Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1994DeclaraţiiBŢI

Apel Alianţei Ţaranilor Liberi către locuitorii de la sate, către toţi oameni de bună credinţa din Republica Moldova privind alegerile parlamentare din 27 februarie 1994

|versiune pentru tipar| BŢI, 9 februarie 1994

Stimaţi ţărani, locuitori ai satelor!

După aproape 50 de ani de jug stalinist, pe care l-aţi îndurat voi, ţăranii, precum şi toţi locuitorii de la sate, lipsiţi de pămînt prin forţă şi deportări, siliţi să lucreze în fiece zi, pentru ca la sfîrşit de an să vi se împartă doar o mică parte din rodul muncii voastre, astăzi aveţi pentru prima dată posibilitatea de a deveni stăpini ai pămîntului şi ai averii de la sate.

Aceste drepturi vă sînt date prin lege, dar şefii de sus şi pînă jos, nu realizează aceste legi şi continuă să vă amăgească pentru a vă ţine şi mai departe în stare de dependenţă şi pentru a se putea ghiftui şi mai departe pe seama muncii voastre.

Noi dorim să vă prevenim că dacă nu vă veţi cere drepturile în perioada ianuarie-martie a acestui an, puteţi să vă pierdeţi pentru totdeauna pămîntul şi averea şi să nu aveţi ce lăsa moştenire copiilor şi nepoţilor voştri.

Anul trecut aţi muncit din greu şi aţi obţinut un rod bogat. Dar unde sînt aceste bunuri. Magazinele continuă să fie goale, majoritatea populaţiei nu poate trăi din salariile şi pensiile mici. Ţăranii care şi-au luat cota lor parte de pămînt, deşi, în majoritatea cazurilor, au fost lipsiţi, de către preşedinţii de gospodării, de posibilitatea de a folosi tehnica agricolă (la care, în conformitate cu legea, fiecare are dreptul la cotă parte), au biruit totuşi şi acum au de 3–5 ori mai multă pline în hambare, decît cei care au rămas robi în colhozuri şi sovhozuri şi au aşteptat ca şefii să le împartă şi lor cîte ceva. E ştiut lucru: cine împarte — parte-şi face.

În Republica Moldova privatizarea pămîntului a început. Actuala conducere a guvernului, făţiş sau pe ascuns, face tot ce poate ca să oprească acest proces, fiindcă îşi dă seama că dacă omul muncitor, ţăranul, va deveni stăpîn al pămîntului şi al rodului muncii sale, şefii de sus şi pînă jos nu vor mai avea ce sa împartă ca să-şi facă lor parte.

Acum, în prag de alegeri, făcînd promisiuni, măgulindu-vă sau speriindu-vă, ei forţează procesul de formare a societăţilor pe acţiuni, care, în realitate, nu sunt altceva decît aceleaşi colhozuri. Se grăbesc să vă pună din nou căpăstrul pe cap ca apoi să aibă pe cine mîna, iar toamna pe cine mulge.

Ocoliţi, oameni buni, această capcană în conformitate cu actuala “Lege cu privire la societăţile pe acţiuni” în perioada de activitate a societăţii acţionarul nu este în drept să ceară restituirea depunerilor sale (băneşti şi nebăneşti), făcute în contul plăţii pentru acţiuni, iar “costul acţiunilor şi obligaţiunilor se exprimă în ruble, indiferent de tipul depunerii” (art. 15, p.3.4).

Dacă intraţi în societăţile pe acţiuni nu mai aveţi dreptul să ieşiţi cu cota parte de pămînt ce vă revine şi cu cota parte din averea actualelor colhozuri şi sovhozuri. Veţi rămîne acolo să argăţiţi, chiar dacă veţi fi despuiaţi pînă la oase de vreun hapsîn.

Vă chemăm să fiţi vigilenţi! Pîna la alegeri cereţi cu insistenţă la primării să vi se dea două documente, care sunt obligatorii în conformitate cu Legea Codului Funciar şi pe care trebuie să le aibă fiecare proprietar:

  1. Certificatul de proprietate asupra cotei de pămînt care vi se cuvine.
  2. Certificatul de proprietate al cotei-parte din bogăţia creată în colectiv (maşini, tractoare, vite, livezi, vii ş.a.).

Numai avînd la mîna aceste documente, veţi putea hotărî liber ce să faceţi mai departe şi cum să vă lucraţi pămîntul: particular, împreună cu neamurile, cu prietenii, cu mahalaua, ori în asociaţii de gospodării ţărăneşti, de unde oricînd veţi putea ieşi, păstrîndu-vă dreptul la cota parte de pămînt şi de avere, dacă veţi dori aceasta.

Feriţi-vă de capcana ce v-a pregătit-o actuala conducere a republicii, prin intermediul preşedinţilor de colhozuri sau a directorilor de sovhozuri, mulţi dintre care s-au tixit pe lista electorală a partidului democrat agrar împreună cu mulţi din cei care conduc actuala putere executivă şi legislativă, şi fluturînd spicul, speră că vor birui în alegeri ca să decreteze pentru vecie robia omului în colhoz şi sovhoz, lăsîndu-i fără proprietate şi avere.

Alianţa Ţăranilor Liberi — a acelor ţărani care şi-au luat cota parte de pămînt şi de avere — s-a unit în această campanie electorală, cu fraţii şi surorile, fiii şi fiicele dumneavoastră — învăţători, medici, ingineri, agronomi, studenţi, pensionari, cu cei care au plecat din sat la carte pentru a afla adevărul şi a ne ajuta să facem dreptate.

Ne-am unit în Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor, pentru că împreună, cu puteri comune să facem ca în Parlament să fie aleşi oameni cinstiţi şi devotaţi poporului din care fac parte, care vor şti să apere ţăranii, pe toţi cei ce muncesc şi vor construi un stat de drept unde omul să fie stăpîn deplin al rodului muncii sale.

Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor este singurul care are în listele sale candidaţi ţărani. Acesta este blocul dumneavoastră, locuitori ai satelor! Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor este blocul poporului! Uniţi-vă cu toţii cei aduşi la sărăcie, cei nedreptăţiţi şi votaţi Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor.

Sigla electorală a Blocului nostru este cocoşul — simbol al deşteptării şi hărniciei, semn că în Republica Moldova, bîntuită de criză economică şi corupţie, trebuie să existe un stăpîn, care le va reîntoarce ţăranilor, tuturor cetăţenilor nu doar punguţa cu doi bani, ci întreaga avere ce le-a fost furată.

Votaţi Blocul Ţăranilor şi Intelectualilor!

Executivul Alianţei Ţăranilor Liberi
/Mesagerul, an.2, nr.6, 9 februarie 1994/