Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Documente CEC

Raport cu privire la rezultatele renumărării din 15 decembrie 2010 a voturilor de la alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010

|versiune pentru tipar|
Anexă la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale
nr.3987 din 18 decembrie 2010

La 6 decembrie 2010 Comisia Electorală Centrală a efectuat totalizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 noiembrie 2010 şi a prezentat Curţii Constituţionale setul de documente în conformitate cu art. 18, 26, 60 alin (2) şi (3) din Codul electoral în vederea validării mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova.

Menţionăm că pe lista partidelor politice şi mişcărilor social-politice au fost înscrişi 1,930 candidaţi. În urma verificării minuţioase de către membrii CEC, în conformitate cu cu art. 44 (alin 1), a documentelor prezentate s-a constatat că candidaţii pe listele de partid precum şi 20 candidaţi independenţi sînt cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot, sînt stabiliţi cu domiciliul în ţară şi au viza de reşedinţă valabilă. Toţi candidaţii au depus declaraţii pe proprie răspundere, că nu au interdicţii legale/judecătoreşti de a candida. Copiile de pe datele biografice şi copiile de pe declaraţiile pe proprie răspundere despre lipsa interdicţiilor legale/judecătoreşti de a candida au fost prezentate Curţii Constituţionale împreună cu hotărîrile privind inregistrarea candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, care în 24 de ore de la adoptare au fost plasate pe pagina web a CEC.

Totodata, la 6 decembrie 2010, concurentul electoral Partidul Comuniştilor din Republica Moldova şi candidaţii independenţi Axenova Natalia, Nazarenco Evgheni şi Bolotnicov Oleg, in conformitate cu art. 60 alin. (21) din Codul electoral, au solicitat Curţii Constituţionale să dispună renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară.

Curtea Constituţională prin Decizia nr. 5 din 10 decembrie 2010 a dispus renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară.

Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3973 din 11 decembrie 2010 a luat act de decizia Curţii Constituţionale a abrogat hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3953 din 6 decembrie 2010 “Cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare”, a decis ca consiliile electorale de circumscripţie îşi vor anula hotărîrile adoptate cu privire la dizolvarea birourilor electorale ale secţiilor de votare, constituite în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010; a hotărît ca procesul de renumărare a buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor de vot neutilizate şi anulate, verificarea listelor electorale de bază, suplimetare şi cele pentru votarea la locul aflării, să înceapă la 15 decembrie 2010, ora 8.00, şi să se efectueze în conformitate cu Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, aprobată prin hotărîrea nr. 3975 din 11 decembrie 2010.

Responsabilitatea organizării şi efectuării procesului de renumărare şi verificare a fost pusă în sarcina consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare. La acest proces a fost aprobată şi cu asistenţa reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor acreditaţi de organele electorale.

Au fost degrevaţi, cu începere de la data de 13 pînă la 17 decembrie 2010 inclusiv, de la locul de muncă permanent membrii consiliilor electorale de circumscripţie, persoana responsabilă de finanţe din aparatele acestora şi a fost stabilit că consiliile electorale vor angaja, după necesitate, personalul ethnic necesar bunei funcţionări a organelor electorale, responsabile pentru organizarea renumărării voturilor şi vor degreva şi/sau convoca, pentru un termen de două zile, 14–15 decembrie 2010, întreaga componenţă a birourilor electorale ale secţiilor de votare (nr. 3976 din 11 decembrie 2010).

Prin hotărîrea nr. 3974 din 11 decembrie au fost aprobate modelele şi tirajul documentelor electorale privind rezultatele renumărării voturilor de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010:

 1. actul privind rezultatele renumărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare;
 2. actul privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, întocmit de consiliul electoral de circumscripţie;
 3. procesul-verbal privind rezultatele renumărării voturilor, întocmit de biroul electoral al secţiei de votare;
 4. procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor, întocmit de consiliul electoral de circumscripţie;
 5. actul de predare-recepţionare a documentelor electorale:
  • de la instanţa de judecată către consiliul electoral de circumscripţie;
  • de la consiliul electoral de circumscripţie către instanţa de judecată;
  • de la consiliul electoral de circumscripţie către biroul electoral al secţiei de votare;
  • de la biroul electoral al secţiei de votare către consiliul electoral de circumscripţie.

A fost aprobat Devizul de cheltuieli pentru renumărarea voturilor în sumă de 13,115,923 lei (nr. 3978 din 11 decembrie 2010).

Au fost stabilite responsabilităţi suplimentare ale unor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi altor instituţii ce ţin de asigurarea desfăşurării în bune condiţii a procesului de renumărare a voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 (nr. 3977 din 11 decembrie 2010).

La data de 13 decembrie au fost convocaţi într-o şedinţă preşedinţii consiliilor electorale de circumscripţie pentru a fi instructaţi în privinţa modalităţii de organizare şi desfăşurare a renumărării voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. Totodată au fost distribuite documentele necesare pentru organizarea procesului de renumărare. Consiliile electorale la rîndul lor au convocat preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, le-au adus la cunoştinţă, prin semnătură, Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, aprobată prin hotărîrea nr. 3975 din 11 decembrie 2010. Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, de asemenea prin semnătură, au familiarizat membrii birourilor cu Instrucţiunea sus-menţionată.

Comisia Electorală Centrală a expediat o circulară organelor administraţiei publice privind punerea la dispoziţia consiliilor electorale şi birourilor electorale ale secţiilor de votare a localurilor şi logisticii necesare.

La 15 decembrie 2010 la ora 8.00 a fost începută efectuarea renumărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor de vot neutilizate şi anulate, conform Deciziei Curţii Constituţionale nr. 5 din 10 decembrie 2010.

La 16 decembrie 2010 Consiliile electorale de circumscripţie, în baza actelor şi proceselor-verbale ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, au întocmit procese-verbale şi acte privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor pe care le — au prezentat Comisiei Electorale Centrale.

Menţionam că birourile electorale ale secţiilor de votare au acordat o atenţie deosebită verificării tuturor listelor electorale. Procesul de renumărare a înglobat verificarea tuturor listelor în vederea stabilorii numărului de cetăţeni care au participat la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. Drept dovadă a acestei activităţi este majorarea numărului alegătorilor înscrişi în liste, care este cu 107 mai mare decît cel anterior. Despre această activitate vorbeşte şi faptul că făra verificare cu mare atenţie cu listele electorale nu ar fi fost posibilă completarea proceselor-verbale, unde primele 4 aliniate sunt în direct legate de liste.

În urma analizei proceselor-verbale şi actelor privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor pe ţara au fost depistate divergenţe de ordinul unităţilor în distribuirea voturilor valabil exprimate pentru unii concurenţi electorali.

Totodată a fost depistat un caz grav, în opinia CEC, cînd în secţia de votare nr. 49 (satul Rubleniţa, r-nul Soroca) divergenţele între concurenţii care au acces în parlament în comparaţie cu numărarea voturilor din 28 noiembrie în această secţie de votare au fost următoarele:

Pe cazul dat Consiliul electoral de circumscripţie Soroca, nr. 29 s-a adresat procuraturii raionale privind investigarea cazului conform legislaţiei în vigoare.

În urma analizării proceselor-verbale şi actelor privind rezultatele renumărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, întocmite de birourile electorale ale secţiilor de votare şi actelor privind totalizarea rezultatelor renumărării buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor neutilizate şi anulate în urma alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, întocmit de consiliile electorale de circumscripţie precum şi a proceselor-verbale Comisia Electorală Centrală a stabilit

În conformitate cu prevederile art. 18, 26, 60 şi 85 din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3981 din 18 decembrie 2010 a considerat valabile alegerile anticipate în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a din 28 noiembrie 2010 şi a aprobat procesul-verbal (hotărîrea nr. 3982 din 18 decembrie 2010) privind totalizarea rezultatelor alegerilor în Parlamentul Republicii Moldova din 28 noiembrie 2010 în urma renumărării voturilor din 15 decembrie 2010.

