Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Documente CEC

Raport cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010

|versiune pentru tipar|
Aprobat prin Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.3951 din 6 decembrie 2010

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.563-V din 28 septembrie 2010 a fost dizolvat Parlamentul de legislatura a XVIII-a şi a fost stabilită data de 28 noiembrie 2010 pentru desfăşurarea alegerilor în noul Parlament.

Întru executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 563-V din 28 septembrie 2010 privind dizolvarea Parlamentului de legislatura a XVIII-a şi stabilirea datei de 28 noiembrie 2010 pentru desfăşurarea alegerilor în noul Parlament şi în conformitate cu art. 18 şi 26 alin.(1) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3552 din 29 septembrie 2010 a aprobat Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Codul electoral privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

În aceeaşi şedinţă a fost aprobat Devizul de cheltuieli în sumă de 43,132,060 lei pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare anticipate.

Au fost constituite comisiile de recepţionare a documentelor electorale în vederea înregistrării candidaţilor la funcţia de deputat pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi de tragere la sorţi în vederea stabilirii ordinii de primire a documentelor şi a fost stabilit locul şi timpul primirii documentelor necesare pentru înregistrarea candidaţilor pentru funcţia de deputat la alegerile
parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

În conformitate cu prevederile art.15, 18, 26 alin.(1) lit.d) şi 41 alin.(2) lit.a) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală a hotărît publicarea Listei partidelor şi organizaţiilor social-politice, prezentată de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova care, conform statutelor, au dreptul să participe la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (31 partide politice şi organizaţii social-politice).

Au fost stabilite atribuţiile de serviciu ale membrilor Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, constituite 37 circumscripţii electorale de nivelul doi.

Conform art. 18, 26 şi 44 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3557 din 29 septembrie 2010

a aprobat modelele legitimaţiilor pentru candidatul la funcţia de deputat din partea partidelor şi organizaţiilor social-politice şi pentru candidatul independent la funcţia de deputat.

Prin hotărîrea nr. 3562 din 5 octombrie 2010 CEC a aprobat modelele documentelor electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

Au fost stabilite pentru fiecare concurent electoral numărul de persoane de încredere în fiecare circumscripţie electorală (585); numărul de membri ai organelor electorale care pot fi degrevaţi de atribuţiile de la locul de muncă permanent şi termenul degrevării (110); statele de personal ale aparatelor consiliilor electorale de circumscripţie.

Prin hotărîrea nr. 3566 din 5 octombrie 2010 CEC a stabilit plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010:

Au fost aprobate: Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova şi Instrucţiunea privind ordinea de împachetare, sigilare şi transmitere a documentelor şi materialelor electorale, au fost modificate: Regulamentul privind procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor de către organele electorale în perioada electorală; Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorţi; Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală; Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie; Regulamentului privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora; Instrucţiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, etc.

La 8 octombrie 2010 au fost constituite 35 Consilii electorale ale circumscripţiilor electorale municipale şi raionale(hotărîrile nr.3579–3613).

Prin hotărîrile Comisiei Electorale Centrale nr. 3624–3635 din 11 octombrie 2010 au fost înregistraţi candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea: Partidului Republican din Moldova, Partidului Naţional Liberal, Partidului “Patrioţii Moldovei”, Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, Partidului Politic Partidul Liberal, Partidului Mişcarea Acţiunea Europeană, Partidului Popular Creştin Democrat, Partidului Politic “PENTRU NEAM ŞI ŢARĂ”, Partidului Politic “Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”, Partidului Democrat din Moldova, Partidului “Moldova Unită-Eдиная Молдова”, Partidului Politic “Partidul Umanist din Моldova”. Totodată au fost înregistrate simbolurile electorale şi confirmaţi reprezentanţii partidelor cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală.

