Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2014Documente CEC

Hotărîre cu privire la acordarea consimţămîntului pentru tragerea la răspundere juridică a candidaţilor de pe lista concurentului electoral Partidul Politic “Patria”

|versiune pentru tipar| Chişinău, 26 noiembrie 2014, Nr. 3070

La 26 noiembrie 2014, Inspectoratul General al Poliţiei din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a sesizat Comisia Electorală Centrală asupra faptului că de către concurentul electoral Partidul Politic “Patria” au fost admise încălcări ale legislaţiei electorale exprimate prin folosirea intenţionată a fondurilor financiare şi materialelor nedeclarate, precum şi utilizarea intenţionată a mijloacelor financiare din străinătate. Totodată, a solicitat în temeiul art. 46 alin. (5) din Codul electoral acordarea consimţămîntului pentru tragerea la răspundere a candidaţilor înscrişi pe lista concurentului electoral Partidul Politic “Patria”.

Examinînd materialele anexate la demersul IGP cu numerele de înregistrare 1042, 1043, 1045, 1047 din 21–24 noiembrie 2014, Comisia Electorală Centrală constată întemeiat demersul privind solicitarea consimţămîntului pentru tragerea la răspundere penală şi contravenţională, arestare, reţinere şi pentru sancţionare a candidaţilor incluşi pe lista concurentului electoral Partidul Politic “Patria”,

Pornind de la cele mai sus arătate şi în temeiul art. 18, art. 26 alin.(1) lit. g), art. 46 alin. (5), din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

  1. Se ia act de sesizarea nr. CEC-7/10006 din 26 noiembrie 2014 a Inspectoratului General al Poliţiei, cu anexele prezentate.
  2. Se acordă consimţămîntul, în conformitate cu art. 46 alin. (5) din Codul electoral, pentru tragerea la răspundere penală şi contravenţională, arestare, reţinere şi pentru sancţionare a candidaţilor incluşi pe lista concurentului electoral Partidul Politic “Patria”.
  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.