Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare1994DeclaraţiiPDAM

Apel către intelectualitatea republicii

|versiune pentru tipar| PDAM, 19 februarie 1994

Pînă la alegerile noului Parlament al Republicii Moldova a rămas o saptămînă. Situaţia politică cunoaşte o tensionare fără precedent. În aceste condiţii Partidul Democrat Agrar din Moldova se adresează D-voastră, stimaţi medici, învăţători, savanţi, lucrători al culturii şi artei, scriitori. Sîntem pe deplin conştienţi de rolul D-voastră în societate de decizia D-voastră în cadrul scrutinului parlamentar.

Este necesar să ne clarificăm opţiunile, căci ele influenţate în mod straniu de unele blocuri electorale care se declară ca fiind unicele D-voastră purtătoare de cuvînt. Drept exemplu concludent în acest sens poate servi evoluţia din ultimii ani a sloganurilor Frontul Popular Creştin Democrat şi ale Congresului Intelectualităţii, fuzionate astăzi în alianţe aparent separate. Dacă la începuturi liderii acestor mişcări politice se pronunţau pentru unirea cu România, astăzi tot el au lansat ideea integrării treptate cu acest stat. Actualmente, platforma-program a Blocului Ţăranilor şi Intelectualilor constituie o renunţare şocantă la lozinca iniţială şi prevede, chipurile, “independenţa reală” a Republicii Moldova.

Agrarienii nu şi-au schimbat convingerile. Nici scopurile politice. Ne-am pronunţat de la bun început, de la data proclamării independenţei, ne pronunţăm şi astăzi univoc: Republica Moldova este un stat european suveran şi independent. În aceasta noi vedem garanţia viitorului nostru liber. Nu vom obosi să muncim pentru a stabili cele mai bune relaţii cu statele lumii. Dar niciodată nu vom accepta strangularea fiinţei naţionale prin unirea cu oricare stat din lume.

Partidul nostru este un partid al realismului istoric şi politic. Considerăm că, la ora actuală, Moldova are o imperioasă nevoie de stabilitate, pace şi securitate. Pe parcursul ultimilor patru ani ne-am convins cu toţii la ce duc confruntările. Sîntem un popor prea mic şi prea primejduit pentru a trăi în războaie sau ciocniri agresive, mai ales cu reprezentanţii naţionalităţilor care locuiesc împreună cu noi şi cu care ne-am împăcat bine sute de ani. Dacă în timpul apropriat nu vom reuşi să asigurăm stabilitatea politică, destinul republicii poate ieşi de sub controlul bunei raţiuni punînd în pericol, în primul rînd, securitatea noastră, a moldovenilor.

Considerînd stabilitatea drept o chestiune primordială, P.D.A.M. vede căile de instaurare a ei, în primul rînd, prin stabilitatea noului Parlament. Activitatea actualului Parlament constituie un exemplu cum nu poate fi obţinută o asemenea stabilitate. Stabilitatea în societate este generată de stabilitatea din Parlament. La această situaţie, însă se poate ajunge numai prin formarea, în viitorul for legislativ, a unei majorităţi parlamentare.

Care este forţa politică, în stare să obţină majoritatea în Parlament? Să fie, oare, vorba de romanticii noştri politicieni, care au optat consecvent pentru unirea imediată cu România, iar mai apoi — pentru o “independenţă reală” în afara Comunităţii Statelor Independente?

Luînd în considerare starea reală de lucruri, internă şi externă, trebuie să recunoaştem că platforma naţionalismului romantic nu se bazează pe realităţile prin care trecem.

P.D.A.M. se situează pe poziţiile realismului nu pentru că are, după cum ne învinuieşte opoziţia, nostalgii pentru sistemul sovietic sau este contra integrării cu ţările Europei Apusene şi Centrale, inclusiv cu România.

Procesele de democratizare, declanşate în ţările posttotalitare, nu pot fi stopate, nici întoarse înapoi. Democratizarea Rusiei, prin garantul ei constituţional, continuă în pofida încercărilor extremiste de revenire la imperiul de tip sovietic sau ţarist. Concomitent, din punctul nostru de vedere, are loc o schimbare la faţă a României. Tot mai mulţi oameni politici din această ţară, atît din rîndul partidelor de guvernămînt, cît şi din opoziţie, ajung la înţelegerea că forţarea evenimentelor pe care le doresc romanticii noştri, s-ar solda cu urmări imprevizibile nu numai pentru, România, ci şi pentru întreaga Peninsulă Balcanică.

Efectuînd sondaje pe teren, analizînd stările de spirit ale electoratului, făcînd unele totaluri după întîlnirlle avute cu potenţialii alegători, ne-am reconfirmat convingerea că doleanţele majorităţii absolute a populaţiei răspund plenar platformei Partidului Democrat Agrar.

În lista noastră sînt înscrise persoane cu o bogată experienţă în domeniul conducerii statului. Oponenţii încearcă sa ne discrediteze, afirmînd că lista este întocmită numai din preşedinţi de colhozuri. Nu este adevărat, deşi experienţa de viaţă şi de muncă a candidaţilor noştri a stat la baza formării listei. Avem convingerea că persoanele incluse în lista noastră electorală, după instaurarea unei stabilităţi parlamentare, vor fi în stare să repună în funcţie în primul rînd, mecanismul economic al republicii.

În prezent, practic, toate republicile ex-sovietice fără a renunţa la reforme, fac rectificări esenţiale în strategia şi tactica de trecere la economi a de piaţă. Ne-ar trebui şi nouă mai puţin şoc şi mai multă terapie. Pentru Moldova terapia înseamnă, în primul rînd, reanimarea procesului de producţie. În prezent, în republică există o mulţime de fabrici şi uzine care staţionează sau funcţionează cu program redus. Reanimarea industriei Moldovei este posibilă prin restabilirea relaţiilor economice cu partenerii pe care i-am pierdut. Toate acestea sînt o urmare atît a unor cauze obiective, cît şi subiective, a nepriceperii factorilor de conducere de a colabora fructuos cu fostele republici sovietice.

Partidul Democrat Agrar, în caz de succes la alegeri, este gata să-şi asume responsabilitatea de a scoate economia republicii din criză.

În sfera spirituală, Partidul Democrat Agrar n-a urmărit şi nici nu urmăreşte scopul, precum ne învinuiesc unii, anulării victoriilor obţinute de popor în cadrul mişcării naţionale: limba de stat, grafia latină, semnele heraldice ale Moldovei suverane. Consfinţite prin lege, toate rămîn inatacabile. În acelaşi timp, P.D.A.M. se pronunţă categoric contra agresivităţii promovate faţă de poporul care nu admite să fie lipsit de noţiunile, de moldovean, moldovenesc şi derivatele acestora. Dacă, sub influenţe extremiste, evenimentele vor evolua în aceasta direcţie, neglijînd ordinea firească a lucrurilor, partidul nostru se va pronunţa pentru organizarea unui referendum, care ar reaşeza, în mod democratic, voinţa poporului în temeiul el legal.

Stimaţi Intelectuali!

Partidul Democrat Agrar, respectînd întru totul libera D-voastră opţiune, vă cheamă să votaţi “Spicul”, care este nu numai rodul divin al pâmîntulul nostru, ci şi garanţia bunei înţelegeri între noi.

Comitetul executiv al Partidului Democrat Agrar din Moldova
/Pămînt şi oameni, Anul II, Nr. 14, 19.02.94/