Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Documente CEC

Hotărîre cu privire la modul de participare a cetăţenilor RM domiciliaţi în UAT din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

|versiune pentru tipar| Chişinău, 16 noiembrie 2010, nr.3835

Pentru a asigura exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran din partea autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi în conformitate cu art. 18 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

1. Se stabileşte că în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, pot vota în una din următoarele secţii de votare:

2. Alegătorii specificaţi la punctul 1 din prezenta hotărîre se înscriu în lista suplimentară la prezentarea actului de identitate, ce atestă domiciliul sau reşedinţa persoanei în localitatea corespunzătoare , iar la rubrica “Notă” din această listă se va consemna “UAT din stînga Nistrului”.

3. Ministerul Afacerilor Interne, în baza atribuţiilor ce-i revin conform prevederilor Codului electoral, va întreprinde toate măsurile necesare privind menţinerea ordinii publice în localităţile unde îşi au sediul secţiile de votare menţionate la punctul 1 din prezenta hotărîre.

4. În scopul garantării securităţii procesului de votare la secţiile de votare din localităţile aflate în Zona de Securitate, Comisia Electorală Centrală face apel către observatorii naţionali, internaţionali şi Comisia Unificată de Control, în vederea monitorizării desfăşurării paşnice a procesului electoral în cadrul secţiilor de votare menţionate.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.