Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringEconomieComentarii

Analize şi comentarii socioeconomice publicate în 2004

Rata inflaţiei ne provoacă încă mari dureri de cap
Iurie Gotişan, 12 decembrie 2004
Ceea ce se vede acum, la sfîrşit de an, este că vom avea supraperformanţă la creşterea economică şi subperformanţă la inflaţie[]

Macroeconomie

Piaţa valutară: noi provocări
Veaceslav Negruţa, 28 noiembrie 2004
Fluctuaţiile spectaculoase ale dolarului SUA faţă de alte monede străine au pus pieţele financiare şi analiştii pe jar punînd la încercare şi nervii unor actori de pe piaţa locală[]

Finanţe şi bănci

Ratingul financiar şi competitivitatea externă a Moldovei
Iurie Gotişan, 14 noiembrie 2004
În pofida unei creşteri economice durabile, agenţiile internaţionale de rating nu au ridicat calificativul de ţară pentru Republica Moldova, motivîd că ritmul reformelor economice este lent, iar datoria publică externă rămîne încă a fi mare[]

Macroeconomie

Ce ne oferă Proiectul Legii Bugetului Public pentru 2005?
Iurie Gotişan, 31 octombrie 2004
Ofertele electorale ale Proiectului Legii Bugetului Public Naţional pentru 2005 nu sînt scutite de promisiuni supergeneroase: creşteri de salarii minime şi medii, cheltuieli suplimentare pentru instituţiile din sfera bugetară, indexarea pensiilor, majorarea alocaţiilor şi compensaţiilor[]

MacroeconomieEconomie socială

O nouă inechitate
Anatoli Gudîm, 17 octombrie 2004
La mijlocul anului 2004, la 20% a populaţiei cu venituri mici revenea numai 6,2% din venitul total al gospodăriilor, pe cînd la 20% a populaţiei mai bogate tocmai 44,2%. Relansarea economică a Moldovei din ultimii ani a redus arealul sărăciei, însă nu a diminuat contrastele inegalităţii sociale[]

Economie socială

Povara datoriilor ne ameninţă tot mai mult
Iurie Gotişan, 26 septembrie 2004
Problema arieratelor apasă tot mai mult asupra sistemului economic care într-un sfîrşit riscă să deturneze economia ţării încă destul de fragilă. Aceasta vine acum şi spune răspicat că ansamblul arieratelor este de aproape 30% echivalent PIB, în ciuda creşterii acestuia în anii din urmă şi în ciuda ştergerilor masive de arierate “istorice”, ştergeri decretate de Guvernul Tarlev în ultimii ani în special pentru întreprinderile de stat[]

MacroeconomieEconomie publică

Creşterea economică nu semnifică o dezvoltare umană mai înaltă
Ana Sîrbu, 20 septembrie 2004
Evoluţia Indicatorului Dezvoltării Umane pentru Republica Moldova nu corespunde cu obiectivele politicii economice şi sociale din ţară[]

Economie publicăEconomie socială

Politica statală recentă cu privire la consolidarea terenurilor agricole
Felicia Izman, 12 septembrie 2004
Axarea pe problemele reale din agricultură, astfel ca serviciile şi pieţele agricole slab dezvoltate, precum şi dezvoltarea sectoarelor neagricole ale economiei Moldovei ar trebui să fie priorităţile majore ale Guvernului în prezent[]

Economie agrară

Scumpirea carburanţilor va avea un efect de lanţ
Iurie Gotişan, 8 septembrie 2004
Impactul imediat al scumpirii carburanţilor va fi urmat în lunile următoare de efectele pe care le vor resimţi toate activităţile în care costul transportului are ponderi mari în costurile totale, precum şi cele în care se folosesc produse petroliere ca materii prime[]

