Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriPrezidenţiale2016

Legislaţie şi reglementări relevante

Constituţia Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Hotărârea CC Nr. 7 din 04.03.2016

Codul electoral al Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea Nr. 134 din 17.06.2016

Hotărârea CC privind controlul constituţionalităţii unor prevederi ale Legii Nr. 1115-XIV din 5 iulie 2000 cu privire la modificarea şi completarea Constituţiei Republicii Moldova adoptată în cadrul şedinţei CC din 04.03.2016

Hotărârea Parlamentului cu privire la stabilirea datei alegerii Preşedintelui Republicii Moldova adoptată în cadrul şedinţei plenare a Parlamentului din 01.04.2016

Legea cu privire la Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat “Alegeri” cu modificările introduse prin Legea Nr. 61 din 11.04.2014

Codul contravenţional al Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 36 din 09.04.2015

Codul penal al Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 36 din 09.04.2015

Codul audiovizualului al Republicii Moldova cu modificările introduse prin Legea Nr. 134 din 17.06.2016

Legea privind partidele politice cu modificările introduse prin Legea Nr. 138 din 17.06.2016

Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 18–19 octombrie 2002

Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale Comunităţii Statelor IndependenteRU ratificată prin Legea Nr. 267-XV din 16.07.2004