Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Documente CEC

Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.3552 din 29 septembrie 2010

Nr. d/oTermen de realizareReferinţeAcţiuneaResponsabil
de pregătirede executare
129 septem. 2010Stabilirea locului şi timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea candidaţilor (art. 44 alin. (2))Direcţia juridică şi relaţii cu publiculCEC
2PÎnă la 30 septem. 2010În termen de 2 zile de la începerea perioadei de desemnare a candidaţilorInformarea publicului privind locul (biroul) şi timpul primirii documentelor necesare pentru înregistrarea candidaţilor (art.44 alin. (2))Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariatCEC
329 septem. 2010Aducerea la cunoştinţă publică a listei partidelor şi organizaţiilor social-politice care, conform statutelor, au dreptul să participe la alegeri, în baza datelor prezentate de Ministerul Justiţiei (art.26 alin. (1) lit. d))Direcţia alegeri şi referendumuriCEC
4Pînă la 28 octom. 2010, inclusivCel tîrziu cu 30 de zile înainte de alegeriDeclararea locului nou de şedere la organele administraţiei publice locale (art.39 alin.(2))Secţia alegeri şi referendumuriAlegători, APL
IDegrevarea, susţinerea financiară a desfăşurării alegerilor
529 septem. 2010Degrevarea de atribuţiile de serviciu de la locul de muncă permanent a membrilor care nu activează permanent în CEC (art.21 alin. (1))Direcţia juridică şi relaţii cu publiculCEC
6Pînă la 8 octom. 2010Stabilirea numărului de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul acestor degrevări (art. 26 alin. (1) lit. m), 32 alin. (4))Direcţia financiară şi auditCEC
7Pînă la 8 octom. 2010, inclusivAprobarea statelor de personal ale aparatelor de lucru ale consiliilor electorale de circumscripţie, la propunerea acestora (art. 27 alin. (10))Secţia alegeri şi referendumuriCEC
829 septem. 2010Aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor (art. 35)Direcţia financiară şi auditCEC
9Pînă la 8 octom. 2010, inclusivStabilirea cuantumului creditului acordat concurenţilor electorali (art. 37 alin. (1))Direcţia financiară şi auditCEC
10Pînă la 8 octom. 2010, inclusivStabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurenţilor electorali (art. 38 alin. (2))Direcţia financiară şi auditCEC
11Pînă la 13 octom. 2010, inclusivDegrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a membrilor consiliilor electorale de circumscripţie, la propunerea acestora, maximum 50 zile (art. 26 alin.(1) lit. m), 32 alin. (4))Secţia alegeri şi referendumuriCEC
12Pînă la 8 noiem. 2010, inclusivDegrevarea de atribuţiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai birourilor electorale, maximum 25 zile (art. 28 lit. i) şi 32 alin. (4))Secţia alegeri şi referendumuriConsiliile electorale de circumscripţie, CEC
13Imediat după înregistrarea concurenţilor electoraliConfirmarea persoanei responsabile de finanţe (trezorierul) (art.38 alin. (3))Secţia alegeri şi referendumuriConcurenţii electorali, CEC
14O dată la două săptămîniDupă înregistrarea concurenţilor electoraliPrezentarea către CEC a rapoartelor financiare care vor conţine informaţii referitoare la venituri şi cheltuieli conform destinaţiei (art.38 alin. (8))Direcţia financiară şi auditConcurenţii electorali
Pînă la 25 noiem. 2010, inclusivCu două zile înainte de alegeriPrezentarea CEC a raportului de totalizare, care va cuprinde toate informaţiile de care dispune în privinţa volumului şi surselor mijloacelor primite de concurenţii electorali (art. 38 alin.(10))
15În termen de 24 ore de la primirePlasarea pe pagina web a CEC a informaţiei despre veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali (art. 38 alin. 1 lit. c))Direcţia financiară şi audit; Direcţia informatizareCEC
IIElaborarea actelor normative
16Pînă la 8 octom. 2010, inclusivCel tîrziu cu 50 de zile înainte de alegeri- Aducerea în concordanţă a regulamentelor şi instrucţiunilor CEC cu modificările intervenite în legislaţia electorală şi cea conexă acesteia.
