Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2014

Acte ale Comisiei Electorale Centrale, relevante pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014

Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale Nr. 2680 din 30 septembrie 2014

Regulamentul privind întocmirea, administrarea, difuzarea şi actualizarea listelor electorale anexă la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale Nr. 2674 din 25 septembrie 2014

Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor Parlamentului Republicii Moldova din data de 30 noiembrie 2014 aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale Nr. 2668 din 19 septembrie 2014


Hotărîre cu privire la acordarea consimţămîntului pentru tragerea la răspundere juridică a candidaţilor de pe lista concurentului electoral Partidul Politic “Patria”
26 noiembrie 2014, Nr. 3070
Se acordă consimţămîntul, în conformitate cu art. 46 alin. (5) din Codul electoral, pentru tragerea la răspundere penală şi contravenţională, arestare, reţinere şi pentru sancţionare a candidaţilor incluşi pe lista concurentului electoral Partidul Politic “Patria”[]
Hotărîre cu privire la sesizarea Comisiei Electorale Centrale de către Inspectoratul General al Poliţiei, înregistrată cu nr.CEC-7/10006 din 26 noiembrie 2014
26 noiembrie 2014, Nr. 3069
La 26 noiembrie 2014, Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor de Interne a depus în adresa Comisiei Electorale Centrale o sesizare înregistrată cu nr.CEC-7/10006[]
Hotărîre cu privire la votarea în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat
18 noiembrie 2014, Nr. 2954
Se permite cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot să participe la votare, în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014, în baza actelor de identitate a Republicii Moldova cu termen de valabilitate expirat[]
Hotărîre cu privire la aprobarea modelului şi textului buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014
11 noiembrie 2014, Nr. 2920
Se aprobă textul şi modelul buletinului de vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014[]
Hotărîre cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014
11 noiembrie 2014, Nr. 2919
Se stabileşte ordinea de înscriere a concurenţilor electorali în buletinul de vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014[]
Hotărîre cu privire la modul de participare a cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, municipiul Bender şi unele localităţi ale raionului Căuşeni la alegerile parlamentare
4 noiembrie 2014, Nr. 2877
Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în unităţile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului, municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, vor putea vota[]
Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014
24 octombrie 2014, Nr. 2813
Se aprobă modelul ştampilei speciale cu menţiunea “Alegeri 30.11.2014”, conform anexei[]
Hotărîre cu privire la demersul Guvernului Republicii Moldova nr. 2205-81 din 21 octombrie 2014 privind organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014
24 octombrie 2014, Nr. 2812
Se stabileşte organizarea secţiilor de votare în străinătate pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, la propunerea Guvernului Republicii Moldova[]
Hotărîre privind condiţiile de organizare a întîlnirilor electorale
24 octombrie 2014, Nr. 2811
Adunările, mitingurile, întîlnirile publice ale candidaţilor în alegeri sau persoanelor de încredere ale concurenţilor cu alegătorii se vor organiza şi desfăşura cu respectarea următoarelor condiţii[]
Hotarîre cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2010
7 octombrie 2014, Nr. 2692
Se stabileşte plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014[]
Hotărîre cu privire la lista partidelor şi altor organizaţii social-politice cu dreptul de a participa la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014
16 septembrie 2014, Nr. 2664
Se dă publicităţii Lista partidelor şi altor organizaţii social-politice, înregistrate de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova pînă la stabilirea datei alegerilor[]