Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Documente CEC

Hotărîre cu privire la votarea alegătorilor din comuna Corjova, raionul Dubăsari la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

|versiune pentru tipar| Chişinău, 23 noiembrie 2010, nr.3885

Prin hotărîrea nr. 3/1 din 27 octombrie 2010 a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15 a fost constituită secţia de votare nr. 5 din comuna Corjova, r-nul Dubăsari, amplasată în Liceul teoretic “Mihai Eminescu”.

Prin hotărîrea nr. 8/8 din 19 noiembrie 2010 Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari şi-a modificat sus-numita hotărîre, stabilind localul acestei secţii de votare în incinta gimnaziului, str. S. Lazo, comuna Corjova, din r-nul Dubăsari.

Ţinînd cont de faptul că pe parcursul ultimilor ani autorităţile neconstituţionale de la Tiraspol au blocat prin diverse metode participarea alegătorilor din această localitate la scrutinele electorale şi pornind de la necesitatea asigurării unui proces electoral liber şi democratic, inclusiv prin garantarea dreptului la vot al alegătorilor din această localitate, Comisia Electorală Centrală a examinat problema în cauză, a consultat opinia alegătorilor din localitatea nominalizată, precum şi a unor instituţii de stat şi a ajuns la concluzia că este necesară reamplasarea secţiei de votare nr. 5 din comuna Corjova în incinta primăriei satului Cocieri, raionul Dubăsari.

Luînd în considerare cele expuse şi în temeiul art. 18 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

  1. Se anulează hotărîrea nr. 8/8 din 19 noiembrie 2010 a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15 “Cu privire la modificarea şi completarea hotărîrii nr. 3/1 din 27 noiembrie 2010 «Cu privire la constituirea secţiilor de votare în circumscripţia electorală raională Dubăsari nr. 15»”.
  2. În hotărîrea nr. 3/1 din 27 octombrie 2010 a Consiliului electoral al circumscripţiei electorale raionale Dubăsari nr. 15 “Cu privire la constituirea secţiilor de votare în circumscripţia electorală raională Dubăsari nr. 15” sintagma “Liceul teoretic «Mihai Eminescu», str. Ţărmului 2b, tel. 93506” din rubrica “Adresa localului pentru votare şi modul de contactare pentru relaţii” se substituie cu sintagma “satul Cocieri, primăria, str. Renaşterii, 68, tel. 52244”.
  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.