votînd pentru PDAM, veţi obţine o Moldovă suverană şi independentă, pace civilă şi conciliere, o dezvoltare neîncetată a economiei şi o viaţă demnă. Exprimîndu-vă voturile pentru partidele de orientare unionistă, veţi obţine, în locul unei republici independente, o provincie săracă şi decăzută, în locul păcii în casa noastră — instabilitate politică, intensificarea încordării interetnice, în locul unei economii dezvoltate — prăbuşirea ei, şomaj şi scăderea în continuare a nivelului de trai.

Gîndiţi-vă şi cîntăriţi bine totul înainte de a lăsa buletinul în urnă!

Comitetul executiv al Partidului Democrat Agrar din Moldova
/Pămînt şi oameni, Anul II, Nr. 14, 19.02.94/