La 15 octombrie curent au fost înregistraţi candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Partidului Liberal Democrat, a simbolului electoral, confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ în Comisia Electorală Centrală (hotărîrea nr. 3656); la 19 octombrie — candidatul independent, dl Valeriu Pleşca (hotărîrea nr. 3667); din partea Partidului Conservator (hotărîrea nr.3668); la 22 octombrie — candidatul independent, dl Gabriel Stati (hotărîrea nr. 3685); la 26 octombrie — din partea Partidului Popular Republican (hotărîrea nr.3700); candidatul independent dl Stepaniuc Victor (hotărîrea nr. 3701); din partea Partidului Social Democrat (hotărîrea nr.3702); din partea Mişcării Social-Politice Republicane “Ravnopravie” (hotărîrea nr.3703); din partea Mişcării Social-Politice a Romilor din Republica Moldova (hotărîrea nr.3704); la 29 octombrie — candidatul independent dl Russu Gheorghe (hotărîrea nr.3713); candidatul independent dl Nazarenco Evgheni (hotărîrea nr.3714); din partea Partidului Muncii (hotărîrea nr.3715); candidatul independent dna Laguta Maia (hotărîrea nr.3716); din partea Partidului Politic Partidul Ecologist “Alianţa Verde” din Moldova) (hotărîrea nr.3717); candidatul independent dna Ţîmbalist Tatiana (hotărîrea nr.3718); la 2 noiembrie — candidatul independent dl Cereteu Romeo (hotărîrea nr.3739); candidatul independent dl Volneanschi Leonid (hotărîrea nr.3740); candidatul independent dl Bîrladeanu Afanasie (hotărîrea nr.3741); candidatul independent dl Cazac Oleg (hotărîrea nr.3742); candidatul independent dl Bolotnicov Oleg(hotărîrea nr.3743); candidatul independent dl Lupascu Vasile(hotărîrea nr.3744); candidatul independent dl Iachim Sergiu(hotărîrea nr.3745); candidatul independent dna Cuşnir Valentina (hotărîrea nr.3746); candidatul independent dl Demian Alexandru (hotărîrea nr.3747); candidatul independent dl Ţaulean Vitalie (hotărîrea nr.3748); candidatul independent dna Burghilă-Leonte Elena (hotărîrea nr.3749); candidatul independent dna Axenova Natalia (hotărîrea nr.3750); şi candidatul independent dl Banari Sergiu (hotărîrea nr.3751).

În total au fost înregistraţi 40 concurenţi electorali. În fiecare zi (cînd au fost depuse documentele în conformitate cu art. 44 din Codul electoral), către ora 17.00 a fost efectuată tragerea la sorţi privind stabilirea ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010.

De menţionat că Listele de candidaţi au fost modificate pînă în ultimele 7 zile inainte de expirarea termenului — de 30 de ori de către 18 concurenţi electorali: PNL — 4 ori; PL — 3 ori; Mişcarea Social-Politică a Romilor din Republica Moldova — 3 ori; PLDM, PD, PPCD, MAE, “Moldova Unită-Eдиная Молдова” — cîte 2 ori, etc.

Conform art. 45 din Codul electoral, au fost înregistrate 513 persoane de încredere din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010; 303 din partea Partidului Democrat din Moldova; 485 din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova; 155 din partea Partidului Popular Creştin Democrat; 529 de persoane de încredere din partea Partidului Politic “Alianţa MOLDOVA NOASTRĂ”; 6 persoane din partea Partidului Politic Partidul Liberal; 354 de persoane din partea Partidului “Moldova Unită — Eдиная Молдова”; 60 de persoane din partea Partidului Mişcarea Acţiunea Europeană; din partea Mişcarii Social-Politice a Romilor din Republica Moldova — 92; 47 din partea candidaţilor independenţi: 37 din partea dlui Gabriel Stati; 4 din partea dnei Cuşnir Valentina; 6 din partea dlui Nazarenco Evgheni.

Guvernul Republicii Moldova, prin demersul nr. 2204–86 din 15 octombrie 2010, a transmis Comisiei Electorale Centrale propunerile privind organizarea secţiilor de votare în străinătate, inclusiv în afara misiunilor diplomatice şi consulare. Comisia Electorală Centrală a hotărît organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010(hotărîrea nr. 3672 din 19 octombrie 2010). Hotărîrea a fost adusă la cunoştinţă Guvernului în vederea demarării procedurilor de instituţionalizare a acestor secţii de votare.

Prin hotărîrea nr. 3690 din 22 octombrie 2010 CEC a stabilit responsabilităţi suplimentare pentru unele autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii privind asigurarea desfăşurării în bune condiţii a alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010. Despre mersul executării prezentei hotărîri organele nominalizate au informat Comisia Electorală Centrală o dată la 10 zile pe parcursul perioadei electorale.

Pe parcursul perioadei electorale regulat au fost adoptate hotărîri (nr. 3711; 3796; 3832; 3850; 3876; 3912; 3936) cu privire la rapoartele financiare ale concurenţilor electorali la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

Conform informaţiilor depuse la Comisia Electorală Centrală, nu au deschis conturi bancare şi nu au efectuat cheltuieli concurenţii electorali: Partidul Politic ,,Patrioţii Moldovei’’, Nazarenco Evgheni, Russu Gheorghe, Laguta Maia, Cereteu Romeo, Bolotnicov Oleg, Cuşnir Valentina, Axenova Natalia, Lupaşcu Vasile candidaţi independenţi.

Pentru încălcarea art. 38 din Codului electoral au fost atenţionaţi concurenţii electorali: Partidul Naţional Liberal, Partidul Liberal, Partidul Popular Creştin Democrat, Partidul Mişcarea Acţiunea Europeană, Partidul Republican din Moldova, Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, Partidul Popular Republican, Mişcarea social-politică “RAVNOPRAVIE”, Bîrladeanu Afanasie, şi Banari Sergiu — candidaţi independenţi.