- Elaborarea şi aprobarea, după necesitate, a unor regulamente şi instrucţiuni noi.
Direcţia juridică şi relaţii cu publicul, Direcţia management alegeriCEC
IIIElaborarea şi distribuirea documentaţiei electorale
1729 septem. — 15 octom. 2010, inclusivAprobarea modelelor de documente:
- legitimaţii, ecusoane, bristoale, invitaţii la votare, certificate pentru drept de vot (art. 27, 39 alin. (7), 45, 55 alin. (3) şi (8) şi 63);
- liste electorale (art. 26 alin. (1), lit. f));
- documente de totalizare (art. 26 alin. (1), lit. f), 56 alin. (7), 58 şi 59)
Secţia alegeri şi referendumuriCEC
18În urma aprobării modelelor de documenteTipărirea documentelor electorale. Distribuirea acestora şi altor materiale electorale consiliilor electorale de circumscripţieDirecţia management alegeriCEC
IVListele electorale
19Pînă la 2 noiem. 2010, inclusivÎntocmirea listelor electorale în două exemplare (art. 39 şi 81)Secţia alegeri şi referendumuriAPL, Misiunile diplomatice/oficiile consulare
207 noiem. 2010Cu cel puţin 20 zile înainte de ziua alegerilorPrezentarea listelor electorale, semnate de primar, birourilor electorale ale secţiilor de votare (art. 39)Secţia alegeri şi referendumuriAPL
218 noiem. 2010

Pînă la 22 noiem. 2010, inclusiv
Cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor
Cel tîrziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor
Se fac accesibile listele electorale în localurile secţiilor de votare (art. 40)
Verificarea corectitudinii întocmirii listelor electorale şi actualizarea acestora (art. 40)
Secţia alegeri şi referendumuriBirourile electorale, Primăria, Alegătorii
VConstituirea circumscripţiilor electorale, secţiilor de votare şi organelor electorale
22Pînă la 3 octom. 2010, inclusivCu cel puţin 55 de zile înainte de alegeriConstituirea circumscripţiilor electorale de nivelul doi (art. 27 (1), art. 74)Secţia alegeri şi referendumuri
23Pînă la 4 octom. 2010, inclusivPrezentarea a cîte 2 candidaturi la CEC pentru constituirea consiliilor electorale (art. 27 alin. (4), art. 74)Judecătorii/ Curtea de apel, consiliile locale de nivelul doi/ Adunarea Populară a GăgăuzieiCEC
24Pînă la 4 octom. 2010, inclusivPrezentarea candidaturilor la CEC pentru constituirea consiliilor electorale (art. 27 alin. (4), art. 74)Partidele reprezentate în ParlamentCEC
25Pînă la 5 octom. 2010, inclusivÎn cazul cînd numărul de candidaturi nu este suficient, numărul rămas de membri se completează din Registrul funcţionarilor electorali (art. 27 alin. (4), art. 74)
În cazul cînd partidele nu prezintă candidaturile lor în termenele stabilite, numărul necesar de candidaturi se completează din rezerva funcţionarilor electorali, iar dacă nici acestea nu prezintă candidaturile, numărul necesar se completează din Registrul funcţionarilor electorali (art. 27 alin. (5))
Secţia alegeri şi referendumuri; Consiliile locale de nivelul doi; Adunarea Populară a Găgăuziei; CECCEC
26Pînă la 8 octom. 2010, inclusivCu cel puţin 50 de zile înainte de alegeriConstituirea consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi (art. 27, 74)Secţia alegeri şi referendumuriCEC
27În decursul a 3 zile de la data constituirii consiliuluiAlegerea prin vot secret a preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului consiliului electoral de circumscripţie
Comunicarea imediată la CEC a rezultatelor acestor alegeri (art. 27 alin. (7))
Secţia alegeri şi referendumuriConsiliile electorale, CEC
28În decursul a 4 zile de la data constituirii consiliuluiAducerea la cunoştinţă publică a componenţei şi sediului consiliului electoral de circumscripţie, a modului de contactare pentru relaţii (art. 27 alin. (8))Secţia alegeri şi referendumuriConsiliile electorale, CEC
29Pînă la 23 octom. 2010, inclusivCu cel puţin 35 de zile înainte de alegeriConstituirea secţiilor de votare (art. 29 alin. (2), 29¹)Secţia alegeri şi referendumuriConsiliile electorale, MAEIE
30Pînă la 25 octom. 2010, inclusivÎndată după constituirePrezentarea la CEC a hotărîrii privind constituirea secţiilor de votare pe suport de hîrtie şi în variantă electronicăConsiliile electoraleCEC
31Pînă la 1 noiem., inclusivÎndată după prezentarea hotărîrilorAducerea la cunoştinţă publică, plasarea pe site-ul oficial al CEC, a informaţiei privind sediul secţiei de votare şi modul de contactare pentru relaţiiDirecţia informatizareCEC
32Pînă la 27 octom. 2010, inclusivDepunerea a 3 candidaturi la consiliile electorale pentru constituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare (art. 29 alin. (11), art. 74)Consiliile localeCEC
33Pînă la 25 octom. 2010, inclusivCel tîrziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituireDepunerea candidaturilor la consiliile electorale pentru constituirea birourilor electorale.Partidele reprezentate în ParlamentCEC
34Pînă la 28 octom. 2010, inclusivÎn cazul cînd numărul de candidaturi nu este suficient, numărul rămas de membri se completează din Registrul funcţionarilor electorali la propunerea CEC (art. 29 alin. (11), art. 74)
În cazul cînd partidele nu prezintă candidaturile lor în termenele stabilite, numărul necesar de candidaturi se completează din rezerva funcţionarilor electorali, iar dacă nici consiliul local nu prezintă candidaturile, numărul necesar se completează din Registrul funcţionarilor electorali la propunerea CEC (art. 29 alin. (11))
Consiliile electorale, Consiliile locale, Consiliile electoraleCEC
35Pînă la 2 noiem. 2010, inclusivCu cel puţin 25 de zile înainte de ziua alegerilorConstituirea birourilor electorale ale secţiilor de votare (art. 29 alin. (10))Secţia alegeri şi referendumuriConsiliile electorale, CEC
36În decursul a 2 zile de la data constituiriiAlegerea preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului biroului electoral, comunicarea imediată a rezultatelor acestor alegeri consiliului electoral de circumscripţie (art. 29 alin. (12))Secţia alegeri şi referendumuriBirourile electorale ale secţiilor de votare
37Îndată după alegerea preşedintelui, vicepreş. şi secretarului birouluiAducerea la cunoştinţă publică a componenţei şi sediului biroului electoral, a modului de contactare pentru relaţii (art. 29 alin. (12))Secţia alegeri şi referendumuriBirourile electorale ale secţiilor de votare
3814–27 noiem. 2010, inclusivÎncepînd cu 2 săptămîni înainte de ziua votării şi pînă la ora 18.00 a zilei precedente votăriiPrimirea cererilor şi întocmirea listei alegătorilor care vor vota la locul aflării (art.55 alin. (4))Secţia alegeri şi referendumuriBirourile electorale
39Pînă la 27 noim. 2010, inclusivPînă în ziua precedentă alegerilorEliberarea certificatelor pentru drept de vot (art. 39 alin. (7)Birourile electoraleCEC
VIVotarea în străinătate
40Pînă la 23 octom. 2010, inclusivCu cel puţin 35 de zile înainte de alegeri

Îndată după determinarea acestora
Organizarea şi constituirea secţiilor de votare în străinătate (art. 291 alin. (1), (2), (3))

Aducerea la cunoştinţă publică a informaţiei privind statele şi localităţile unde vor fi înfiinţate secţii de votare în străinătate
Guvernul, MAEIE, Secţia alegeri şi referendumuri, Direcţia informatizareCEC, Consiliul electoral Chişinău
41Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale din străinătate (art. 29 1 alin. (4)Misiunile diplomatice/oficiile consulareCEC
42Desemnarea a cîte o candidatură în componenţa biroului electoral din străinătate (art. 29 1 alin. (4)Partidele reprezentate în ParlamentCEC
43Completarea birourilor electorale din străinătate (art. 29 1 alin. (4))

În cazul în care numărul persoanelor propuse este insuficient, birourile electorale se completează din Registrul funcţionarilor electorali, cu avizul MAEIE (art. 29 1 alin. (4))
Consiliul electoral Chişinău, CECCEC
4418 octomb.-2 noiem. 2010, inclusivCu 40 de zile înainte de ziua alegerilor şi se va termina cu 25 de zile pînă la ziua alegerilorÎnregistrarea prealabilă on-line. Aducerea la cunoştinţa alegătorilor a informaţiei privind perioada de înregistrare prealabilăCetăţenii RM aflaţi în străinătate, MAEIE, ambasade/ consulateCEC
45Pînă la 24 noiem. 2010, inclusivDupă finalizarea perioadei de înregistrare prealabilăÎntocmirea şi transmiterea listelor electorale, altor documente şi materiale electorale birourilor electoraleDirecţia informatizare, Secţia alegeri şi referendumuriCEC
46În cel mult 24 de ore de la închiderea secţiilorTransmiterea Consiliului electoral Chişinău a proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor prin mijloace electronice (art. 29 1 alin. (6)Birourile electorale constituite în afara ţăriiConsiliul electoral Chişinău, CEC
47Pînă la 1 decem. 2010, inclusivÎn termen de 72 de ore după închiderea secţiilor de votarePrezentarea CEC a proceselor-verbale privind rezultatele numărării voturilor întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare constituite în afara ţării, altor documente şi materiale electorale (art. 62)Consiliul electoral ChişinăuCEC
VIIAsigurarea bazei tehnico-materiale
48În termen de 3 zile de la data începerii perioadei electoraleStabilirea minimului de locuri de afişaj electoral şi a minimului de localuri pentru desfăşurarea întîlnirilor cu alegătorii (art. 47 alin.(7))
Afişarea imediată şi aducerea la cunoştinţă publică a deciziilor (dispoziţiilor) respective
Secţia alegeri şi referendumuriAPL, CEC
49După constituirea consiliilor şi birourilor electoraleAsigurarea de sprijin consiliilor şi birourilor electorale (art. 29 alin. (2), 31 alin. (1), 35 alin. (6), 52 alin. (4)Secţia alegeri şi referendumuriAPL, întreprinderile, instituţiile, etc, CEC
VIIIOrganizarea şi desfăşurarea seminarelor
5015, 16 octom. 2010, inclusiv2 zileSeminar republican cu participarea preşedinţilor şi secretarilor consiliilor electorale de circumscripţie de nivelul doi (art. 26 alin. (1) lit. k))Aparatul CECCEC
518–19 noiem. 2010(conform unui grafic special)Seminar cu participarea preşedinţilor şi secretarilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, primarilor şi secretarilor consiliilor locale (art. 26 alin. (1) lit. k), 28)Consiliile electoraleCEC
5224/25 noiem. 2010Înainte de alegeriSeminar cu participarea preşedinţilor şi secretarilor birourilor electorale (art. 28)Consiliile electoraleCEC
IXDesemnarea şi înregistrarea candidaţilor
5329 septem.-28 octom. 2010, inclusivÎncepînd cu 60 de zile şi cel tîrziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor

În decurs de 15 zile de la data constituirii blocurilor electorale

În decurs de 15 zile de la începerea perioadei electorale
Desemnarea candidaţilor (art.41)În cazul cînd blocurile electorale s-au constituit după începerea perioadei electorale (art.41 alin. (2) lit. b))


În cazul cînd blocurile electorale s-au constituit pînă la începerea perioadei electorale
