Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2009Documente CEC

Instrucţiunea cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare din 5 aprilie 2009 în cadrul secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova

|versiune pentru tipar|
Aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.2213 din 27 februarie 2009

1. Dispoziţii generale

În conformitate cu legislaţia Republicii Moldova dreptul de a alege îl au cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vîrsta de 18 ani, cu excepţia celor privaţi de acest drept în modul stabilit de lege.

Orice cetăţean al Republicii Moldova, aflat în străinătate, poate vota la secţiile de votare constituite pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, indiferent de statutul aflării lor pe teritoriul statului respectiv. Membrii biroului electoral al secţiei de votare constituit în afara Republicii Moldova nu sînt în drept să examineze sub orice aspect legalitatea aflării alegătorului pe teritoriul statului respectiv pe întreaga perioada electorală.

Conducătorii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova aduc la cunoştinţa cetăţenilor aflaţi pe teritoriul statelor respective data, ora şi locul desfăşurării alegerilor prin afişarea acestei informaţii la sediul lor (în incinta clădirii şi/sau pe panourile informaţionale ale acestora), precum şi pe pagina lor web.

Alegerile în Parlamentul Republicii Moldova vor avea loc la 5 aprilie 2009, de la 07:00 pînă la 21:00, ora locală a regiunii în care se află misiunea diplomatică respectivă.

2. Constituirea secţiilor de votare şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare în afara Republicii Moldova

Pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează cîte o secţie de votare pentru colaboratorii acestor misiuni şi membrii familiilor lor, precum şi pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în ţările respective, indiferent de numărul acestora. Secţiile de votare în cauză aparţin circumscripţiei electorale a municipiului Chişinău.

Birourile electorale ale secţiilor de votare se constituie în conformitate cu propunerile partidelor politice reprezentate în Parlament abilitate cu dreptul de a înainta candidaturi în organele electorale nu mai tîrziu de 15 martie 2009 din 5–11 membri cu drept de vot deliberativ. În cazul cînd propunerile respective nu au parvenit pînă la 9 martie 2009, biroul electoral va fi constituit din rîndul colaboratorilor misiunii diplomatice respective în baza ordinului conducătorului misiunii diplomatice. Dacă numărul colaboratorilor este insuficient, în calitate de membri cu drept de vot deliberativ, prin acelaşi ordin, pot fi numite şi alte persoane — cetăţeni ai Republicii Moldova, cu dreptul de a alege, aflaţi legal pe teritoriul statului respectiv din afara misiunii diplomatice sau consulare a Republicii Moldova.

În termen de 3 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare componenţa acestuia se aduce la cunoştinţa Comisiei Electorale Centrale şi Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău nr.1. Membrii biroului electoral nu pot fi membri de partid şi candidaţi în alegerile respective.

În biroul electoral al secţiei de votare constituit pe lîngă misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova se aleg, prin vot secret, preşedintele şi secretarul biroului respectiv.

3. Listele electorale

În secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova, listele electorale se întocmesc în baza datelor colectate de către conducătorii misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare care activează pe teritoriul statelor respective.

După constituirea biroului electoral, misiunile diplomatice şi oficiile consulare aduc la cunoştinţa publică şi actualizează listele electorale deţinute. Listele electorale se afişează la sediul lor (în incinta clădirii şi/sau pe panourile informaţionale).

În lista electorală de bază se înscriu colaboratorii misiunii diplomatice sau ai oficiului consular, precum şi membrii familiilor lor, de asemenea alegătorii care se află la evidenţă consulară permanentă.

În lista electorală suplimentară se înscriu alegătorii care se află la evidenţă consulară temporară şi care au solicitat includerea lor în listele electorale cu 7 zile înainte de ziua alegerilor, precum şi alegătorii care s-au prezentat la votare în ziua alegerilor.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor aduc la cunoştinţa Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău şi Comisiei Electorale Centrale numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale.

Birourile electorale ale secţiilor de votare constituite în afara Republicii Moldova vor estima numărul alegătorilor care vor participa la votare şi vor solicita Consiliului electoral al circumscripţiei electorale municipale Chişinău un număr suficient de buletine de vot specificînd numărul acestora în limba de stat şi limba rusă.

4. Actele de identitate în baza cărora se permite participarea la votare în afara Republicii Moldova

Actul de identitate, ce-i permite cetăţeanului Republicii Moldova să participe la votare în cadrul alegerilor parlamentare organizate peste hotarele Republicii Moldova, poate fi unul dintre cele indicate:

  1. paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova pentru ieşire şi intrare din ţară, inclusiv cu termen de valabilitate expirat;
  2. livretul de marinar.

5. Securitatea desfăşurării alegerilor parlamentare în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare

Biroul electoral al secţiei de votare de comun acord cu misiunea diplomatică ori consulară asigură pregătirea localului pentru votare, instalarea urnelor şi a cabinelor pentru vot secret, organizează votarea în ziua stabilită, înştiinţează din timp organele competente ale statului de acreditare pentru asigurarea ordinii în preajma secţiei de votare.

6. Monitorizarea alegerilor parlamentare la secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova

Monitorizarea alegerilor parlamentare la secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova se efectuează de către observatorii şi jurnaliştii acreditaţi conform Regulamentului privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin Hotărîrea CEC nr. 332 din 24.10.2006, şi a Regulamentului cu privire la acreditarea şi activitatea profesională a jurnaliştilor străini în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.359 din 02.06.1995, precum şi de reprezentanţii concurenţilor electorali.

Observatorii şi jurnaliştii pentru monitorizarea alegerilor în secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova se acreditează de către Comisia Electorală Centrală.

Lista observatorilor internaţionali şi jurnaliştilor acreditaţi pe lîngă Comisia Electorală Centrală va fi adusă la cunoştinţa Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru remiterea ulterioară misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare. Totodată, lista integrală a observatorilor internaţionali acreditaţi este disponibilă pe pagina web a Comisiei Electorale Centrale www.cec.md la rubrica “Alegeri 2009”.

Accesul la procedurile electorale a observatorilor internaţionali şi jurnaliştilor acreditaţi este asigurat la prezentarea legitimaţiei de acreditare (model stabilit de Comisia Electorală Centrală) împreună cu actul de identitate.

7. Particularităţile participării la votare la secţiile de votare constituite în afara Republicii Moldova

Particularităţile participării la votare la secţiile de votare constituite pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova vor fi conforme Instrucţiunii cu privire la particularităţile participării la vot la alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, aprobate prin hotărîre de Comisia Electorală Centrală.