Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringEconomieComentarii

Analize şi comentarii la tema “Economie publică”

Reflecţii asupra bugetului pentru 2011
Iurie Gotişan, 15 martie 2011
Am putea deja să constatăm că aprobarea bugetului de stat pentru 2011, chiar la această etapă, adică de către guvern, este un gest salutabil în sine. Fiind în primul rînd un document politic şi apoi unul economic, proiecţia bugetului a stîrnit dispute lesne de înţeles nu numai între putere şi opoziţie, ci şi între partidele din cadrul AIE[]
Evoluţii şi tertipuri de pe piaţa imobiliară
Iurie Gotişan, 16 mai 2008
Evoluţia pieţei imobiliare din ultima perioadă şi valorile ridicate la care au ajuns să fie tranzacţionate apartamentele şi casele în Moldova pune pe gînduri pe majoritatea celor ce vor să-şi achiziţioneze o locuinţă. Preţurile la apartamente (în particular în capitală) au crescut spectaculos în ultimii şapte ani[]
Moldova 2008: noile şi vechile provocări ale economiei
Galina Şelari, 31 ianuarie 2008
Noul an 2008, conform tradiţiei, a început cu tragerea concluziilor pentru anul trecut. Remarcăm că, anul 2007 s-a încheiat primul ciclu de realizare a “noii politici economice” (Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei pentru anii 2004–2006 şi Planul de Acţiuni Moldova-UE pentru anii 2007–2007) şi a fost elaborată şi adoptată Strategia Naţională de Dezvoltare pentru anii 2008–2011[]
Consensul politic vs. competitivitatea politicilor publice
Iurie Gotişan, 30 septembrie 2007
Am participat zile trecute la o Conferinţă Internaţională organizată de Centrul Analitic Independent Expert-Grup în parteneriat cu Ministerul Economiei şi Comerţului, conferinţă la care s-a pus în discuţie Planul Naţional de Dezvoltare[]
Reflecţii asupra proiectului de buget pentru 2008
Iurie Gotişan, 19 septembrie 2007
Proiectul de buget pentru 2008 poate fi comentat din două puncte de vedere, sau pe două direcţii, atît cantitativ, cît şi calitativ. Avem în vedere indicatorii macroeconomici de bază şi financiari care au stat la elaborarea bugetului de stat[]
Salariile corelează şi cu productivitatea
Iurie Gotişan, 3 iulie 2007
Ultimele măsuri ale Guvernului cu privire la noul sistem de salarizare a angajaţilor din sfera bugetară care vizează triplarea salariului pînă în 2009, cele legate de majorarea salariului minim lunar pînă la 400 lei, precum şi creşterea lunară a salariului mediu pe economie pe care ne-o oferă statistica oficială constată nişte realităţi care denotă că lucrurile ar merge în direcţia cea bună[]
Leul tare, leul mare sau noi maxime în faţa dolarului?
Iurie Gotişan, 15 mai 2007
Dincolo de cifrele diferite pe care le avansează economiştii, bancherii sau analiştii pieţei financiare în comentariile acestora pe marginea cursului de schimb deseori se regăsesc două cuvinte care arată o convergenta de opinii[]
Revoluţie fiscală: pro sau contra?
Iurie Gotişan, 1 aprilie 2007
Recent Guvernul a examinat proiectul de Politică fiscală a statului pentru perioada anilor 2008–2010, proiect în care au fost evaluate mai multe scenarii de politici, inclusiv unele foarte îndrăzneţe de reducere a fiscalităţii[]
Despre salarii şi productivitate
Iurie Gotişan, 18 martie 2007
Acum cîteva zile, Guvernul a făcut public faptul, cu referire la prognoza macroeconomică preliminară pentru următorii trei ani, că în perioada 2008–2010 salariul nominal mediu lunar pe economie se va majora de 1,6 ori şi va constitui 3250 de lei în 2010[]
Căldura, cel mai scump agent electoral
Iurie Gotişan, 16 februarie 2007
Introducerea preţurilor de referinţă la energia termică furnizată populaţiei în sistem centralizat a ridicat preţul gigacaloriei de la 1 ianuarie 2007, în medie, cu aproximativ 2,4 ori faţă de preţurile actuale[]
Accidentul “fericit” şi finanţările externe
Iurie Gotişan, 31 ianuarie 2007
Săptămîna trecută, Biroul Naţional de Statistică a făcut publice calcule actualizate cu privire la creşterea economică în anul 2005. Potrivit aceluiaş BNS, în 2005 creşterea a constituit 7,5%, adică cu 0,4 p.p. mai mare decît se anunţase oficial (7,1%) în martie 2006[]
Dilema creşterii economice
Iurie Gotişan, 30 decembrie 2006
În articolul din ediţia precedentă a publicaţiei noastre reflectasem asupra creşterii PIB-ului în perioada ianuarie-septembrie 2006 şi asupra celor “culese” de omul de rînd ca urmare a acestei creşteri[]
PIB-ul creşte, însă cetăţeanul nu-l prea simte?!