Au fost avertizaţi concurenţii electorali Partidul Liberal pentru neexecutarea hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 3832 din 12 noiembrie 2010, Partidul Conservator, Cuşnir Valentina — candidat independent, pentru încălcarea prevederilor art.38 din Codul electoral..

În conformitate cu art. 18, 38 alin. (10) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice, Comisia Electorală Centrală a luat act de rapoartele financiare privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali şi a aprobat Raportul financiar privind veniturile şi cheltuielile concurenţilor electorali în campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, la venituri în sumă de 45,873,432.75 lei şi la cheltuieli în sumă de 45,716,839.86 lei, conform situaţiei la data de 26 noiembrie 2010.

În vederea implementării legii nr. 101 din 15 mai 2008 cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri”, la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, Comisia Electorală Centrală a hotărît (nr. 3801 din 9 noiembrie) testarea unor module ale Sistemului Informaţional Automatizat de Stat “Alegeri” în 43 de secţii de votare din sectorul Centru al mun. Chişinău. În legătură cu aceasta, Comisia Electorală Centrală a permis operatorilor proiectului-pilot de testare a unor module ale Sistemului Informaţional Automatizat de Stat “Alegeri” să asiste la toate operaţiunile electorale din ziua votării în secţiile de votare nr. 112–154 şi a aprobat modelul legitimaţiei de operator.

La 5 noiembrie 2010 Partidul Liberal a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care a solicitat modificarea denumirii partidului din “Partidul Politic Partidul Liberal” în “Partidul Liberal”, anexînd decizia respectivă a Ministerului Justiţiei din 4 noiembrie 2010, precum şi extrasul din Registrul de Stat al organizaţiilor necomerciale.

În baza acestor documente, Comisia Electorală Centrală a înlocuit sintagma “Partidul Politic Partidul Liberal” cu sintagma “Partidul Liberal”.

La 11 noiembrie 2010, dl Volneanschi Leonid, candidat independent, înregistrat prin hotărîrea nr. 3740 din 2 noiembrie 2010, a depus la Comisia Electorală Centrală, conform prevederilor art. 46 şi 80 din Codul electoral, un demers cu privire la retragerea sa din campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

Comisia Electorală Centrală a acceptat retragerea din campania electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 a concurentului electoral Volneanschi Leonid (hotărîrea nr. 3814), a modificat hotărîrea nr. 3770 din 5 noiembrie 2010 “Cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru alegerile Parlamentului Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010” în care poziţia “nr. 30 — Volneanschi Leonid” — a fost exclusă.

În conformitate cu art. 18, 26 alin.(1) lit. f), 48, 49 şi 83 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală (hotărîrea nr. 3815 din 12 noiembrie) a aprobat modelul buletinului de vot pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010.

Buletinul de vot este divizat în 39 de patrulatere, fiecare avînd dimensiunile de 110 mm pe 20 mm. Lungimea buletinului este de 945 mm, iar lăţimea — de 140 mm.

A fost aprobat textul buletinului de vot pentru alegerea în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010. Concurenţii electorali au fost înscrşi în buletinul de vot cu litere majuscule în ordinea, stabilită prin hotărîrea nr. 3770 din 5 noiembrie 2010, cu modificările ulterioare, conform tragerii la sorţi efectuată de către Comisia Electorală Centrală. Buletinele de vot au fost tipărite pe hîrtie opacă (mată) de culoare albă.

În vederea securizării procesului de vot, s-a decis ca concomitent cu eliberarea buletinului de vot să fie aplicată ştampila specială “Alegeri 28.11.2010” pe fişa de însoţire a buletinului de identitate sau pe actul de identitate în baza căruia cetăţeanul a votat.

În conformitate cu art. 18, 26 şi 49 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală (hotărîrile nr. 3816 din 12 noiembrie, nr. 3864 din 19 noiembrie 2010,

nr. 3914 din 26 noiembrie 2010 şi nr. 3937 din 27 noiembrie 2010) în baza deciziilor consiliilor electorale de circumscripţie a decis tipărirea, şi distribuirea în cadrul alegerilor parlamentare anticipate 2,811,571 buletine, dintre care în limba de stat 2,113,766 ex. şi în limba rusă 697,805 ex., inclusiv 20,000 ex. pentru secţiile de votare la care au votat cetăţenii din localităţile din stînga Nistrului şi 130,530 ex. pentru secţiile de votare din străinătate.

Pentru a asigura exercitarea dreptului de vot al cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran din partea autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi în conformitate cu art. 18 şi 26 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3835 din 16 noiembrie 2010 a stabilit că în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, pot vota în una din 21 secţii de votare: 3 în mun. Chişinău; 3 în Anenii Noi; 3 raionul Căuşeni; 9 în raionul Dubăsari; o secţie de votare din satul Sănătăuca, raionul Floreşti; o secţie de votare în oraşul Rezina, raionul Rezina; o secţie de votare în satul Răscăieţi, raionul Ştefan Vodă.

