Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Documente CEC

Instrucţiune privind procedura de desfăşurare a testării votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

|versiune pentru tipar|
Anexă la Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.3886 din 23 noiembrie 2010

1. Dispoziţii generale

1. Instrucţiuneaprivind procedura de desfăşurare a testării votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 stabileşte procedura de desfăşurare a testării votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere, avînd scopul de a promova, proteja şi asigura exercitarea deplină şi în egală măsură de către persoanele cu dizabilităţi de vedere a drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale, precum şi de a promova respectarea demnităţii lor inerente.

2. În conformitate cu legislaţia naţională toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică sau socială, limbă, religie, sex, opinii, apartenenţă politică sau avere.

2. Organizarea votării pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere

3. Reprezentanţa Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în Moldova (în continuare — Asociaţia), în parteneriat cu Centrul Euroregional pentru Democraţie din Timişoara, Româniava desfăşura, pînă în ziua alegerilor, în incinta secţiei de votare, specificată în pct. 1 al hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3854 din 19 septembrie 2010, un seminar demonstrativ cu participarea membrilor biroului electoral al secţiei de votare nr. 151 din circumscripţia electorală municipală Chişinău nr. 1 şi a persoanelor cu dizabilităţi de vedere.

Totodată, Asociaţia va efectua instruirea membrilor secţiei de votare nr. 151 privind specificul votării persoanelor cu dizabilităţi de vedere.

4. La solicitarea persoanelor cu dizabilităţi de vedere, membrii biroului electoral al secţiei de votarerespective le acordă asistenţa necesară pentru a le aduce la cunoştinţă informaţiile privind concurenţii electorali, denumirile cărora sînt înscrise în buletinul de vot, informaţiile elaborate în mod special pentru alegătorii nevăzători şi slabvăzători, le însoţesc pînă la cabina pentru vot secret şi, ulterior, la urna de vot staţionară, şi le asigură posibilitatea de a intra în şi ieşi din sediul secţiei de votare.

5. Organizarea votării de sine stătătoare a cetăţenilor nevăzători sau slabvăzători se efectuează prin asigurarea acestora cu plicuri-trafaret speciale cu matriţe, aranjate conform amplasării rubricilor cu denumirile concurenţilor electorali, şi circumferinţe destinate aplicării ştampilei.

6. Membrul biroului electoral al secţiei de votare introduce buletinul de vot necompletat în plicul-trafaret şi îl eliberează alegătorului cu dizabilităţi de vedere în modul pregătit pentru votare.

7. Alegătorii nevăzători şi slabvăzători vor putea găsi în buletinul de vot, prin pipăit şi numărare, poziţia concurentului electoral şi vor aplica în circumferinţa plicului-trafaret respectiv ştampila “Votat”.

8. În cabina de vot secretă, alegătorul cu dizabilităţi de vedere completează buletinul de vot, îl extrage din plicul-trafaret special, îl împătureşte şi îl introduce în urna de vot. După aceasta plicul-trafaret este restituit membrului biroului electoral al secţiei de votare.

9. Persoanele cu dizabilităţi de vedere sînt în drept să înainteze şi cereri de a vota la locul aflării, inclusivîn formă verbală, conform Instrucţiunii cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centralenr. 3391 din 30 iulie 2010, cu completările ulterioare.

10. Alegătorul cu dizabilităţi de vedere, care nu este în stare să completeze de sine stătător buletinul de vot, are dreptul să invite în cabină o altă persoană care să-i acorde ajutorul necesar, cu excepţia membrilor biroului secţiei de votare, reprezentanţilor concurenţilor electorali şi a persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale.

11. Secţia de votare, în care se va desfăşura testarea votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere, va fi dotată suplimentar cu două cabine de vot secret special amenajate cu echipament de vizualizare a textului: diverse lupe cu/şi fără suport, cu/şi fără iluminare, hiperoculari, sisteme televizate cu circuit închis, masă, scaun, iluminare suplimentară etc.

3. Organizarea campaniei de informare a persoanelor cu dizabilităţi de vedere

12. În vederea mobilizării alegătorilor nevăzători şi slabvăzători, Asociaţia va elabora şi va implementa o campanie amplă de informare a persoanelor cu dizabilităţi de vedere.

În cadrul campaniei de informare a persoanelor cu dizabilităţi de vedere, Asociaţia va întreprinde un şir de acţiuni: