Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriReferendum2010

Legislaţie şi reglementări relevante

Constituţia Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 344-XV din 25.07.2003

Codul electoral (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 119 din 18.06.2010

Hotărîrea Parlamentului privind desfăşurarea referendumului republican constituţional Nr. 150 din 07.07.2010

Codul contravenţional (extras) adoptat prin Legea Nr. 218-XVI din 24.10.2008

Codul penal al Republicii Moldova (extras) cu modificările introduse prin Legea Nr. 277-XVI din 18.12.2008

Codul de bune practici în materie de referendum adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 16–17 martie 2007

Îndrumar pentru referendumurile constituţionale la nivel naţionalEN adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 6–7 iulie 2001

Codul bunelor practici în materie electorală adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 18–19 octombrie 2002

Raport privind revizuirea constituţieiEN adoptat de Comisia de la Veneţia a CE, 11–12 decembrie 2009

Convenţia privind standardele alegerilor democratice, drepturilor şi libertăţilor electorale în statele membre ale Comunităţii Statelor IndependenteRU ratificată prin Legea Nr. 267-XV din 16.07.2004