Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010

Acte ale Comisiei Electorale Centrale, relevante pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010

Raport cu privire la rezultatele renumărării din 15 decembrie 2010 a voturilor de la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010
anexă la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3987 din 18 decembrie 2010
Procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3982 din 18 decembrie 2010
Hotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010
18 decembrie 2010, nr.3981
Rata participării alegătorilor la votare în ziua de 28 noiembrie 2010 este de 63.37 la sută, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din numărul de persoane înscrise în listele electorale[]
Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
11 decembrie 2010, nr.3978
Se aprobă Devizul de cheltuieli pentru renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în sumă de 13,115,923 lei, conform anexei[]
Hotărîre cu privire la renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
11 decembrie 2010, nr.3973
Curtea Constituţională prin Decizia nr. 5 din 10 decembrie 2010 a dispus renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară[]
Raport cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3951 din 6 decembrie 2010
Procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3946 din 6 decembrie 2010
Hotărîre cu privire la participarea alegătorilor la votare în ziua de 28 noiembrie 2010
6 decembrie 2010, nr.3945
Se consideră valabile alegerile anticipate în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 2010[]
Instrucţiune privind procedura de desfăşurare a testării votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
anexă la hotărîrea CEC nr.3886 din 23 noiembrie 2010
Hotărîre cu privire la votarea alegătorilor din comuna Corjova, raionul Dubăsari la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
23 noiembrie 2010, nr.3885
Ţinînd cont de faptul că pe parcursul ultimilor ani autorităţile neconstituţionale de la Tiraspol au blocat prin diverse metode participarea alegătorilor din această localitate la scrutinele electorale … este necesară reamplasarea secţiei de votare nr. 5 din comuna Corjova în incinta primăriei satului Cocieri, raionul Dubăsari[]
Hotărîre cu privire la desfăşurarea testării votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
19 noiembrie 2010, nr.3854
Se aprobă desfăşurarea testării votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere prin utilizarea plicului-trafaret special la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în secţia de votare nr. 151, Circumscripţia electorală municipală Chişinău, nr. 1, sectorul Centru[]
Hotărîre privind modalitatea participării la votare a studenţilor şi elevilor în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
19 noiembrie 2010, nr.3852
În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (2) din Codul electoral, studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au viză de domiciliu sau de reşedinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în această localitate, fiind obligaţi să respecte următoarele condiţii[]
Hotărîre cu privire la modul de participare a cetăţenilor RM domiciliaţi în UAT din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
16 noiembrie 2010, nr.3835
Se stabileşte că în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni pot vota în una din următoarele secţii de votare[]
Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală
modificat şi completat prin hotărîrea CEC nr.3735 din 29 octombrie 2010
Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3614 din 8 octombrie 2010
Regulamentul privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi actualizarea listelor electorale
modificat prin hotărîrea CEC nr.3571 din 5 octombrie 2010
Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3552 din 29 septembrie 2010
Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice
modificat prin hotărîrea CEC nr.3431 din 5 august 2010