Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringEconomieComentarii

Ecoul crizei de pîine

|versiune pentru tipar||
Anatoli Gudîm / 11 iulie 2004
ADEPT logo
Circumstanţele bulversante ale crizei de pîine din anul 2003 sînt încă vii în memoriile noastre: recolta redusă, reacţia încetinită a Guvernului, “mafia pîinii”, creşterea bruscă a preţurilor pîinii — 39,8% într-un singur an, acţiunile grăbite, dar prea tîrzii ale Parlamentului, Guvernului şi ale agenţilor economici referitoare la importul grîului. S-ar fi părut că situaţia este luată sub control. Consiliul Suprem de Securitate dirijat de Preşedintele Republicii Moldova, dl Vladimir Voronin, a analizat de două ori circumstanţele situaţiei (28.02.2004 şi 27.04.2004) şi a cerut Guvernului “de a lua măsuri care nu ar permite repetarea crizei de pîine, de a trage la răspundere vinovaţii şi de a stabili un control rigid asupra agenţilor economici care lucrează în această sferă.”[1]

Se cere de menţionat că preţurile pîinii, indicatorul principal, în prima jumătate a anului 2004 au fost stabilizate (în % faţă de preţurile înregistrate în decembrie 2003)[2]:

        ianuarie februarie martie aprilie mai  iunie
Pîine, cat. I  99,8   99,8    99,8  99,8   95,0 94,9
Pîine, cat. II 100,2   100,1   100,1  100,2  97,0 96,6

Acest fapt este benefic în special pentru cei săraci (circa 40% din populaţie) care cheltuie partea cea mai mare din veniturile lor pe produsele alimentare.

Noutăţi neaşteptate

Deodată, în iulie, într-un mod surprinzător pentru toţi, în mass-media a avut loc o erupţie de informaţii destul de îngrijorătoare de pe “frontul pîinii”:

Acţiunile autorităţilor de stat

Criza de pîine din anul 2003, ameninţînd securitatea alimentară a ţării, după cum e bine cunoscut, a tulburat puternic întregul aparat de stat. Trăgînd învăţăminte din cele întîmplate, Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul au întreprins un şir de acţiuni puţin comune pentru reglementarea situaţiei de pe piaţa de cereale şi pîine. Printre acestea putem menţiona:

Sînt oare aceste acţiuni suficiente? Garantează ele oare că aceste greşeli şi abuzuri de pe piaţa grîului şi a pîinii, inclusiv cu participarea funcţionarilor corupţi, nu se vor mai repeta?

Sînt necesare transparenţa şi concurenţa

Deocamdată, după cum se poate de văzut, reacţia autorităţilor la criza de grîu şi pîine din 2003 s-a manifestat, cu preponderenţă, prin acţiuni administrative şi organizaţionale. Pentru transparenţa şi concurenţa de piaţă, aceste acţiuni sînt, în mod evident, insuficiente.

Piaţa de cereale în Moldova are o tendinţă de creştere. În prezent, peste 60% din terenurile arabile sînt ocupate de culturi cerealiere şi în anii cu roadă bogată exportul de secară şi porumb depăşeşte 1/3 din exportul total al producţiei de culturi vegetale. Totuşi un cadru legal de reglementare a acestei pieţe deocamdată lipseşte.

Deja avem legi exotice, precum “Legea viei şi vinului”, “Legea nucului”, dar nu există o lege “Cu privire la cereale şi piaţa cerealelor”. Cu toate acestea, anume o astfel de lege, după experienţa Rusiei, Kazahstanului, Ucrainei, României şi Ungariei, trebuie să reglementeze: subiecţii pieţei de cereale; sprijinul de stat a producţiei şi prelucrării cerealelor; formarea şi utilizarea resurselor cerealiere; controlul calităţii cerealelor; păstrarea cerealelor; organizarea achiziţiilor de cereale pentru rezerva de stat; crearea fondului de intervenţii pentru stabilizarea preţurilor; operaţiile de export-import. Stricta executare a acestei legi ar mări transparenţa şi ar limita voluntarismul în această sferă.

Sînt actuale şi alte probleme care necesită o soluţie. Va fi oare introdus, conform experienţei Ucrainei şi Kazahstanului, mecanismul achiziţiilor de stat ale cerealelor de la ţărani cu gaj? Vor fi oare ameliorate standardele serviciului financiar şi deservirea informaţională a pieţei cerealelor? În ce măsură este justificată din punct de vedere economic menţinerea situaţiei monopoliste a “Franzeluţei SA” în producerea pîinii? Din ce cauză nu s-ar introduce compensaţii pentru pîinea destinată familiilor financiar vulnerabile în locul producerii populiste, dar neprofitabile pentru stat, a pîinii “ieftine” pentru toţi?

Toate aceste soluţii fac parte din arsenalul relaţiilor de piaţă. Pînă cînd nu le vom transpune în realitate, va fi actuală dezolanta constatare: “roada cerealieră săracă este o nenorocire, dar şi cea bogată este o povară”.

 1. “Net — hlebnomu crizisu” in Nezavisimaia Moldova, 28 aprilie 2004
 2. Sursa: Departamentul de Statistica si Sociologie al RM
 3. Comunicatul serviciului de presa al Guvernului RM, 6 iulie 2004
 4. Conform Ministerului Agriculturii din Romania, AP Flux, 8 iulie 2004
Provocări la adresa Băncii Centrale Guvernul a decis o reducere a poverii fiscale din 2005