Iurie Gotişan, 15 decembrie 2006
PIB-ul a crescut!!! Săptămîna trecută statistica oficială a dat publicităţii o notă informativă în care se arată că acest “personaj” PIB, care era în măsură să asigure moldovenilor multe din cele ce-şi doreau, a crescut cu 4,6% în perioada ianuarie-septembrie[]
Găgăuzia: regiune de dezvoltare
Galina Şelari, 15 noiembrie 2006
La începutul lui noiembrie a.c. executivul a examinat şi aprobat ca “sarcină” primordială pentru unul din cele mai discutabile puncte al programului de activitate pe anii 2005–2009 — “două cifre magice” — crearea pînă în 2009 a 300 mii de noi locuri de muncă şi atingerea unui salariu mediu de 300 USD[]
Liberalizarea economiei: între mit şi realitate
Iurie Gotişan, 30 septembrie 2006
Noul ministru al Economiei a declarat la ceremonia de instaurare în funcţie că principiul de bază de care se va conduce în exercitarea funcţiei este aplicarea în practică a strategiilor existente, dar şi continuarea liberalizării economiei[]
“Independenţa” economiei moldoveneşti
Iurie Gotişan, 31 august 2006
În pofida unei independenţe politice, independenţa economică a Republicii Moldova este departe de a fi obţinută[]
Terapia Fondului Monetar Internaţional
Iurie Gotişan, 15 mai 2006
Este indiscutabil faptul că principalii creditori ai Republicii Moldova sînt FMI şi BM, însă politicile pe care FMI şi BM le-au aplicat faţă de Moldova nu au fost întotdeauna în acord cu interesele de securitate socială a populaţiei[]
Deficitele externe vs. deficit de stabilitate economică
Iurie Gotişan, 28 aprilie 2006
Adîncirea fără control a deficitelor, a dezechilibrului dintre capacitatea de a exporta şi nevoia de bunuri şi servicii importate induce riscuri[]
Zborul la nivelul firului ierbii al economiei moldoveneşti
Anatoli Gudîm, Galina Şelari, 14 februarie 2006
În intenţiile sale de adaptare la condiţiile de piaţă, deja şase ani la rînd (2000–2005) economia Republicii Moldova demonstrează o creştere, în a cărei stabilitate şi durabilitate însă, deocamdată, nu prea crede nici guvernul, nici businessul, şi nici populaţia în întregime[]
Sinteze ale 2005 şi incertitudinile financiare majore ale anului 2006
Ion Basiul, 15 ianuarie 2006
Inflaţia, cursul de schimb, dobînzile bancare şi preţurile utilităţilor publice vor fi pentru 2006 indicatorii cu cel mai mare impact în economie[]
Creştere economică de conjunctură
Iurie Gotişan, 7 noiembrie 2005
Trebuie să recunoaştem că creşterea economică în mare parte se datorează unor factori de conjunctură şi nu unor politici sănătoase[]
PIB-ul tot creşte şi creşte în pofida unor circumstanţe nefavorabile
Iurie Gotişan, 26 septembrie 2005
Nu este exclus că şi în acest an se va mai bifa în catastife încă o rată înaltă de creştere economică, chiar şi în ciuda unor circumstanţe nefavorabile[]
Piaţa imobiliară se află în blocaj
Iurie Gotişan, 12 septembrie 2005
Piaţa imobiliară pare a fi blocată ca urmare a preţurilor exorbitante, precum şi a unor factori de natură psihologică care ar influenţa-o[]
Şomajul: un blestem al tranziţiei
Valeriu Prohniţchi, 30 august 2005
Statistica spune că şomajul îi afectează în mod deosebit pe cei cu vîrsta cuprinsă între 15 şi 29 de ani[]
Previziuni pentru inflaţie: optimismul autorităţilor se va “ciocni” de realitatea dură
Iurie Gotişan, 11 iulie 2005
Pericolele interne şi externe ameninţă cifra anuală de inflaţie de 10%[]
Evoluţii macroeconomice. Tendinţe de viitor
Iurie Gotişan, 19 iunie 2005
Datele statistice privind evoluţiile macroeconomice din primul trimestru al anului 2005 s-au încadrat în previziunile generale stabilite pentru acest an[]
Dependenţa economică a Chişinăului faţă de Moscova
Iurie Gotişan, 1 mai 2005
Moldova s-a transformat într-un obiect al politicii economice ruseşti, deoarece nu are o poziţie activă în negocieri[]
Deficite externe, inflaţie, curs de schimb…
Iurie Gotişan, 6 martie 2005
În opinia celor de la Fitch Ratings situaţia politică şi economică din RM este “foarte dificilă” pe fundalul creşterii datoriei externe, al ratei inflaţiei înalte şi al persistenţei unui leu apreciat[]