Economie publicăEconomie socialăMediul de afaceri

Învăţămîntul — încotro?!
Ion Basiul, 29 august 2004
Aflată în proces de tranziţie spre economia de piaţă, Republica Moldova se confruntă cu numeroase dificultăţi de ordin politic, economic şi social. Faptul că Moldova se situează pe locul 113 dintr-un număr de 173 de ţări după nivelul dezvoltării umane şi pe penultimul loc în Europa Centrală şi de Est[]

Economie socială

Dependenţa energetică a Republicii Moldova
Iurie Gotişan, 29 august 2004
De mai mult timp în sectorul energetic din Republica Moldova, care este unul de importanţă vitală pentru economie, se dau lupte instituţionale în care se ciocnesc interese politice şi economice[]

Economie publicăRelaţii economice externe

Absenţa unei viziuni integratoare a strategilor moldoveni în domeniul economic
Iurie Gotişan, 17 august 2004
Încă la instaurarea sa, actualul guvern şi-a pus drept scop elaborarea a peste 50 de documente strategice în variate domenii, inclusiv în economie. Puzderia de strategii, concepţii şi alte documente cu caracter programatic pe care ministerele şi diversele agenţii guvernamentale au reuşit să le producă pe parcursul a trei ani îi poate zăpăci şi pe cei mai avizaţi specialişti[]

Strategii şi dezvoltare economicăMediul de afaceri

În ciuda creşterilor realizate Moldova pierde poziţii importante în clasamentele internaţionale
Iurie Gotişan, 29 iulie 2004
Ultimul raport realizat de ONU privind indicatorul de dezvoltare umană (IDU) plasează Republica Moldova pe locul 113 dintr-un număr de 175 de state incluse în Programul de Dezvoltare al acestei organizaţii. La evaluarea acestui indicator s-au luat în calcul mai mulţi parametri cum ar fi PIB-ul pe cap de locuitor, durata medie de viaţă a populaţiei, calitatea sistemului de învăţămînt şi sănătate etc[]

Economie publică

Moldova — Transnistria: reguli pentru business
Liliana Agarcova, 25 iulie 2004
În prima jumătate a lunii iulie a fost preconizată întîlnirea întreprinzătorilor din Moldova, Transnistria şi Găgăuzia (Cocieri/ Dubăsari). Deja au avut loc cîteva întruniri. Ele sînt productive, dar rare, din cauza politicienilor[]

Transnistria: probleme economice

Guvernul a decis o reducere a poverii fiscale din 2005
Iurie Gotişan, 16 iulie 2004
De la bun început ar fi bine să ne amintim de aprigele controverse purtate, cu numai cîteva luni în urmă, în jurul “revoluţiei fiscale” a impozitului unic (flat tax). Întreaga dezbatere publică devine astfel acaparată de preocuparea de a demonstra superioritatea unui anumit aranjament fiscal. Cu alte cuvinte, ce sistem fiscal este mai bun, cel bazat pe impozitarea progresivă sau cel al ratei unice de impozitare?[]

MacroeconomieEconomie socială

Ecoul crizei de pîine
Anatoli Gudîm, 11 iulie 2004
Circumstanţele bulversante ale crizei de pîine din anul 2003 sînt încă vii în memoriile noastre: recolta redusă, reacţia încetinită a Guvernului, “mafia pîinii”, creşterea bruscă a preţurilor pîinii — 39,8% într-un singur an, acţiunile grăbite, dar prea tîrzii ale Parlamentului, Guvernului şi ale agenţilor economici referitoare la importul grîului[]

Economie socialăEconomie agrară

Provocări la adresa Băncii Centrale
Iurie Gotişan, 27 iunie 2004
La începutul lui iunie Banca Naţională a Moldovei (BNM) a marcat a 13-a aniversare de la fondare. Cu acest prilej, BNM a difuzat un comunicat de presă în care a făcut o amplă analiză a evoluţiei economiei şi indicatorilor monetari în perioada anilor 1994–2003[]

Economie publicăFinanţe şi bănci

Ocuparea braţelor de muncă: o problemă-cheie
Galina Şelari, 13 iunie 2004
Una dintre problemele controversate, pe larg discutate în prezent, o constituie creşterea economică: sursele, calitatea, ritmurile şi stabilitatea ei. În această polemică s-au angajat politicieni, economişti şi jurnalişti. Se examinează problemele legate de export-import, transferurile băneşti ale cetăţenilor moldoveni aflaţi la munci peste hotare etc[]

Economie publicăEconomie socială

În ciuda creşterilor din ultimii trei ani, populaţia consideră că trăieşte mai prost
Iurie Gotişan, 30 mai 2004
Guvernul a aprobat la 19 mai Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS). SCERS este un document de politici social-economice ce urmează a fi implementate între 2004–2006 pentru realizarea unei creşteri economice durabile şi reducerea sărăciei[]

Economie publicăEconomie socială

Investitorii fraudaţi nu vor fi despăgubiţi
Iurie Gotişan, 28 mai 2004
Recent CNVM, autoritate administrativă autonomă avînd misiunea de a monitoriza buna funcţionare a pieţei valorilor mobiliare din Republica Moldova, a difuzat o informaţie generalizatoare cu privire la demararea procedurii de lichidare a 18 fonduri de investiţii din ţară[]

Mediul de afaceri

Piaţa valutară internă: într-o stare de permanentă volatilitate
Iurie Gotişan, 9 mai 2004
Pe parcursul ultimelor două săptămîni, leul moldovenesc s-a apreciat constant faţă de valuta americană cu cca 11,2%, atingînd cea mai puternică poziţie din ultimii cinci ani pe piaţa numerarului, ceva mai mult de 11,5 lei pentru un dolar[]

MacroeconomieFinanţe şi bănci

Noua extindere a UE: învăţăminte pentru Republica Moldova
Iurie Gotişan, 5 mai 2004
Începînd cu 1 mai, UE a înglobat încă zece state care au primit “diploma de absolvire” a examenului pentru intrarea cu drepturi depline în Europa. Pentru Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Ungaria, Cehia, Malta, Cipru, Slovacia şi Slovenia roadele acestui mariaj de interes politic şi economic între Est şi Vest, planificat cu un deceniu în urmă, nu se vor lăsa aşteptate[]

Economie publicăRelaţii economice externe

1000 şi 100 de zile ale Guvernului V. Tarlev
Anatoli Gudîm, 25 aprilie 2004
În data de 19 aprilie 2001, Parlamentul a adoptat rapid, într-o jumătate de oră, programul de activitate al celui de al nouălea — începînd din 1990 — Guvern al Republicii Moldova. Spre dezamăgirea scepticilor (în ciuda unor numeroase substituiri în echipă în timpul “jocului”), tocmai acest Guvern s-a dovedit longeviv[]

Macroeconomie

Deficienţele structurale ale agriculturii moldoveneşti
Iurie Gotişan, 20 aprilie 2004
Este paradoxal faptul că într-o ţară eminamente agrară cum este Republica Moldova, agricultura manifestă tendinţe tot mai pronunţate de a deveni deficitară în majoritatea sectoarelor sale, fiind cu mult întîrziată ca dezvoltare şi ca dotare tehnologică faţă de producătorii occidentali[]

Economie agrară

“Boom-ul investiţional”: asocierea capitalului bancar cu întreprinderile din sectorul real al economiei
Iurie Gotişan, 11 aprilie 2004
Pe fundalul discuţiilor cu caracter economic din Republica Moldova a fost trecută cu vederea o noutate legislativă. Este vorba de intrarea în vigoare a Legii cu privire la grupurile financiar-industriale. La prima vedere, pare a fi o lege foarte bună, o dată ce îşi declară drept scop înviorarea procesului investiţional în economie şi crearea unor ramuri de producţie competitive[]