După renumărarea voturilor valabil exprimate pe ţară, rezultatele atinse de cele 4 partide politice care au acumulat numarul minim necesar de voturi pentru a accede în Parlament sînt următoarele:

Comisia Electorală Centrală prin hotărîrea nr. 3984 din 18 decembrie 2010 a stabilit numărul mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a, ce revin concurenţilor electorali în urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010.

Prin hotărîrea nr. 3985 din 18 decembrie 2010 CEC a atribuit mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova concurenţilor electorali în urma alegerilor anticipate din 28 noiembrie 2010 în conformitate cu rezultatele renumărării voturilor din 15 decembrie 2010.

Pe parcursul renumărării voturilor la Comisia Electorală Centrală au parvenit 6 contestaţii: 1 — din partea unui alegător; 5 din partea concurenţilor electorali: PCRM — 3 contestaţii; PLDM — o contestaţie; candidatului independent Nazarenco Evgheni — o contestaţie.

Contestaţiile au vizat în special acţiunile/inacţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare în procesul de renumărare a voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010. Au fost invocate încălcări ale prevederilor art. 30, 55–57, 63 din Codul electoral şi a prevederilor Instrucţiunii privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, aprobată prin hotărîrea CEC nr. 3975 din 11 decembrie 2010.

Urmare a examinării acestor contestaţii, Comisia Electorală Centrală a emis o hotărîre pe marginea unei singure contestaţii, pe care a respins-o ca neîntemeiată. A răspuns prin scrisor la 2 contestaţii (cerinţele invocate fiind soluţionate în regim de lucru), iar 3 contestaţii au fost transmise spre examinare conform competenţei.

În această perioadă, au fost contestate în instanţa de judecată 6 hotărîri ale Comisiei Electorale Centrale.

Concurentul electoral PCRM a contestat, la Curtea de Apel Chişinău, hotărîrea CEC nr. 3943 din 6 decembrie 2010 “Cu privire la contestaţia nr. AP2010 — 9/82 din 1.12.2010 a reprezentantului concurentului electoral PCRM în CEC, dl V. Moţarschi”, unde a solicitat instanţei de judecată obligarea Comisiei Electorale Centrale de a pune la dispoziţia concurentului electoral PCRM listele electorale suplimentare de la alegerile parlamentare anticipate din 28.11.2010 şi obligarea Comisiei de a contrapune listele electorale de bază şi cele suplimentare în vederea identificării votării multiple.

Prin hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 15 decembrie curent a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată a PCRM în partea ce ţine de obligarea CEC de a pune la dispoziţia concurentului electoral PCRM listele electorale suplimentare, iar prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din aceeaşi dată, a fost încetat procesul civil, în partea ce ţine de cerinţa reclamantului de a obliga Comisia de a contrapune listele electorale de bază şi cele suplimentare în vederea indentificării votării multiple.

Atît hotărîrea cît şi încheierea Curţii de Apel Chişinău din 15 decembrie 2010 au fost menţinute prin Decizia Curţii Supreme de Justiţie din 17 decembrie 2010, fiind respins recursul declarat de către PCRM.

Cetăţeanul Vladimir Arseni a contestat în instanţa de judecată atît acţiunile/inacţiunile, cît şi 5 hotărîri ale CEC. Toate hotărîrile CEC contestate în această perioadă au fost menţinute prin hotărîri judecătoreşti definitive.

În conformitate cu art. 18, 26, 60 alin (2) şi (3) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală va prezenta Curţii Constituţionale Raportul şi procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor pe ţară în vederea validării mandatelor deputaţilor aleşi în Parlamentul Republicii Moldova.