Secţia alegeri şi referendumuri, Direcţia juridică şi relaţii cu publiculPartidele politice, organizaţii social-politice, candidaţi independenţi, Blocurile electorale
54Începînd cu 29 septem. 2010Eliberarea listelor de subscripţie în susţinerea candidaţilor independenţi (art. 42)Secţia alegeri şi referendumuriCEC
55Pînă la 28 octom. 2010, inclusivCel mai tîrziu cu 30 zile înainte de ziua alegerilorDepunerea documentelor pentru înregistrarea candidaţilor (art. 42, 44 alin. (1) şi (2), 75, 78, 79)CECPartidele politice, organizaţiile social-politice, blocurile electorale, candidaţii independenţi
56Pînă la 29 octom. 2010, inclusiv, ora 09.00La ora 17.00 a zilei în care doi sau mai mulţi candidaţi au depus actele spre înregistrareTragerea la sorţi în vederea determinării ordinii de înscriere în buletinul de vot a candidaţilor (art. 48 alin. (3))Secţia alegeri şi referendumuriCEC
57Pînă la 2 noiem. 2010, inclusivÎn termen de 5 zile de la data primirii listelorVerificarea listelor de subscripţie (art. 42, 43, 78)Secţia alegeri şi referendumuriCEC
58Pînă la 4 noiem. 2010, inclusivÎn decursul a 7 zile de la data primirii actelorÎnregistrarea candidaţilor desemnaţi în alegeri (art. 44 alin. (3), 77, 78 alin (2), 79)Secţia alegeri şi referendumuriPartidele politice, organizaţiile social-politice, blocurile electorale
59Pînă la 4 noiem. 2010, inclusivÎnainte de expirarea termenului de înregistrare a candidaţilorÎnlocuirea candidatului (art. 80 alin. (3))Secţia alegeri şi referendumuriConcurenţii electorali
60Pînă la 20 noiem. 2010, inclusivNu mai tîrziu de 7 zile înainte de ziua alegerilorModificarea listelor înregistrate (schimbarea locului de ordine sau excluderea din lista înregistrată) (art. 46 alin. (6), 79, 80)Secţia alegeri şi referendumuriConcurenţii electorali
61Pînă la 20 noiem. 2010, inclusivNu mai tîrziu de 7 zile înainte de ziua alegerilorRetragerea candidaturii, întregii liste de candidaţi, anularea deciziei privind includerea în listă a unui candidat anume (art. 46 alin. (6), 80)Secţia alegeri şi referendumuriConcurenţii electorali
62Pînă la 12 noiem. 2010, inclusivDupă înregistrarea candidaţilorPublicarea listei integrale a candidaţilor înregistraţi şi transmiterea acesteia către fiecare secţie de votare (art. 44 alin. (6) şi (7))Secţia alegeri şi referendumuriCEC
63În termen de 3 zile de la data înregistrăriiEliberarea legitimaţiilor candidaţilor înregistraţi (art. 44 alin. (5))Secţia alegeri şi referendumuriCEC
64În termen de 3 zile de la depunerea documentelorConfirmarea reprezentanţilor cu drept de vot consultativ ai concurenţilor electorali în CEC, precum şi în organele electorale ierarhic inferioare, din momentul constituirii acestora. Eliberarea legitimaţiilor (art. 15)Secţia alegeri şi referendumuri, Consiliile şi birourile electoraleCEC
65Pînă la 15 octom. 2010, inclusivDupă înregistrarea participanţilor la referendumStabilirea numărului de persoane de încredere ale concurenţilor electorali (art. 45 alin. (1))Secţia alegeri şi referendumuriCEC
66Pînă la ziua precedentă alegerilorDupă prezentarea documentelor necesareÎnregistrarea persoanelor de încredere ale concurenţilor electorali şi eliberarea legitimaţiilor (art. 45 alin. (3, 4), 82)Secţia alegeri şi referendumuriCEC
XInformarea alegătorilor
67Pînă la 7 noiem. 2010, inclusivCel tîrziu cu 20 zile înainte de alegeriInformarea alegătorilor despre sediul secţiei de votare la care ei vor vota (art. 40 alin. (1))Secţia alegeri şi referendumuriBirourile electorale
