Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Documente CEC

Hotărîre cu privire la aprobarea Devizului de cheltuieli pentru renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

|versiune pentru tipar| Chişinău, 11 decembrie 2010, nr.3978

În conformitate cu art. 32, 35 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi Deciziei Curţii Constituţionale nr.5 din 10 decembrie 2010, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

  1. Se aprobă Devizul de cheltuieli pentru renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în sumă de 13,115,923 lei, conform anexei.
  2. Consiliile electorale municipale, raionale şi UTA Găgăuzia vor prezenta Comisiei Electorale Centrale un raport asupra gestionării mijloacelor financiare alocate, conform Instrucţiunii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.397 din 14 decembrie 2006.
  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Devizul de cheltuieli pentru renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

I. Cheltuieli pentru întreţinerea consiliilor electorale ale circumscripţiilor electorale raionale/municipale — 994,797 lei, inclusiv:

Art.111.00 “Retribuirea muncii”315,000 lei
Art.112.00 “Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”72,450 lei
Art.113.00 “Plata mărfurilor şi serviciilor”690,315 lei
Art.114.00 “Deplasări în interes de serviciu”68,241 lei
Art.116.00 “Primele de asigurări oblig. de asistenţă medicală”11,025 lei

II. Cheltuieli pentru asigurarea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare — 12,121,126 lei, inclusiv:

Art.113.00 “Plata mărfurilor şi serviciilor”12,121,126 lei
Total cheltuieli:13,115,923 lei