Mediul de afaceri

Consecinţele unei crize de amploare
Iurie Gotişan, 28 martie 2004
Ultimele evenimente legate de criza făinii ne face să intuim, în baza experienţei anterior acumulate, că majorarea preţurilor la pîine în viitorul apropiat este inevitabilă. Cu certitudine, scumpirea în cauză se va prezenta ca un fenomen care îl afectează pe fiecare[]

Economie publicăEconomie socială

Liberalizarea fluxurilor de capital
Sorin Hadârcă, 14 martie 2004
Liberalizarea fluxurilor de capital a fost de la origini o temă controversată a politicii valutare a Moldovei. Restricţiile asupra refluxurilor de capital impuse cetăţenilor moldoveni îşi au originea în eforturile de la începuturile independenţei de a menţine un curs stabil al monedei naţionale[]

MacroeconomieFinanţe şi bănci

Lipsa de transparenţă în sectorul energetic
Iurie Gotişan, 1 martie 2004
Chiar şi după un deceniu de independenţă politică, putem să constatăm, spre regretul nostru, că independenţa economică a Republicii Moldova rămîne doar o simplă aspiraţie. Iar piatra de temelie a acestei suveranităţi economice este, bineînţeles, asigurarea independenţei energetice[]

Economie publică

“Gaura neagră” a economiei moldoveneşti
23 februarie 2004
“Economie subterană”, “bani murdari”, “afaceri ilicite” — sînt doar cîteva dintre noţiunile ce definesc interminabila perioadă de tranziţie la economia de piaţă. După un deceniu de “eforturi” ale autorităţilor, “vopsite”, precum anotimpurile, în diverse culori politice, iată că Parlamentul de la Chişinău decide introducerea în actualul Cod Penal a unui nou articol[]

Transnistria: probleme economice

Disonanţele latente dintre autorităţi şi producătorii autohtoni
Iurie Gotişan, 22 februarie 2004
Pentru producătorii autohtoni expoziţia inaugurată la 10 februarie sub genericul “Fabricat în Moldova” a fost o ocazie bună nu atît de a-şi demonstra mărfurile produse, majoritatea dintre care le-am putut vedea şi cu alte ocazii similare, cît mai degrabă de a se plînge încă o dată autorităţilor de legislaţia proastă[]

Economie publicăMediul de afaceri

Fenomenul inflaţiei din Republica Moldova: cauze şi efecte
Iurie Gotişan, 9 februarie 2004
Banca Naţională a Republicii Moldova răspunde de politica monetară şi cea valutară. Statutul său defineşte ca principal obiectiv al BNM: “asigurarea stabilităţii monedei interne în vederea menţinerii stabilităţii preţurilor”[]

MacroeconomieFinanţe şi bănci

Paradoxul de la Maastricht — lecţii pentru Moldova?
Sorin Hadârcă, 8 februarie 2004
Uniunea Monetară Europeană, reprezentată de ţările care au adoptat moneda unică europeană — euro, sînt polarizate astăzi vizavi de respectarea criteriilor de la Maastricht. În mod concret, Franţa şi Germania, ale căror deficite bugetare depăşesc vădit 3% din PIB al acestora, poartă o polemică dură cu guvernatorul Băncii Centrale Europene[]

MacroeconomieFinanţe şi bănci

Retrospectiva anului economic 2003
Iurie Gotişan, 25 ianuarie 2004
Într-un interviu acordat unui post de televiziune la sfîrşitul anului 2003, şeful Cabinetului de miniştri declara ferm şi cu emfază că anume sub guvernarea actuală PIB-ul ţării este în creştere al treilea an consecutiv[]

MacroeconomieEconomie publică

2003: am rezistat, dar nu am avansat
Anatoli Gudîm, 16 ianuarie 2004
Guvernul susţine că “anul 2003 va intra în istorie drept un an al noilor împliniri întru dezvoltarea social-economică a Moldovei” (Alocuţiunea prim-ministrului Vasile Tarlev, rostită în şedinţa plenară a Parlamentului din 26 decembrie 2003)[]

Economie publică