Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Documente CEC

Concepţia reflectării de către instituţiile Audiovizualului a campaniei electorale pentru alegerea Parlamentului republicii Moldova

|versiune pentru tipar|
Aprobată prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1404 din 19 ianuarie 2001

I. Dispoziţii generale

1.1. Reflectarea campaniei electorale 2001 pentru alegerea Parlamentului se va desfăşura în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul electoral, Legea Audiovizualului, Statutul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, cu actuala Concepţie şi cu alte acte normative.

1.2. Elaborarea şi realizarea emisiunilor, a buletinelor de ştiri în perioada electorală se vor efectua de către instituţiile Audiovizualului în conformitate cu Hotărârile Comisiei Electorale Centrale şi ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Reprezentanţii instituţiilor Audiovizualului se bucură de aceleaşi drepturi ca şi observatorii acreditaţi.

1.3. Bazându-se pe principiile lor de activitate, Consiliul Coordonator şi instituţiile Audiovizualului din republică vor fi obiective, nu vor influenţa asupra mesajului politic al concurenţilor electorali care vor sa-şi expună liber platformele şi nu vor admite presiuni sau ingerinţe din partea nimănui.

1.4. În campania electorală partidele, blocurile electorale şi candidaţii independenţi se bucură de condiţii egale şi au acces la posturile de radio şi televiziune publice şi private.

1.5. Până la demararea campaniei electorale, instituţiile Audiovizualului vor expune în emisiunile lor conţinutul Codului electoral, al prezentei Concepţii şi al altor acte normative privind desfăşurarea alegerilor.

1.6. Instituţiile Audiovizualului din republică vor promova transparenţa în realizarea emisiunilor electorale, informând. partidele, formaţiunile politice, organizaţiile neguvernamentale, observatorii străini şi (organismele internaţionale, care vor mediatiza campania electorala în mass-media, despre programele electorale şi modalităţile de conlucrare cu partidele şi formaţiunile politice.

1.7. În perioada campaniei electorale Comisia. Electorală Centrala şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului:

1.8. Toate emisiunile electorale, indiferent de programul şi ora de difuzare, vor avea un semnal sonor (video) unic pentru a fi diferenţiate de emisiunile de interes general.

1.9. Instituţiile Audiovizualului ce difuzează emisiunile electorale:

În caz de examinare a litigiilor, prevăzute de prezenta Concepţie, perioada de examinare a acestora va fi prelungită la decizia (demersul) Comisiei Electorale Centrale, a Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi a instanţelor de judecată.

1.10. Concurenţii electorali beneficiază de timpi de antenă din momentul înregistrării lor la Comisia Electorală Centrală. Cererea pentru timpul de antenă se prezintă instituţiei Audiovizualului în termen de 48 ore de la înregistrare, pentru întreaga perioadă electorală.

II. Prezentarea şi conţinutul emisiunilor ce ţin de campania electorală

2.1. Timpul de antenă se stabileşte în baza cererii fiecărui concurent electoral în parte pentru întreaga campanie electorală şi se va repartiza conform unui regulament al Comisiei Electorale Centrale. Timpul de antenă se va pune la dispoziţia concurenţilor electorali în modul stabilit, în aceeaşi perioadă a zilei şi se va folosi pentru:

2.2. Programele se difuzează în limba de stat. în cazul în care anumiţi concurenţi electorali reprezintă minorităţile naţionale sau localitatea pentru care ei evoluează este populată de acestea, limba de expunere o stabilesc candidaţii, persoanele lor de încredere sau responsabilul de relaţiile cu instituţia Audiovizualului

2.3. În cadrul emisiunilor concurenţii electorali îşi pot exprima liber opiniile, dar fără ca prin intervenţiile lor:

2.4. Afirmaţiile făcute de partide, organizaţii social-politice, blocuri electorale şi candidaţi independenţi exprimate liber, fără nici o cenzură sau influenţă, nu trebuie să aducă prejudicii onoarei sau imaginii altor partide formaţiuni politice sau candidaţi independenţi. Se interzic categoric afirmaţiile care conţin contestări şi defăimări la adresa statului, îndemn la război, ură interetnică sau separatism teritorial.

2.5. Toate declaraţiile candidaţilor au caracter electoral, atunci, când nu sunt legate de funcţiile lor publice pe care le deţin în momentul campaniei.

2.6. Folosirea înregistrărilor video sau audio la realizarea emisiunilor electorale se va face cu respectarea prevederilor drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.

2.7. Agitaţia electorală peste limitele de timp prevăzute de prezenta Concepţie, se va face contra plată la posturile de radio şi televiziune publice în baza contractelor încheiate de părţi. Posturile de radio şi televiziune private acordă contra plată timpi de antenă tuturor concurenţilor electorali în conformitate cu art. 4.1. din prezenta Concepţie.

