Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Documente CEC

Hotărîre privind modalitatea participării la votare a studenţilor şi elevilor în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

|versiune pentru tipar| Chişinău, 19 noiembrie 2010, nr.3852

În vederea asigurării aplicării uniforme a legislaţiei electorale privind modul de participare la votare a studenţilor şi elevilor în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, în conformitate cu prevederile art. 11, 18, 22, 26, 84 alin. (2) şi (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

  1. Se aprobă Circulara privind particularităţile participării la votare a studenţilor şi elevilor în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, conform anexei.
  2. Se transmite prezenta Circulară consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare în vederea aplicării uniforme a prevederilor 84 alin. (2) din Codul electoral.
  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Circulară privind particularităţile participării la votare a studenţilor şi elevilor în cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (2) din Codul electoral, studenţii şi elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au viză de domiciliu sau de reşedinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în această localitate, fiind obligaţi să respecte următoarele condiţii:

  1. să prezinte buletinul de identitate cu fişa de însoţire;
  2. să prezinte carnetul de student cu înscrieri privind instituţia de învăţămînt la care sînt înmatriculaţi în localitatea respectivă;
  3. să completeze şi să semneze o declaraţie pe proprie răspundere.

Reieşind din prevederile articolului citat, Comisia Electorală Centrală explică că elevii cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au viză de domiciliu sau de reşedinţă pot vota la orice secţie de votare deschisă în această localitate, la prezentarea carnetului de elev şi a actelor prevăzute de art. 84 alin. (2) lit. a) şi c) din Codul electoral.

Totodată, Comisia Electorală Centrală atenţionează că obligaţia prezentării carnetului de student/carnetului de elev, precum şi a depunerii declaraţiei pe propria răspundere se răsfrînge doar asupra studenţilor şi elevilor cu drept de vot înmatriculaţi la instituţii de învăţămînt într-o localitate în care nu au viză de domiciliu sau de reşedinţă şi care doresc să participe la votare în cadrul unei secţii de votare deschise în localitatea respectivă.

În restul cazurilor, studenţii şi elevii cu drept de vot participă la votare în baza regulilor generale prevăzute de legislaţia electorală.