În hotărîre a fost stipulat că alegătorii domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, vor fi înscrişi în lista suplimentară la prezentarea actului de identitate, ce atestă domiciliul sau reşedinţa persoanei în localitatea corespunzătoare , iar la rubrica “Notă” din această listă se va consemna “ UAT din stînga Nistrului”. Conform proceselor-verbale ale consiliilor electorale de circumscripţie, în total au participat la votare 7,704 cetăţeni din aceste localităţi.

Comisia Electorală Centrală în scopul garantării securităţii procesului de votare la secţiile de votare din localităţile aflate în Zona de Securitate, a făcut apel către observatorii naţionali, internaţionali şi Comisia Unificată de Control, în vederea monitorizării desfăşurării paşnice a procesului electoral în cadrul secţiilor de votare menţionate.

Comisia Electorală Centrală a solicitat Ministerului Afacerilor Interne, în baza atribuţiilor ce-i revin conform prevederilor Codului electoral, să întreprindă toate măsurile necesare privind menţinerea ordinii publice în localităţile unde îşi au sediul secţiile de votare.

La data de 23 noiembrie CEC a adoptat hotărîrea cu privire la votarea alegătorilor din comuna Corjova, raionul Dubăsari la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

Prin hotărîrea nr. 3/1 din 27 octombrie 2010 a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15 a fost constituită secţia de votare nr. 5 din comuna Corjova, r-nul Dubăsari, amplasată în Liceul teoretic “Mihai Eminescu”, ulterior modificînd-o, a stabilit localul acestei secţii de votare în incinta gimnaziului, str. S. Lazo, comuna Corjova, r-nul Dubăsari.

Ţinînd cont de faptul că pe parcursul ultimilor ani autorităţile neconstituţionale de la Tiraspol au blocat participarea alegătorilor din această localitate la scrutinele electorale şi pornind de la necesitatea asigurării unui proces electoral liber şi democratic, Comisia Electorală Centrală a examinat problema în cauză, a consultat opinia alegătorilor din localitatea nominalizată, precum şi a unor instituţii de stat şi a ajuns la concluzia că este necesară reamplasarea secţiei de votare nr. 5 din comuna Corjova în incinta primăriei satului Cocieri, raionul Dubăsari.

O altă hotărîre foarte importantă vizează desfăşurarea testării votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere în secţia de votare nr. 151, Circumscripţia electorală municipală Chişinău, nr. 1, sectorul Centru.

Reprezentanţa Asociaţiei Obşteşti Hilfswerk Austria în Moldova, în parteneriat cu Centrul Euroregional pentru Democraţie din Timişoara, România, a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers, prin care solicită aprobarea desfăşurării testării votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere prin utilizarea plicurilor-trafaret speciale la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

Comisia Electorală Centrală a aprobat desfăşurarea testării votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere prin utilizarea plicului-trafaret special la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în secţia de votare sus-menţionată şi a aprobat modelul plicului-trafaret special (hotărîrea nr. 3854 din 19 noiembrie 2010), de asemenea a fost aprobată şi Instrucţiunea privind procedura de desfăşurare a testării votului direct şi secret pentru persoanele cu dizabişităţi de vedere în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.

În vederea asigurării aplicării uniforme a legislaţiei electorale privind modul de participare la votare a studenţilor şi elevilor în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în conformitate cu prevederile din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală a aprobat Circulara privind particularităţile participării la votare a studenţilor şi elevilor în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, care a fost transmisă consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare în vederea aplicării uniforme a prevederilor 84 alin. (2) din Codul electoral (hotărîrea nr. 3852 din 19 noiembrie 2010).

Pentru monitorizarea alegerilor parlamentare au fost acreditaţi 3,554 de observatori naţionali din partea a 26 de instituţii, inclusiv 101 persoane din partea a 6 concurenţi electorali şi 594 de observatori internaţionali din partea a 39 de instituţii, inclusiv 31 de experţi electorali din partea a 7 organelor electorale din alte state. Au fost înregistraţi 221 de interpreţi pentru 3 instituţii.

Pentru secţiile de votare de peste hotarele ţării au fost acreditaţi 151 de observatori din partea a 10 instituţii.

În scopul asigurării activităţii eficiente a observatorilor internaţionali în perioada electorală pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 şi în conformitate cu art. 18, 22 şi 63 alin. (7) din Codul electoral şi pct. 17 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, Comisia Electorală Centrală a constituit Oficiul de protocol al observatorilor internaţionali pe lîngă Comisia Electorală Centrală. Sediul Oficiului de protocol a fost stabilit în incinta Comisiei Electorale Centrale. De asemenea au fost stabilite şi atribuţiile acestuia.