2.8. În scopul extinderii posibilităţilor de exprimare a candidaţilor, în compania electorală vor fi implicate simultan atât instituţiile centrale, cât şi cele locale ale Audiovizualului.

2.9. Posturile publice de radio şi televiziune vor realiza şi vor difuza în perioada campaniei electorale şi programe de informare în care să se dea explicaţii clare, complete privind sistemul electoral, modul votării şi calendarul campaniei electorale. Redactorii emisiunilor informative ale posturilor de radio şi televiziune, publice şi private, vor fi corecţi şi imparţiali în comentariile lor ce vizează campania electorală.

2.10. Toate posturile de radio şi televiziune, publice şi private, care emit pe cale radioelectronică, în timpul campaniei electorale nu vor prezenta concurenţi electorali în buletinele lor de ştiri, evenimentele electorale urmând să fie tratate ca ştiri de presă.

2.11. Emisiunile cu un caracter electoral, de regulă nu se reprogramează. În cazul defecţiunilor tehnice ale unor posturi de radio sau televiziune, publice sau private, Consiliul Coordonator al Audiovizualului decide difuzarea integrală sau parţială, pe una din reţelele naţionale sau locale a emisiunilor electorale afectate de incident.

2.12. Instituţia Audiovizualului nu poartă răspundere pentru conţinutul mesajului difuzat de către concurenţii electorali în cadrul timpului de antenă. Concurenţii electorali şi susţinătorii lor poartă răspundere, în conformitate cu legea, pentru afirmaţiile făcute în emisiunile electorale.

2.13. Litigiile dintre concurenţii electorali şi instituţiile Audiovizualului sunt soluţionate de Comisia Electorală centrală şi de Consiliul Coordonator al Audiovizualului în conformitate cu legislaţia în vigoare. Refuzul instituţiei Audiovizualului de a utiliza materiale cu un caracter electoral în cadrul timpului de antenă oferit poate fi contestat la comisia Electorală Centrală şi la Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

III. Durată şi intervalele orare ale emisiunilor electorale

3.1. Emisiunile electorale şi intervenţiile concurenţilor electorali vor fi anunţate din timp (cu cel puţin 24 de ore) de către posturile de radio si televiziune, publice si private. Durata, numărul şi ora difuzării acestor anunţuri se vor bucura de condiţii egale pentru toţi candidaţii. Dacă la o emisiune electorală participă doi sau mai mulţi concurenţi, ordinea prezentărilor se va stabili conform ordinii de înregistrare a acestor formaţiuni la Comisia Electorală Centrală.

3.2. în cazul utilizării unor materiale de arhivă ale Audiovizualului:

3.3. Instituţiile Audiovizualului publice şi private vor reflecta întreaga campanie electorală în conformitate cu prezenta Concepţie. Ele vor difuza şi programe de informare în care se vor da explicaţii clare şi complete privind sistemul electoral şi modul votării. Posturile de radio şi televiziune private vor adopta pentru emisiunile lor electorale o structură asemănătoare celor publice. La programarea emisiunilor respective posturile private vor evita difuzarea simultană cu emisiunile identice ale posturilor publice.

3.4. în cadrul dezbaterilor, realizatorii şi moderatorii emisiunilor electorale vor manifesta neutralitate şi imparţialitate. Moderatorul programului va asigura atmosfera civilizată a discuţiei. Prin intervenţiile sale, el va preveni atacurile la persoană şi va curma comportamentele sau exprimările ce ar afecta onestitatea dezbaterilor. Moderatorul îşi va formula clar şi corect întrebările, întreţinând astfel discuţia în spirit civilizat.

3.5. Răspunderea pentru declaraţiile şi pentru conţinutul materialelor, prezentate de blocurile electorale, partidele politice, organizaţiile social-politice şi de candidaţii independenţi în cadrul emisiunilor electorale o poartă în întregime exponenţii lor prezenţi la dezbatere. Posturile de radio şi televiziune, publice şi private, vor asigura respectarea Constituţiei Republicii Moldova, a modului Electoral şi a Legii Audiovizualului.

3.6. Emisiunile electorale vor fi realizate în direct sau înregistrate în parametrii timpului de antenă repartizat, conform doleanţelor subiecţilor scrutinului.

IV. Dispoziţii finale

4.1. La instituţiile publice ale Audiovizualului timpul de antenă oferit concurenţilor electorali gratis va fi de 30 minute la televiziune (pentru candidaţii independenţi — 5 minute) şi de 60 minute la radio (pentru candidaţii independenţi — 10 minute) pe toată perioada electorală. Timpul de antenă va fi acordat concurenţilor electorali în conformitate cu Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă, luându-se în consideraţie doleanţele concurenţilor electorali. Timpul de antenă distribuit şi programat concurenţilor electorali, dar neutilizat, nu se restituie. Pentru publicitate electorală contra plată, fiecărui concurent electoral i se acordă timp de antenă nu mai mult de 2 minute pe zi.

4.2. Instituţiile private ale Audiovizualului pot organiza gratuit, în cadrul meselor rotunde, trei dezbateri a câte 2 ore fiecare, cu invitaţia reprezentanţilor tuturor concurenţilor electorali. Luările de ale participanţilor la emisiune se vor cronometra. Tuturor concurenţilor li se oferă timp egal.

4.3. În perioada desfăşurării dezbaterilor electorate, în afara timpului de antenă gratuit, nu se admite difuzarea materialelor publicitare despre activitatea concurenţilor electorali sau cu participarea acestora şi a persoanelor lor de încredere, a reportajelor televizate sau radiofonice de la întâlnirile concurenţilor electorali cu alegătorii, despre vizitele de lucru în colectivele de muncă ale concurenţilor din rândul conducătorilor de rang republican sau judeţean. Nici un concurent electoral nu va avea priorităţi în virtutea funcţiei pe care o ocupă.

4.4. Spoturile publicitare electorale vor fi separate de celelalte programe prin generic, specificându-se că este vorba de publicitate electorală. Durata acestora face parte din timpul de antenă al concurenţilor electorali la posturile de radio şi televiziune publice şi private.

4.5. Instituţiile Audiovizualului publice şi private vor crea tuturor concurenţilor electorali condiţii egale la utilizarea timpului de antenă, stabilind taxe egale. Plata timpului de antenă acordat concurenţilor electorali nu poate depăşi plata încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială. Timpul de antenă pentru publicitate electorală se acordă la unele şi aceleaşi ore de emisie.

4.6. Este interzis orice procedeu de publicitate electorală mascată. Se interzice amplasarea altor mesaje, decât a celor cu caracter electoral, publicitatea inserată în programele de radio şi televiziune.

4.7. în ziua alegerilor şi în cea precedentă, în cadrul emisiunilor informative, toate posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, nu vor transmite decât comunicate primite de la Comisia Electorală Centrală, de la consiliile electorale de circumscripţie şi informaţii privind desfăşurarea votării. Până la închiderea secţiilor de votare se interzice difuzarea informaţiei despre numărul de voturi întrunite de concurenţii electorali pe parcursul zilei şi şansele lor. Posturile de radio şi televiziune, publice şi private, nu vor difuza programe ce conţin agitaţie electorală făţişă mascată.

4.8. Cu zece zile înainte de data alegerilor instituţiile Audiovizualului nu vor mai difuza informaţii privind rezultatele sondajelor sociologice efectuate printre alegători sau pe un eşantion reprezentativ, care ar indica eventualele rezultate ale alegătorilor.

4.9. Posturile de radio şi televiziune, indiferent de modalitatea de emisie şi de statutul lor juridic, vor transmite prioritar şi obligatoriu comunicatele informative, spoturile publicitare şi informaţiile ce parvin de la Comisia Electorală Centrală, privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor.

4.10. Instituţiile private ale audiovizualului care intenţionează să difuzeze emisiuni electorale, sunt obligate să facă publică această intenţie în presă sau în programele lor informative cu 10 zile până la demararea campaniei electorale.

4.11. Instituţiile Audiovizualului sunt obligate să ducă evidenţa timpului de antenă, oferit gratuit şi contra plată, al participanţilor la campania electorală şi, la cererea Comisiei Electorale Centrale sau a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, să prezinte aceste date împreună cu copiile contractelor încheiate.

4.12. Refuzul de a difuza, în condiţiile prezentei legi, publicitatea electorală, contra plată sau gratuit, poate fi contestat în instituţia de judecată.

4.13. Pe parcursul campaniei electorale timpii de antenă acordaţi serviciilor de presă ale Parlamentului, Preşedinţiei şi Guvernului nu pot fi folosiţi în scopul agitaţiei electorale.

4.14. Compania “Teleradio-Moldova” precum şi alte instituţii publice ale Audiovizualului: “Teleradio-Bălţi”, “TV-Chişinău”, “Gagauz-TV”, prezintă în termen de o săptămână pentru aprobare Comisiei Electorale Centrale şi Consiliului Coordonator al Audiovizualului grilele de programe aparte.

4.15. Nerespectarea prezentei Concepţii în perioada campaniei electorale de către instituţiile Audiovizualului atrage după sine aplicarea măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv retragerea licenţelor de emisie.