Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1994DeclaraţiiPDAM

Apel către minorităţile naţionale din Moldova

|versiune pentru tipar| PDAM, 19 februarie 1994

Scumpi concetăţeni,
Ruşi şi ucraineni, găgăuzi şi bulgari, evrei şi beloruşi, reprezentanţi ai altor naţionalităţi, bunii noştri prieteni şi fraţi,

Aşa au vrut istoria şi Domnul, ca din vechime oameni de diferite naţionalităţi să convieţuiască pe pămîntul Moldovei ca fraţii, să împartă cu el bucuria şi amarul. Ei se îndrăgosteau, legau căsnicii, se înrudeau, creşteau copii. Şi nimeni nu se gîndea să se intereseze de naţionalitate sau de faptul pe ce mal al Nistrului locuieşte. Nistrul nu ne separa, ci ne unea, dăruia cîmpiilor umiditate dătătoare de viaţă, rotea turbinele CHE de la Dubăsari, creată prin truda oamenilor de diferite naţionalităţi şi a cărei energie ne servea tuturor.

Tocmai de aceea raţiunea refuză să recepteze ceea ce s-a întîmplat pe pămîntul Moldovei în ultimii ani: s-a vărsat sînge omenesc, a apărut înstrăinarea între oameni. În calendarul nostru avem mai multe date comemorative, pe care nu le marcăm. Văduvele îşi pun în aceste zile haine de doliu. Istoricii îi vor numi cu duritate pe vinovaţii de evenimentele tragice. Ei îşi vor spune verdictul şi asupra fostului parlament, guvernelor Druc-Muravschi, asupra activităţii şi inactivităţii lor, ce a contribuit la faptul ca Moldova ş-a pomenit brăzdată de răni şi dezmembrată în trei părţi.

Partidul Democrat-Agrar şi actualul guvern al lui Andrei Sangheli au făcut totul pentru a opri conflictul militar şi au declarat deschis că nu vor admite soluţionarea niciunei probleme prin forţa armelor. În pofida atacului psihologic, declanşat împotriva adepţilor PDAM de diverse partide de orientare unionistă, deputaţii fracţiunii “Viaţa Satului”, fiind o forţă reală de contracarare a extremismului, au apărat cu hotărîre în parlament independenţa şi integritatea teritorială a statului moldovenesc.

Dacă nu era această forţă, e greu să spunem care ar fi fost astăzi destinul republicii noastre. Pentru instigarea la disensiuni interetnice în republică, prin folosirea în calitate de pretext şi a atestării pentru cunoaşterea limbii de stat, vina şi răspunderea o poartă extremiştii politici ce reprezintă partidele de orientare frontistă. Aceştia, schimbîndu-şi provizoriu lozincile, caută să răzbească la putere, încearcă pe toate căile să cîştige alegerile.

Concetăţeni,

Avem acum şansa istorică de a realiza o pace civilă şi a restabili prietenia popoarelor, de a soluţiona prin metode politice problemele nistreană şi găgăuză, precum şi de a rezolva problemele economice, de a crea condiţii necesare unei activităţi normale, ca oamenii să poată exista omeneşte.

Astăzi trebuie să conştientizăm mai mult ca oricînd importanţa momentului — să alegem pentru parlament oameni rezonabili si competenţi, gata să apere cu fermitate şi consecvenţă independenţa Moldovei. Pe lista partidului nostru sînt asemenea oameni. Ei vor apăra cu dîrzenie interesele dumneavoastră, vor milita pentru afirmarea păcii sociale şi civile în societatea noastră, pentru bunăstarea Moldovei. Însă avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Numai cu eforturi comune, cu eforturile cetăţenilor de toate naţionalităţile vom reuşi să readucem pacea şi calmul în casa noastră comună, să insuflăm fiecăruia dintre concetăţeni încrederea în prosperitatea de mîine, vom reuşi să transformăm ţara noastră într-un ţinut înfloritor.

/Pămînt şi oameni, Anul II, Nr. 14, 19.02.94/