Retrospective & perspective economice
Iurie Gotişan, 16 ianuarie 2005
Ritmul de creştere economică de peste 7% face din 2004 un an special în dinamica economiei moldoveneşti din perioada de tranziţie şi orice spirit, oricît de critic ar fi, trebuie să recunoască acest lucru, dar este puţin probabil ca acest ritm de creştere să fie menţinut pentru că se datorează unor factori conjuncturali, şi nu unor politici sănătoase[]
Povara datoriilor ne ameninţă tot mai mult
Iurie Gotişan, 26 septembrie 2004
Problema arieratelor apasă tot mai mult asupra sistemului economic care într-un sfîrşit riscă să deturneze economia ţării încă destul de fragilă. Aceasta vine acum şi spune răspicat că ansamblul arieratelor este de aproape 30% echivalent PIB, în ciuda creşterii acestuia în anii din urmă şi în ciuda ştergerilor masive de arierate “istorice”, ştergeri decretate de Guvernul Tarlev în ultimii ani în special pentru întreprinderile de stat[]
Creşterea economică nu semnifică o dezvoltare umană mai înaltă
Ana Sîrbu, 20 septembrie 2004
Evoluţia Indicatorului Dezvoltării Umane pentru Republica Moldova nu corespunde cu obiectivele politicii economice şi sociale din ţară[]
Scumpirea carburanţilor va avea un efect de lanţ
Iurie Gotişan, 8 septembrie 2004
Impactul imediat al scumpirii carburanţilor va fi urmat în lunile următoare de efectele pe care le vor resimţi toate activităţile în care costul transportului are ponderi mari în costurile totale, precum şi cele în care se folosesc produse petroliere ca materii prime[]
Dependenţa energetică a Republicii Moldova
Iurie Gotişan, 29 august 2004
De mai mult timp în sectorul energetic din Republica Moldova, care este unul de importanţă vitală pentru economie, se dau lupte instituţionale în care se ciocnesc interese politice şi economice[]
În ciuda creşterilor realizate Moldova pierde poziţii importante în clasamentele internaţionale
Iurie Gotişan, 29 iulie 2004
Ultimul raport realizat de ONU privind indicatorul de dezvoltare umană (IDU) plasează Republica Moldova pe locul 113 dintr-un număr de 175 de state incluse în Programul de Dezvoltare al acestei organizaţii. La evaluarea acestui indicator s-au luat în calcul mai mulţi parametri cum ar fi PIB-ul pe cap de locuitor, durata medie de viaţă a populaţiei, calitatea sistemului de învăţămînt şi sănătate etc[]
Provocări la adresa Băncii Centrale
Iurie Gotişan, 27 iunie 2004
La începutul lui iunie Banca Naţională a Moldovei (BNM) a marcat a 13-a aniversare de la fondare. Cu acest prilej, BNM a difuzat un comunicat de presă în care a făcut o amplă analiză a evoluţiei economiei şi indicatorilor monetari în perioada anilor 1994–2003[]
Ocuparea braţelor de muncă: o problemă-cheie
Galina Şelari, 13 iunie 2004
Una dintre problemele controversate, pe larg discutate în prezent, o constituie creşterea economică: sursele, calitatea, ritmurile şi stabilitatea ei. În această polemică s-au angajat politicieni, economişti şi jurnalişti. Se examinează problemele legate de export-import, transferurile băneşti ale cetăţenilor moldoveni aflaţi la munci peste hotare etc[]
În ciuda creşterilor din ultimii trei ani, populaţia consideră că trăieşte mai prost
Iurie Gotişan, 30 mai 2004
Guvernul a aprobat la 19 mai Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS). SCERS este un document de politici social-economice ce urmează a fi implementate între 2004–2006 pentru realizarea unei creşteri economice durabile şi reducerea sărăciei[]
Noua extindere a UE: învăţăminte pentru Republica Moldova
Iurie Gotişan, 5 mai 2004
Începînd cu 1 mai, UE a înglobat încă zece state care au primit “diploma de absolvire” a examenului pentru intrarea cu drepturi depline în Europa. Pentru Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Ungaria, Cehia, Malta, Cipru, Slovacia şi Slovenia roadele acestui mariaj de interes politic şi economic între Est şi Vest, planificat cu un deceniu în urmă, nu se vor lăsa aşteptate[]
Consecinţele unei crize de amploare
Iurie Gotişan, 28 martie 2004