68Pînă la 17 noiem. 2010, inclusivCel tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilorAducerea la cunoştinţa publică a timpului şi locului votării (art. 50)Secţia alegeri şi referendumuriBirourile electorale
69Pe parcursul perioadei electoraleInformarea alegătorilor prin spoturi/ postere/ comunicate de presă despre:
- data alegerilor;
- declararea locului de şedere;
- solicitarea certificatului pentru drept de vot;
- lista actelor în baza cărora se permite votarea;
- verificarea listelor electorale;
Procedura de vot în ţară:
- înregistrarea prealabilă;
- modalitatea de votare a studenţilor
Secţia educaţie civică, traning-uri şi secretariatCEC
XIMonitorizarea alegerilor şi reflectarea lor în mijloacele de informare în masă
70Pînă la 22 noiem. 2010, inclusivCu 5 zile înainte de ziua alegerilorAcreditarea observatorilor naţionali şi internaţionali, înregistrarea interpreţilor (art. 63 alin. (3, 4))
Acreditarea observatorilor naţionali şi internaţionali, înregistrarea interpreţilor în secţiile de votare în străinătate (art. 63 alin. (2)
Acreditarea observatorilor naţionali în secţiile de votare (art. 63 alin. (1) şi (4))
Acreditarea reprezentanţilor instituţiilor mass-media din străinătate pentru reflectarea campaniei electorale
Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariatCEC
Consiliile electorale de circumscripţie
71În prima săptămînă a perioadei electoraleDepunerea la CCA a declaraţiilor privind politica editorială a radiodifuzorilor în campania electorală (art.64¹ alin. 2)Secţia educaţie civică, training-uri şi secretariatRadiodifuzorii naţionali
72SăptămînalPrezentarea către CCA a informaţiei despre volumul de emisie electorală în ziua precedentă alegerilorSecţia educaţie civică, training-uri şi secretariatRadiodifuzorii naţionali
73O dată la două săptămîniPrezentarea către CEC a rapoartelor de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzorii naţionali (art.64¹ alin. 12)Secţia educaţie civică, training-uriCCA
74Pînă la 25 noiem., inclusivCu 2 zile înaintea alegerilorPrezentarea către CEC a raportului de totalizare asupra monitorizării mass-media în campania electorală (art.64¹ alin. 12)Secţia educaţie civică, training-uriCCA
XIIBuletinele de vot
75Pînă la 12 noiem. 2010, inclusivModelul şi textul buletinului de vot (art. 48, 49 alin. (2), 83)
Înscrierea în buletinul de vot a concurenţilor electorali în ordinea rezultată din tragerea la sorţi efectuată zilnic (art. 48 alin. (3), art. 83)
Secţia alegeri şi referendumuriCEC
76Pînă la 9 noiem., inclusivDupă afişarea listelor electoraleTransmiterea CEC a hotărîrii privind numărul de buletine de vot, care urmează a fi tipărite, corespunzător numărului de alegători (art. 49 alin. (2) şi (3), art. 83)Secţia alegeri şi referendumuriBirourile şi consiliile electorale
77Pînă la 12 noiem. 2010, inclusivDupă prezentarea CEC a hotărîrilor consiliilor electoraleAprobarea tirajului buletinelor de vot necesar pentru efectuarea votării în fiecare secţie de votare (art. 49 alin. (2) şi (3), art. 83)Secţia alegeri şi referendumuriCEC
78Pînă la 25 noiem. 2010, inclusivCel tîrziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilorTipărirea buletinelor de vot şi distribuirea lor consiliilor electorale (art. 49 alin. (3) şi (6), art. 83)Secţia alegeri şi referendumuriCEC
79Începînd cu 25 noiem. 2010Remiterea buletinelor de vot birourilor electorale (art. 49 alin. (3) şi (6), art. 83)Secţia alegeri şi referendumuriConsiliile electorale de circumscripţie
XIIIVotarea
8028 noiembrie 2010Ziua alegerilorVotarea se efectuează de la 7.00 pînă la 21.00 (art. 50, 84).