Observatorii naţionali cît şi internaţionali au constatat că “…alegerile au fost administrate intr-un mod transparent şi imparţial de către Comisia Electorală Centrală, care s-a bucurat de increderea majorităţii concurenţilor. Procedurile electorale, inclusive votarea, numărarea şi totalizarea voturilor, au fost evaluate pozitiv. CEC a activat de o manieră eficientă, respectand termenele şi in general adoptand hotărarile prin consens. In general CEC a activat de o manieră transparentă şi imparţială. Şedinţele au fost deschise pentru public, observatori şi mass-media. Hotărarile sale au fost publicate pe pagina web”.

Pentru reflectarea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie au fost acreditaţi 147 jurnalişti naţionali (pe durata mandatului) de la 23 instituţii mass-media şi 58 de jurnalişti internaţionali de la 24 de instituţii mass-media din străinătate.

La Comisia Electorală Centrală au fost depuse 2 demersuri: din partea Î.M. “Ştiri Media Grup” S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV), S.C. “Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie” S.R.L., şi Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing “C.B.S.-AXA” S.R.L prin care CEC a fost informată că vor organiza la 28 noiembrie 2010 un sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip “exit-poll”).

În urma verificării documentelor prezentate, Comisia Electorală Centrală a acceptat solicitarea Î.M. “Ştiri Media Grup” S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV) şi S.C. “Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie” S.R.L. şi a Centrului de Investigaţii Sociologice şi Marketing “C.B.S.-AXA” S.R.L de a efectua la 28 noiembrie 2010 un sondaj de opinie la ieşirea din secţiile de votare (de tip “exit-poll”), a aprobat textul scrisorii cu instrucţiunile de care se vor conduce operatorii de interviu.

Au fost acreditate 567 persoane din partea Î.M. “Ştiri Media Grup” S.R.L. (Postul de televiziune Publika TV), S.C. “Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie” S.R.L. şi 258 de persoane din partea Centrului de Investigaţii Sociologice şi Marketing “C.B.S.-AXA” S.R.L, a fost aprobat modelul legitimaţiei operatorului de interviu care va efectua sondajul.

Comisia Electorală Centrală a acordat o atenţie deosebită procesului de instruire a funcţionarilor electorali. CEC a desfăşurat un seminar de instruire de 2 zile cu preşedinţii şi secretarii consiliilor electorale de circumscripţie, a desfăşurat 6 seminare raionale cu primarii privind întocmirea listelor electorale pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010.

În legătură cu necesitatea pregătirii către alegerile parlamentare anticipate şi în conformitate cu art. 18 alin. (1), 22 lit. d), 29, 39 şi 76 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, prin hotărîrea nr. 3529 din 9 septembrie 2010 Comisia Electorală Centrală a stabilit că primarii, urmau să organizeze întocmirea listelor electorale pentru fiecare secţie de votare, în două exemplare, în care vor fi incluşi toţi cetăţenii cu drept de vot, care la moment aveau domiciliul sau reşedinţa în raza acestora. În mod deosebit a fost atrasă atenţia asupra includerii în listă a persoanelor care au împlinit 18 ani şi excluderii persoanelor decedate.

Comisia Electorală Centrală constată că calitatea listelor electorale de bază a fost mult mai bună. Potrivit ultimelor modificări operate la Codul electoral şi aplicate la alegerile parlamentare anticipate din 28.11.2010, numărul persoanelor înscrise în listele electorale suplimentare a fost completată cu următoarele categorii de alegători: studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au viză de domiciliu sau de reşedinţă.

Comisia Electorală Centrală prezintă, la nivel comparativ, numărul alegătorilor înscrişi în listele electorale suplimentare, precum şi impactul modificării legislaţiei electorale asupra ponderii de votare a alegătorilor în baza listelor electorale suplimentare, pe parcursul scrutinelor electorale parlamentare din anii 2001, 2005, 2009 şi, respectiv 2010.

Comisia Electorală Centrală consideră că anume din aceste considerente numărul de alegători încluşi în listele electorale suplimentare s-a majorat şi a atins coeficientul de 6.25%. Prin urmare, în cazul în care s-ar exclude din numărul total de alegători incluşi în listele electorale suplimentare — 165,546, cetăţenii care au votat peste hotarele ţării şi au fost înscrişi în listele electorale suplimentare — 62,412, precum şi studenţii şi elevii cu drept de vot — 12,035, s-ar ajunge la cifra de 91,099, ceea ce reprezintă 3.44% din alegători. Numărul cetăţenilor care au votat la alegerile din 28 noiembrie 2010 pe listele electorale suplimentare, din cauza erorilor comise în listele electorale de bază, este net inferior faţă de scrutinele precedente, ceea ce denotă o calitate mai bună a listelor electorale de bază.

În colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu susţinerea financiară a Consiliului Europei a organizat un seminar de instruire pentru reprezentanţii MAEIE desemnaţi în calitate de preşedinţi ai secţiilor de votare constituite peste hotarele ţării.

De instruire au beneficiat şi operatorii proiectului-pilot de testare a registrului electronic al alegătorilor şi operatorii sistemului de transmitere electronică a datelor.

Comisia a elaborat şi unele materiale didactice:

Considerăm că şi datorită eforturilor sporite a CEC, care pentru aceste alegeri a organizat şi desfăşurat o amplă campanie de informare şi educaţie civică a electoratului, a sporit vizibil activismul civic al alegătorilor.

Comisia Electorală Centrală a venit cu o abordare integrată nouă şi modernă în informarea cetăţenilor în preajma alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010, a utilizat reţelele sociale (Facebook, Twitter, YouTube) şi a lansat un concurs pe Internet adresat tinerilor şi persoanelor care se află în străinătate (www.lume.md). Sloganul campaniei a fost “Votează, lume!”, care a inclus producţie tradiţională: video şi audio, materiale printate (leaflet-uri, calendare, panouri stradale, light box-uri, street-linere, ecrane plasma, bannere Internet). Toate materialele au fost difuzate/plasate pe întreg teritoriul ţării.

CEC a produs 10 spoturi de informare şi educaţie civică adresate diferitor grupuri ţintă de alegători din ţară şi şi afara ţării. Spoturile au fost elaborate în limba de stat şi în limba rusă şi au fost difuzate de circa 4 000 de ori prin intermediul a 27 de radiodifuzori care cumulativ acoperă tot spaţiul informaţional al Republicii Moldova. De asemenea, spoturile menţionate au fost plasate pe ecrane plasma din capitală. Un alt instrument de informare utilizat de CEC în această campanie au fost mesajele scurte de tip SMS cu îndemnul de a participa la votare transmise la circa 800 000 de abonaţi ai reţelelor de telefonie mobilă.

Pentru această campanie Comisia a pus la dispoziţia alegătorilor, mass-media, observatori, alte persoane interesate un şir de instrumente de comunicare printre care Centrul media, Centrul de documentare şi informare pentru cetăţeni.

În perioada electorală în incinta Comisiei Electorale Centrale a funcţionat “linia fierbinte” la care au apelat circa 2000 de cetăţeni.

Comisia Electorală Centrală împreună cu Organizaţia Internaţională a Migraţiei a produs 54,000 de broşuri şi calendare informative cu adresele secţiilor de votare, 300 de postere pentru informarea cetăţenilor aflaţi peste hotarele ţării, care au fost distribuite prin intermediul ambasadelor, diasporelor, Aeroportului Internaţional Chişinău, Gării feroviare şi auto, punctelor de trecere vamală. Pentru cetăţenii de peste hotare au fost elaborate şi difuzate 3 spoturi video.

În perioada campaniei electorale au avut loc 27 şedinţe ale Comisiei Electorale Centrale la care au fost adoptate 383 hotărîri privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010.

Toate hotărîrile CEC cu regularitate au fost plasate pe pagina web.

Pe durata campaniei electorale CEC a difuzat circa 70 comunicate de presa privind activităţile ce ţin de organizarea alegerilor parlamentare din 28 noiembrie.

In decursul zilei alegerilor CEC a anunţat cu regularitate cifrele privind prezenţa alegătorilor la vot şi a inceput raportarea rezultatelor preliminare la ora 23:00 in noaptea alegerilor, imediat ce acestea erau disponibile prin intermediul sistemului electronic de prelucrare a datelor.

La Comisia Electorală Centrală au fost depuse 82 de contestaţii (dintre care 3 de completare) din partea alegătorilor concurenţilor electorali, precum şi din partea altor părţi, care însă nu reprezintă subiecţii unei contestaţii potrivit art. 65 alin. (1) din Codul electoral, după cum urmează:

În majoritatea cazurilor Comisia Electorală Centrală a fost sesizată asupra încălcării legislaţiei electorale în efectuarea agitaţiei electorale de către concurenţii electorali, efectuarea agitaţiei electorale în ziua alegerilor şi cea precedentă, ne-reflectarea în rapoartele financiare a cheltuielilor legate de difuzarea şi plasarea publicităţii electorale sau reflectarea unor informaţii ne-veridice, utilizarea resurselor administrative, nesuspendarea din funcţie a unor candidaţi a concurenţilor electorali, comiterea unor erori în listele electorale, asupra modului de constituire a birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, precum şi asupra acţiunilor/inacţiunilor altor instituţii/organizaţii. Comisia a fost sesizată asupra unor erori comise atît în ziua votării, cît şi în procesul de votare şi totalizare a rezultatelor votării. Au fost invocate încălcări ale prevederilor art. 13 alin. (3), art. 29 alin. (11), art. 38 alin. (2), (5), (7) — (9), art. 39, art. 47, art. 54, art. 641 alin. (6), (10), art. 84 din Codul electoral.

Drept urmare a examinării acestor contestaţii, Comisia Electorală Centrală a adoptat hotărîri pe marginea a 45 de contestaţii, a răspuns prin scrisori la 5 contestaţii (cerinţele invocate fiind soluţionate în regim de lucru). 16 contestaţii au fost restituite, prin scrisori de însoţire, ca fiind depuse de persoane neîmputernicite şi/sau nu constituie obiectul unei contestaţii, o contestaţie a fost restituită, întrucît anterior CEC a adoptat o hotărîre pe marginea unei contestaţii prin care s-au invocat aceleaşi încălcări. 12 contestaţii au fost transmise spre examinare conform competenţei, 2 contestaţii au fost retrase de către contestatari, o contestaţie a fost examinată de către CECEM Chişinău nr. 1, fiind iniţial transmisă CEC, conform competenţei.

CEC a adoptat 34 de hotărîri asupra a 45 de contestaţii, prin care: 21 au fost admise, 8 admise parţial, 14 respinse ca fiind neîntemeiate, lipsă de probe sau tardive, asupra a 2 din ele s-a luat act şi a fost stabilit că examinarea obiectului acestora nu ţine de competenţa Comisiei.

Drept urmare a soluţionării acestor contestaţii Comisia Electorală Centrală a constatat următoarele încălcări ale legislaţiei electorale:

Au fost avertizaţi concurenţii electorali:

Au fost remise Ministerului Afacerilor Interne hotărîri, în vederea examinării, conform competenţei, a cazurilor descrise în contestaţii sub aspectul stabilirii elementelor constitutive ale contravenţiilor legate de efectuarea alegerilor.

Au fost obligate administraţiile Universităţii de Stat din Moldova şi Spitalului Clinic Republican să înlăture materialul publicitar electoral din locurile neautorizate; obligaţi concurenţii electorali PPNŢ, Partidul Politic “Patrioţii Moldovei”, să deschidă contul bancar special “Fond electoral” şi să vireze în el cheltuielile legate de finanţarea campaniei electorale; obligaţi concurenţii electorali PLDM, PDM de a nu distribui materialele electorale contestate rămase în stocuri. A fost sesizat Consiliul Coordonator al Audiovizualului asupra verificării acţiunilor postului de televiziune “NIT”, sub aspectul respectării prevederilor Codului electoral, întreprinderii măsurilor conform legislaţiei în vigoare.

În instanţa de judecată au fost contestate 84 de hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale. Concurenţii electorali/membrii partidelor politice au contestat la Curtea de Apel Chişinău — 7 hotărîri ale Comisiei, iar de către cetăţeanul Vladimir Arseni au fost contestate majoritatea hotărîrilor adoptate de către CEC în perioada electorală (77 de hotărîri).

Dintre acestea, 83 au fost menţinute în vigoare prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă, şi doar 1 (una) a fost anulată prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău, după cum urmează: hotărîrea nr.3849 din 16.11.2010 (prin care a fost avertizat concurentul electoral PDM pentru încălcarea art. 38 alin. (7) din Codul electoral şi i-a fost interzisă distribuirea cutiilor (pachetelor) cu seminţe).

Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr.3946 din 6 decembrie 2010 a aprobat procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor Parlamentului Republicii Moldova (Procesul-verbal se anexează).

Asociaţia obştească “Promo-LEX”, care a avut acreditaţi 2,316 observatori a constatat în Raportul său că datele observatorilor corespund cu cele ale Comisiei Electorale Centrale.

Pe parcursul campaniei electorale şi în ziua votării au avut loc unele încălcări minore, care nu au afectat procesul electoral şi nu au influenţat rezultatele alegerilor, cum ar fi: publicitatea electorală a fost limitată la locurile desemnate, dar aceste locuri nu au fost suficiente pentru materialele electorale a tuturor concurenţilor; plasarea afişelor electorale in locuri neautorizate. Multe afişe au fost deteriorate sau acoperite cu alte afişe, fapt care a dus la nemulţumiri; postul “NIT” a dat dovadă de părtinire vădită in favoarea unui concurent; APL nu a pregătit suficiente urne de vot, cele existente s-au implut repede, în unele cazuri perdeaua de la cabina de vot era prea transparenta, etc., însă ele nu au afectat procesul electoral şi nu au influenţat asupra rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010.