Ultimele evenimente legate de criza făinii ne face să intuim, în baza experienţei anterior acumulate, că majorarea preţurilor la pîine în viitorul apropiat este inevitabilă. Cu certitudine, scumpirea în cauză se va prezenta ca un fenomen care îl afectează pe fiecare[]
Lipsa de transparenţă în sectorul energetic
Iurie Gotişan, 1 martie 2004
Chiar şi după un deceniu de independenţă politică, putem să constatăm, spre regretul nostru, că independenţa economică a Republicii Moldova rămîne doar o simplă aspiraţie. Iar piatra de temelie a acestei suveranităţi economice este, bineînţeles, asigurarea independenţei energetice[]
Disonanţele latente dintre autorităţi şi producătorii autohtoni
Iurie Gotişan, 22 februarie 2004
Pentru producătorii autohtoni expoziţia inaugurată la 10 februarie sub genericul “Fabricat în Moldova” a fost o ocazie bună nu atît de a-şi demonstra mărfurile produse, majoritatea dintre care le-am putut vedea şi cu alte ocazii similare, cît mai degrabă de a se plînge încă o dată autorităţilor de legislaţia proastă[]
Retrospectiva anului economic 2003
Iurie Gotişan, 25 ianuarie 2004
Într-un interviu acordat unui post de televiziune la sfîrşitul anului 2003, şeful Cabinetului de miniştri declara ferm şi cu emfază că anume sub guvernarea actuală PIB-ul ţării este în creştere al treilea an consecutiv[]
2003: am rezistat, dar nu am avansat
Anatoli Gudîm, 16 ianuarie 2004
Guvernul susţine că “anul 2003 va intra în istorie drept un an al noilor împliniri întru dezvoltarea social-economică a Moldovei” (Alocuţiunea prim-ministrului Vasile Tarlev, rostită în şedinţa plenară a Parlamentului din 26 decembrie 2003)[]
Reflecţii aspra bugetului de stat pentru 2004
Iurie Gotişan, 30 noiembrie 2003
Bugetul de stat, aprobat în a treia lectură la una din ultimele şedinţe ale Parlamentului şi declarat a fi orientat spre realizarea obiectivelor din Programul de activitate a Guvernului, în realitate acesta demonstrează incapacitatea acestui guvern de a transpune într-o viziune bugetară substratul ideologic şi preferinţele politice ale Partidului Comuniştilor[]
Implicaţiile interne ale politicii economice din sectorul extern al economiei Moldovei
Iurie Gotişan, 16 noiembrie 2003
Recent Banca Naţională a Republicii Moldova a dat publicităţii cifre, consemnînd de altfel şi o surpriză, în ceea ce priveşte mărimea deficitului comercial pentru nouă luni ale anului în curs, care a ajuns aproximativ la 400 milioane de dolari SUA faţă de 240 milioane de dolari în acelaşi interval al anului trecut[]
Reflecţii economice asupra corupţiei
Valeriu Prohniţchi, 2 noiembrie 2003
Intenţionaserăm de mai mult timp să abordăm tema corupţiei din punct de vedere economic şi un motiv în plus pentru aceasta ne-a fost oferit de publicarea recentă de către Transparency International (TI) a indicelui de percepţie a corupţiei pentru anul 2003[]
Politica socială: deocamdată fără strategie?
Ştefan Zgama, 6 aprilie 2003
Acordarea unei atenţii sporite sferei sociale, declarate de către Guvern drept o prioritate majoră, a fost stimulată de la începutul lui 2003 de două circumstanţe suplimentare[]
Dificultăţile financiare ale Republicii Moldova în 2003
Adrian Dumitriu, 23 martie 2003
Probabil, datorită faptului că programul electoral al partidului de guvernămînt este declarat drept unul de orientare socială, diferite ministere şi departamente s-au lansat într-o competiţie de elaborare a unor proiecte cu caracter social[]
Economia: evenimente, comentarii
Anatoli Gudîm, 9 martie 2003
În ultimele cîteva săptămîni problemele economice ale Republicii Moldova (RM) s-au aflat în vizorul conducerii de vîrf a ţării, al reprezentanţilor organismelor finanţatoare internaţionale, precum şi al presei internaţionale specializate în domeniul economic[]
Repere economice la început de an
Anatoli Gudîm, 16 februarie 2003
Pe parcursul a trei ani Republica Moldova înregistrează o creştere a Produsului Intern Brut (7,2% în anul 2002, iar pe întreaga “perioadă a creşterii” 2000–2002 — 16,4%); rata creşterii în industrie a constituit 10,6%, în agricultură 3,0%[]