Pînă la ora 15.00 în ziua votării cererile privind votarea la locul aflării se vor prezenta împreună cu certificatul medical
Birourile electorale şi consiliile electorale, CEC
81La ora 7.00Pînă la începerea votăriiVerificarea pregătirii secţiei de votare şi întocmirea procesului-verbal privind pregătirea acesteia pentru votare, semnarea lui, introducerea unui exemplar în urna de vot şi declararea votării deschise (art.55 alin. (1), 84)Secţia alegeri şi referendumuriBirourile electorale
82La ora 7.15Transmiterea la consiliile electorale a informaţiei privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul de alegătoriConsiliile electorale de circumscripţieBirourile electorale
83La ora 7.30Prezentarea CEC a informaţiei privind deschiderea secţiilor de votare şi numărul de alegătoriSecţia alegeri şi referendumuriConsiliile electorale
84Conform Instrucţiunii privind procesul de transmitere şi colectare a informaţiilor electorale la organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare şi locale generaleTransmiterea la consiliile electorale a informaţiei privind desfăşurarea votării

Transmiterea la CEC prin poşta electronică a informaţiei privind mersul votăriiSecţia alegeri şi referendumuri, Direcţia informatizare
Birourile electorale


Consiliile electorale
85Sistematic pe parcursul zileiInformarea publicului privind participarea alegătorilor la votareDirecţia informatizareCEC
XIVNumărarea voturilor şi totalizarea rezultatelor alegerilor
86După încheierea votării şi numărarea voturilorCompletarea formularului special pentru numărarea voturilor, verificarea datelor din acesta, întocmirea procesului-verbal privind rezultatele votării.
Afişarea imediată a procesului-verbal la intrarea în secţia de votare.
Înmînarea a cîte un exemplar de proces-verbal persoanelor autorizate să asiste la operaţiile electorale (art. 56, 58, 85)
Secţia alegeri şi referendumuriBirourile electorale
87Nu mai tîrziu de 18 ore după anunţarea închiderii secţiei de votarePrezentarea documentelor şi materialelor electorale consiliilor electorale de circumscripţie (art. 58, 85)Secţia alegeri şi referendumuriBirourile electorale
88După primirea documentelor de la birourile electoraleÎntocmirea procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării pe circumscripţie.
Afişarea acestuia la intrarea în sediul consiliului (art. 59, 85)
Secţia alegeri şi referendumuriConsiliile electorale
89Pînă la 30 noiem. 2010, inclusivÎn termen de 48 de ore după închiderea secţiilor de votarePrezentarea CEC a proceselor-verbale cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripţie, a documentelor şi materialelor electorale (art. 59 alin. (4), 62)Secţia alegeri şi referendumuriConsiliile electorale
90Pînă la 5 decem. 2010, inclusivÎn termen de 5 zileÎntocmirea procesului-verbal de totalizare.
Pregătirea raportului privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
Totalizarea rezultatelor alegerilor (art. 60 alin. (1, 2), 85, 86, 87, 88)
Direcţia informatizare, Secţia alegeri şi referendumuriCEC
91Pînă la 7 decem. 2010, inclusivÎn termen de 48 de ore după totalizarea voturilorPrezentarea documentelor electorale privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, rezultatelor totalizării voturilor Curţii Constituţionale (art. 60 alin. (3), 89 alin. (1))Secţia alegeri şi referendumuri, Direcţia juridicăCEC
92Într-un termen cît mai scurt posibilPrezentarea Parlamentului a raportului privind gestionarea mijloacelor financiare alocate împreună cu avizul Curţii de Conturi (art. 35 alin. (3))Direcţia financiară şi auditCEC
93În termen de 2 zile după confirmarea legalităţii alegerilorTipărirea şi eliberarea legitimaţiilor deputaţilor aleşi (art. 89 alin. (3))Secţia alegeri şi referendumuriCEC