În baza proceselor-verbale privind totalizarea rezultatelor votării pentru alegerile în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 ale consiliilor electorale de circumscripţie raionale, municipale Chişinău şi Bălţi, Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, Comisia Electorală Centrală a constatat: numărul de alegători incluşi în listele electorale de bază şi cele suplimentare este de 2,811,469, la votare au participat 1,732,944 alegători sau 63.35 la sută, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din numărul de persoane înscrise în listele electorale. În urma analizei proceselor-verbale a fost constatat, că procesele-verbale au fost semnate de toţi membrii birourilor electorale şi consiliilor electorale de circumscripţie, inclusiv, de toţi reprezentanţii partidelor parlamentare.

Comisia Electorală Centrală a considerat valabile alegerile în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX — a din 28 noiembrie 2010 (hotărîrea nr. 3945 din 6 decembrie 2010).

Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile a constituite 11,907, stabilindu-se astfel coeficientul — 0.68%. Comisia Electorală Centrală apreciază tendinţa de scădere a numărului de buletine declarate nevalabile, ceea ce denotă o creştere a nivelului de educaţie şi a spiritului civic al alegătorilor, datorită impactului pozitiv de implementare a programelor de educaţie civică, precum şi efortul considerabil al organelor electorale în vederea pregătirii şi difuzării programelor de informare în masă în perioada electorală.

Este de remarcat faptul că, în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 a fost înregistrată o creştere a ratei de participare a alegătorilor la votare faţă de ultimele 4 scrutine desfăşurate.

În procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în secţiile de votare constituie în afara ţării în alte localităţi decît cele de pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, au fost înregistrate 3 cazuri în care alegătorii s-au prezentat la votare într-un număr mai mare decît capacitatea de absorbţie a unei singure secţii de votare potrivit legislaţiei electorale, după cum urmează: Italia: Roma — 3,061, Padova — 3,202; Federaţia Rusă, Moscova — 3,147.

De asemenea, în secţia de votare din Franţa, Paris s-au prezentat la votare un număr mai mare de alegători, şi anume — 2,525, decît numărul de buletine solicitate de CECEM Chişinău nr. 1, conform informaţiei prezentate de MAEIE, pentru secţia de votare respectivă — 2,000. Comisia Electorală Centrală reţine crearea unui precedent în istoria desfăşurării alegerilor, astfel că pentru prima dată de la organizarea alegerilor în afara ţării, s-a înregistrat o rată de participare de aproximativ 3 ori mai mare în raport cu scrutinele precedente. Comisia Electorală Centrală consideră că birourile electorale ale secţiilor de votare sus-menţionate au acţionat în condiţii “de extremă necesitate”, atunci cînd au decis permiterea exercitării dreptului de vot de către alegătorii aflaţi în străinătate pe foi A4.

Conform proceselor-verbale, parvenite din secţiile de votare din Paris (316), Roma (322), Padova (327), Moscova (355), au votat pe foi A4 — 956 alegători au fost înscrişi în listele electorale şi au primit buletinele de vot; 27 buletine de vot au fost declarate nevalabile.

Totodată CEC a constatat că în cadrul procedurii de vot excepţionale aplicate în unele birouri din afara ţării în lipsa buletinelor de vot de modelul aprobat, organele electorale au acţionat în conformitate cu norma constituţională, care garantează fiecărui cetăţean dreptul al vot, în aceste condiţii respectînd spiritul legii supreme. Reieşind din aplicarea legii speciale, Codul Electoral, art. 57, al.1, CEC a fost pus în condiţia declarării invalabilităţii a 929 de voturi expuse de cetăţenii Republicii Moldova pe foi A4. În urma examinarii situaţiei în ansamblu CEC a constatat ca 929 voturi din cele 4 birouri electorale n-au fost de natură să influienţa rezultatele finale ale votării şi distribuirea de mandate în viitorul Parlament. Din punct de vederea teoretic, o presupunere ca numărului votanţilor pe foi A4 ar fi mai mare decît valoarea numerică a unui mandat de deputat în viitorul Parlament, ar pune în dificultate însăşi valabilitatea alegerilor în genere. În acest context, CEC solicită Curţii Constituţionale emiterea unei Adrese către Parlamentul Republicii Moldova pentru ajustarea legislaţiei în vederea creării cadrului legal de neadmitere a unor asemenea situaţii pe viitor.

CEC a exclus din operaţia de atribuire a mandatelor de deputat a 16 partide şi mişcări social-politice, care au întrunit mai puţin de 4 la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară, precum şi candidaţii independenţi, care au întrunit mai puţin de 2 la sută din voturile valabil exprimate în ansamblu pe ţară la alegerile în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 (hotărîrea nr. 3947 din 6 decembrie 2010); a stabilit numărul de mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a ce revin concurenţilor electorali (hotărîrea nr. 3948); a atribuit mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali (hotărîrea nr. 3949) şi a declararat candidaţii supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010(hotărîrea nr. 3950).

În conformitate cu art. 18, 26, 60 alin (2) şi (3) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală v-a prezenta Curţii Constituţionale Raportul şi procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor scrutinului parlamentar în vederea validării mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova.