Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2010Documente CEC

Hotărîre cu privire la renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010

|versiune pentru tipar| Chişinău, 11 decembrie 2010, nr.3973

Curtea Constituţională prin Decizia nr. 5 din 10 decembrie 2010 a dispus renumărarea voturilor exprimate în alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 în ansamblu pe ţară.

În conformitate cu art.18, 26 şi 60 alin. (21) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală HOTĂRĂŞTE:

  1. Se ia act de decizia Curţii Constituţionale nr. 5 din 10 decembrie 2010.
  2. Se abrogă hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 3953 din 6 decembrie 2010 “Cu privire la dizolvarea consiliilor electorale de circumscripţie şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare”. Consiliile electorale de circumscripţie îşi vor anula hotărîrile adoptate cu privire la dizolvarea birourilor electorale ale secţiilor de votare, constituite în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.
  3. Procesul de renumărare a buletinelor de vot valabil exprimate pentru fiecare concurent electoral, buletinelor de vot nevalabile, buletinelor de vot neutilizate şi anulate începe la 15 decembrie 2010, ora 8.00, şi se va efectua în conformitate cu Instrucţiunea privind renumărarea buletinelor de vot de la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010.
  4. Responsabilitatea organizării şi efectuării procesului de renumărare se pune în sarcina consiliilor electorale de circumscripţie şi birourilor electorale ale secţiilor de votare, cu asistenţa reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor acreditaţi de organele electorale prezenţi.
  5. În baza actelor privind rezultatele renumărării buletinelor de vot, biroul electoral al secţiei de votare va întocmi procesul-verbal privind rezultatele renumărării voturilor şi îl va prezenta consiliului electoral de circumscripţie respectiv. La procesul-verbal se anexează actul privind rezultatele renumărării buletinelor de vot.
  6. Consiliile electorale de circumscripţie vor întocmi actele privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor pe circumscripţie şi procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor renumărării voturilor pe circumscripţiile respectivă şi le vor depune la Comisia Electorală Centrală la data de 16 decembrie 2010. La procesele-verbale se vor anexa procesele-verbale de renumărare a voturilor ale birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi actele cu rezultatele renumărării voturilor.
  7. Buletinele de vot din secţiile de votare din afara ţării vor fi renumărate de către grupuri de lucru constituite din membrii Consiliului electoral de circumscripţie electorală Chişinău, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare respective aflaţi la moment în ţară, precum şi de persoanele din aparatul de lucru al consiliului electoral. Hotărîrea de constituire şi componenţa nominală a grupelor de lucru va fi adoptată de către Consiliul electoral de circumscripţie electorală Chişinău. Renumărarea se va efectua în prezenţa reprezentanţilor concurenţilor electorali şi observatorilor acreditaţi, precum şi reprezentanţilor Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
  8. Autorităţile administraţiei publice locale, persoanele cu funcţie de răspundere vor asigura organele electorale cu localurile şi echipamentul necesar pentru efectuarea renumărării voturilor, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) şi art. 35 alin. (6) din Codul electoral.
  9. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.