Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001Documente CEC

Regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind reflectarea în mijloacele de informare în masă a campaniei electorale pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr. 1404 din 19 ianuarie 2001

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul Comisiei Electorale Centrale stabileşte modul şi principiile de reflectare a campaniei electorale în mijloacele de informare în masă din republică.

2. Comisia Electorală Centrală conlucrează în procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor cu toate mijloacele de informare în masă la organizarea manifestaţiilor ce ţin de educaţia civică a alegătorilor şi informarea populaţiei asupra desfăşurării procesului electoral.

3. Campania electorală pentru alegerea Parlamentului va beneficia de spaţii speciale rezervate la instituţiile publice şi private ale Audiovizualului, în programele de activitate ale redacţiilor ziarelor şi revistelor.

4. Mijloacele publice de informare în masă vor difuza gratuit materialele prezentate de Comisia Electorală Centrală, alte informaţii referitoare la alegeri, inclusiv cele ce ţin de educaţia civică şi de informarea alegătorilor despre alegeri.

5. Concurenţii electorali participă pe bază de egalitate la campania electorală, beneficiază de drepturi egale la utilizarea mijloacelor de informare în masă.

6. Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului stabilesc condiţiile de reflectare a campaniei electorale la toate instituţiile Audiovizualului din republică prin adoptarea unei concepţii în această privinţă.

7. Programarea si realizarea emisiunilor şi grupajelor de ştiri electorale se vor efectua, respectîndu-se Codul electoral, Legea Audiovizualului, statutul Companiei de Stat “Teleradio-Moldova” şi Legea presei.

Deschise pentru toate partidele, organizaţiile social-politice, blocurile electorale, candidaţii independenţi mijloacele de informare în masă din republică vor da dovadă de obiectivitate şi echidistanţă, nu vor influenţa mesajele concurenţilor electorali, care vor avea posibilitatea să se exprime liber şi nu vor accepta presiuni sau ingerinţe care le pot afecta imparţialitatea şi statutul lor.

8. În campania electorală partidele, organizaţiile social-politice, blocurile electorale, candidaţii independenţi se bucură de şanse egale şi pot avea acces ia posturile de radio şi televiziune publice şi private, la ziare pentru desfăşurarea agitaţiei electorale.

9. Toate emisiunile cu caracter electoral, indiferent de programul şi ora de difuzare, vor avea un semnal respectiv pentru identificarea şi diferenţierea de celelalte emisiuni. Ziarele vor inaugura rubrici speciale consacrate Electoralei 2001.

10. Mijloacele de informare în masă publice şi private vor crea tuturor concurenţilor electorali condiţii egale la procurarea timpului de antenă, stabilind taxe egale. Plata pentru timpul de antenă acordat concurenţilor electorali nu poate depăşi plata încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială. Timpul de antenă pentru publicitatea electorală se acordă la unele şi aceleaşi ore de emisie.

11. Timpi de antenă, spaţiu în ziare se pun la dispoziţia partidelor, blocurilor electorale, organizaţiilor social-politice, candidaţilor independenţi după înregistrarea lor la Comisia Electorală Centrală în timp de 48 ore indiferent de ordinea înregistrării.

12. Timpii de antenă acordaţi şi programaţi concurenţilor electorali, dar nefolosiţi, nu se restituie.

13. În timpii de antenă acordaţi gratis concurenţilor electorali aceştia nu sunt în drept să plaseze spoturi publicitare electorale.

14. Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale publicitare difuzate sau publicate o poartă concurentul electoral.

15. Concurenţii electorali înregistraţi sînt în drept să refuze participarea la dezbateri electorale, anunţînd instituţia Audiovizualului cu 48 de ore înainte de ziua acestor dezbateri.

16. Timpii de antenă contra plată se acordă concurenţilor electorali în urma acordului încheiat între instituţia Audiovizualului si concurentul electoral cu achitarea plăţii în prealabil.

17. Se interzice întreruperea difuzării materialelor cu conţinut electoral pentru prezentarea spoturilor de reclamă a mărfurilor, serviciilor etc.

18. Materialele concurenţilor electorali ce conţin agitaţie electorală nu pot fi însoţite de comentarii ale redacţiilor sau a unor ziarişti aparte, în orice formă, precum şi cu titluri, fotografii, desene necoordonate cu concurenţii electorali respectivi.

19. Publicarea rezultatelor sondajelor sociologice va înceta cu 10 zile calendaristice înainte de data alegerilor.

20. În ziua alegerilor şi cea precedentă ei nu se admite nici un fel de agitaţie.

21. În ziua alegerilor, mijloacele de informare în masă, pînă la închiderea secţiilor de votare, nu vor difuza rezultatele chestionării alegătorilor privind votarea “pentru” sau “contra” sau nevotarea concurenţilor electorali.

22. Reprezentanţii mijloacelor de informare în masă se bucură de aceleaşi drepturi ca şi observatorii acreditaţi.

23. Toate litigiile apărute între concurenţii electorali şi instituţiile Audiovizualului sînt soluţionate de către Comisia Electorală Centrală şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.

24. Difuzorii de publicitate electorală vor informa săptămînal Comisia Electorală Centrală despre volumul de emisie contra plată negociat cu fiecare concurent electoral.

II. Condiţiile şi timpii de antenă pentru agitaţia electorală la Radio-Moldova

25. Radio-Moldova asigură concurenţilor electorali timpi de antenă gratis şi contra plată conform Codului electoral din momentul înregistrării lor la Comisia Electorală Centrală. Solicitarea pentru timpii de antenă este prezentată la Radio-Moldova în scris.

26. Timpii de antenă la Radio-Moldova pot fi realizaţi la dorinţa concurentului electoral cu forţele proprii ale acestuia sau de către Radiodifuziune în condiţii de studio în cazul realizării de sine stătător concurentul electoral este obligat să prezinte la Radiodifuziune casete cu înregistrarea completă, respectînd cerinţele procesului de producţie, cu cel puţin 24 de ore înainte de ora emisiei.

Dacă programul prezentat de concurentul electoral nu corespunde normelor şi standardelor tehnice stabilite, conducerea Radiodifuziunii contramandează punerea lui pe post, despre care fapt concurentul electoral este informat cu cel puţin 10 ore înainte de ora emisiei.

27. Pe parcursul campaniei electorale Radio-Moldova oferă gratuit timpi de antenă partidelor, organizaţiilor social-politice, blocurilor electorale, înregistrate la Comisia Electorală Centrală cu durata de 60 minute fiecăruia, care vor fi repartizate, după cum urmează:

  1. pornind de la necesitatea prezentării de către partide, blocuri electorale şi organizaţii social-politice a programelor electorale, listelor de candidaţi, a declaraţiilor de presă şi a altor materiale, Radiodifuziunea va oferi în acest sens 30 minute (6 segmente a cîte 5 minute) puse pe post la rubrica “Tribuna electorală”, conform orarului indicat;
  2. în conformitate cu articolul 47 din Codul electoral, Radiodifuziunea va organiza dezbateri publice în emisiuni a cîte 30 minute pentru fiecare partid, bloc electoral şi organizaţie social-politică sub genericul “Candidaţi în faţa electoratului”, conform orarului indicat.
28. Candidaţii independenţi vor beneficia gratuit la Radio-Moldova de 10 minute (2 secvenţe de timp a cîte 5 minute fiecare), difuzate la rubrica “Tribuna electorală”, conform orarului indicat.

29. Orarul pentru folosirea spaţiului de emisie oferit la rubrica “Tribuna electorală”:

Durata unei evoluţii la microfon a concurenţilor electorali este de 5 minute pe zi.

Rubrica “Tribuna electorală” va fi pusă pe post pînă la 22.02.2001, inclusiv fiind realizată în înregistrare.

Rubrica “Candidaţi în faţa electoratului” va fi pusă pe post în direct pe parcursul săptămînii, cu excepţia zilelor de sîmbătă şi duminică, de la ora 11.15 pînă la 11.45, în dependenţă de numărul partidelor, blocurilor electorale şi organizaţiilor social-politice înregistrate, încheindu-se la 22.02.2001.

30. La 23.02.2001 Radiodifuziunea va invita reprezentanţii tuturor partidelor, blocurilor electorale şi organizaţiilor social-politice înregistrate la Comisia Electorală Centrală în cadrul unei emisiuni speciale “Dezbateri electorale”, care va fi difuzată în direct între orele 19.30–21.30. Acest timp este oferit gratis de către Radiodifuziune şi nu va fi contabilizat concurenţilor electorali.

31. Concepţia reflectării campaniei electorale include şi rubrica “Electorala 2001”. Ea va insera informaţii despre activitatea CEC, a consiliilor electorale de circumscripţie, birourilor electorale ale secţiilor de votare etc. Această rubrică va fi pusă pe post în emisiunile de actualitate ale Radiodifuziunii.

32. Radio-Moldova va pune pe post spoturi publicitare cu caracter electorat contra plată, achitarea pentru ele efectuîndu-se în prealabil conform tarifelor stabilite pentru publicitate la Compania de Stat “Teleradio-Moldova”. Timpii de antenă acordaţi concurenţilor electorali contra plată se plasează în intervalul 13.30–14.00, după necesităţi şi în alte programe ale Radiodifuziunii, cu excepţia zilei de duminică.

33. Concurenţii electorali pot reflecta conferinţele de presă în cadrul timpilor de antenă acordaţi.

34. Dacă un concurent electoral doreşte să facă o replică la afirmaţiile contra concurenţilor, el are la dispoziţie doar timpii de antenă de care dispune.

35. Radio-Moldova va asigura confidenţialitatea tuturor materialelor electorale pînă la momentul difuzării.

III. Condiţiile si timpii de antenă pentru agitaţia electorală la TV Moldova

36. În campania electorală parlamentară TV Moldova acordă concurenţilor electorali (partidelor, organizaţiilor social-politice, blocurilor electorale) timpi de antenă pe gratis în volum de 30 de minute, iar candidaţilor independenţi — 5 minute. Pentru publicitate electorală contra plată fiecărui concurent electoral i se acordă timpi de antenă pînă la 60 de minute pe întreaga perioadă, inclusiv nu mai mult de 2 minute pe zi.

37. Ofertele pentru timpii de antenă pe gratis şi contra plată sînt prezentate TVM. Publicitatea electorală contra plată va fi difuzată doar la prezentarea dispoziţiei de plată, conform tarifelor Companiei de Stat “TeIeradio-Moldova”.

38. Cele 30 de minute oferite pe gratis concurenţilor electorali sînt distribuite în secvenţe televizate a cîte 5 minute în fiecare săptămînă pe parcursul campaniei electorale pentru expunerea programelor electorale, relatărilor despre întîlnirile cu alegătorii etc. care vor fi puse pe post în intervalul 21.35–22.05. Pentru ziua de 22 februarie (19.35–20.45) şi ziua de 23 februarie (21.35–22.45) TV Moldova propune concurenţilor electorali să participe la dezbateri electorale (întîlniri la “masa rotundă”) din contul timpului de antenă gratuit.

39. Cele 5 minute de timpi de antenă oferite pe gratis candidaţilor independenţi vor fi folosite de aceştia pentru secvenţe televizate sau pentru participare la dezbaterile electorale (întîlniri la “masa rotundă”) în studioul TVM, care vor fi puse pe post după ora 22.05, durata lor fiind condiţionată de numărul solicitanţilor.

40. Spaţiile de emisie şi timpii de antenă contra plată sînt oferiţi zilnic pînă şi după plasarea pe post a programului de actualităţi “Mesager”, cu excepţia zilelor de duminică, Di dependenţă de volumul de emisie al spoturilor publicitare. Spoturile de publicitate electorală nu vor depăşi volumul de 2 minute pe zi, frecvenţa plasării lor nefiind mai mare de 4 ori pe zi. Spaţiul de emisie al timpilor de antenă contra plată:

De luni pînă vineri

în zilele de sîmbătă

în cazul în care timpii de antenă oferiţi concurenţilor independenţi indicaţi în punctul 40 vor fi folosiţi complet, TVM acordă în intervalul 22.05–22.15 timpi de antenă contra plată.

41. Temele şi forma materialelor video plasate în timpii de antenă ţin de competenţa concurenţilor electorali. Aceştia poartă răspundere conform legii pentru mesajele şi afirmaţiile expuse în timpii de antenă acordaţi conform prevederilor Codului electoral.

42. Timpii de antenă se acordă doar la solicitarea în scris a concurentului electoral sau a reprezentantului lui, împuternicit cu acest drept. Secvenţele televizate gratuite se realizează cu forţele proprii ale concurenţilor electorali sau cu concursul TV Moldova, aceasta punîndu-le la dispoziţie studioul pentru emisie în direct.

43. La solicitarea concurenţilor electorali, TVM poate oferi, contra plată potrivit tarifelor în vigoare, servicii de filmare, montare, grafică computerizată pentru realizarea secvenţelor televizate şi spoturilor publicitare electorale.

44. TV Moldova va asigura confidenţialitatea tuturor materialelor electorale pînă la momentul difuzării.

45. În perioada campaniei electorale TV Moldova în emisiuni speciale la rubrica “Electorala-2001” şi în programele sale “Mesager” va informa permanent telespectatorii despre desfăşurarea etapelor principale ale acestei campanii, drepturile şi obligaţiunile cetăţenilor în scrutinul electoral, despre prevederile Codului electoral şi ale altor acte ce reglementează procesul alegerilor parlamentare.

IV. Reflectarea campaniei electorale în ziare

46. Ţinînd cont de importanţă alegerilor parlamentare pentru soarta ţării şi respectînd prevederile Codului electoral, colectivele de ziarişti de la ediţiile periodice din republică vor reflecta pe larg campania electorală.

47. Redacţiile ziarelor vor publica regulat materialele oficiale ale Comisiei Electorale Centrale. Mijloacele de informare în masă judeţene finanţate de la buget vor publica gratuit materialele prezentate de către consiliile electorale respective.

48. Redacţiile ziarelor vor acorda concurenţilor electorali spaţiu pentru programele electorale ale concurenţilor, alte materiale ce ţin de campania electorală.

49. Plata pentru spaţiul acordat nu poate depăşi plata încasată în mod obişnuit pentru publicitatea comercială.

50. La publicarea materialelor prezentate de către concurenţii electorali ziarele le vor crea condiţii egale.

51. Redacţiile ziarelor vor determina de sine stătător plasarea în ziar (pagina, locul) a materialelor concurenţilor electorali.

52. În scopul unei prezentări mai expresive a materialelor electorale redacţiile le vor grupa la rubrici, în pagini după propria lor concepţie.

53. Redacţiile ziarelor vor evita materialele prezentate de concurenţi electorali care conţin insulte la adresa concurenţilor electorali, învinuiri nefondate, alte acuzaţii ce lezează onoarea şi demnitatea persoanei.

54. Răspunderea pentru conţinutul materialelor electorale o poartă concurentul electoral.

55. Redacţiile ziarelor vor asigura confidenţialitatea materialelor pînă la publicarea lor.

56. Fiecare material al concurenţilor electorali publicat în presă în mod obligatoriu va avea un anunţ prin care se va aduce la cunoştinţă cititorilor că plata pentru publicarea materialului este efectuată din “Fondul electoral” al concurentului respectiv.

57. Ziarele publice vor prezenta săptămînal Comisiei Electorale Centrale informaţii privind publicarea materialelor cu caracter electoral.

58. Se interzice publicitatea electorală în ziarele străine şi în suplimentele acestora tipărite şi difuzate în republică.

59. În cadrul redacţiilor pe parcursul întregii perioade electorale va funcţiona cîte un grup special de colaboratori, care vor asigura apariţia în condiţii optime a materialelor electorale.

60. În paginile ziarelor vor fi publicate informaţii, reportaje, fotografii, alte materiale ale agenţiilor de presă, corespondenţilor titulari şi netitulari despre desfăşurarea campaniei electorale.