Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringEconomieComentarii

Analize şi comentarii la tema “Macroeconomie”

Reflecţii asupra bugetului pentru 2011
Iurie Gotişan, 15 martie 2011
Am putea deja să constatăm că aprobarea bugetului de stat pentru 2011, chiar la această etapă, adică de către guvern, este un gest salutabil în sine. Fiind în primul rînd un document politic şi apoi unul economic, proiecţia bugetului a stîrnit dispute lesne de înţeles nu numai între putere şi opoziţie, ci şi între partidele din cadrul AIE[]
Economia la cumpăna anilor: ce-a fost şi ce ne-aşteaptă
Iurie Gotişan, 31 decembrie 2010
Statistica macroeconomică ne-a oferit pe sfîrşit de an mai multe cifre îmbucurătoare. Astfel, considerăm că ritmul de creştere economică face din 2010 un an special în evoluţia economiei moldoveneşti şi orice spirit, oricît de critic ar fi, trebuie să recunoască acest lucru[]
Economia: retrospective 2009 vs. pronosticuri 2010
Iurie Gotişan, 31 decembrie 2009
Cu certitudine că în 2009 criza economică a avut efecte mai mult sau mai puţin devastatoare pentru Republica Moldova. În linii mari, nu putem vorbi despre un specific aparte al crizei moldoveneşti. Este de fapt o criză aferentă unei economii cvasi-dependentă de factorii din exterior, pentru că creşterea economică din ultima perioadă s-a datorat în mare parte banilor migranţilor moldoveni care muncesc în afara ţării, deci este o economie preponderent bazată pe consum[]
Guvernul, FMI şi finanţele publice ale statului
Iurie Gotişan, 18 octombrie 2009
Misiunea FMI, care şi-a început lucrările săptămîna trecută la Chişinău, pare să fi fost aşteptată cu mare nerăbdare, în particular de către autorităţi. Potenţiala asistenţă din partea Fondului probabil ar putea fi un “colac de salvare”[]
Economia Moldovei şi FMI
Iurie Gotişan, 31 mai 2009
Este indiscutabil faptul că principalii creditori ai Republicii Moldova sînt FMI şi BM. Incontestabil e că şi asistenţa acordată de aceste organisme a fost foarte importantă pe parcursul anilor[]
Clasamente internaţionale, deficite externe, curs de schimb…
Iurie Gotişan, 31 martie 2009
Recent grupul Economist Intelligence Unit, parte a cunoscutei reviste britanice The Economist, a publicat un raport privind vulnerabilitatea statelor lumii la consecinţele crizei economice mondiale. Raportul plasează Republica Moldova, Ucraina şi Bosnia-Herţegovina ca cele mai instabile ţări din punct de vedere politic, respectiv acestea fiind în acelaşi timp foarte vulnerabile la tot ceea ce se întîmplă pe plan economic[]
Retrospective economice pentru 2008
Iurie Gotişan, 31 decembrie 2008
Din punct de vedere economic, 2008 pare a fi unul dintre cei mai buni ani ai Republicii Moldova de după 1998. Ritmul de creştere economică de cca 8% (cel puţin aşa arată statistica oficială) a făcut din 2008 un an special în dinamica economiei moldoveneşti din ultimii ani (în pofida oricăror intemperii care ne-au afectat, fie climaterice, financiare sau economice) şi orice spirit, oricît de critic ar fi, probabil trebuie să recunoască acest lucru[]
Dinamica economiei: adevăr sau provocare?
Iurie Gotişan, 30 septembrie 2008
Creşterea economică de 5,4% pentru primul semestru (pentru T2’2008 PIB a înregistrat un avans de 6,2%) este oricum surprinzătoare, chiar dacă în ultimii doi ani aceasta a încetinit substanţial[]
Moldova 2008: noile şi vechile provocări ale economiei
Galina Şelari, 31 ianuarie 2008
Noul an 2008, conform tradiţiei, a început cu tragerea concluziilor pentru anul trecut. Remarcăm că, anul 2007 s-a încheiat primul ciclu de realizare a “noii politici economice” (Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei pentru anii 2004–2006 şi Planul de Acţiuni Moldova-UE pentru anii 2007–2007) şi a fost elaborată şi adoptată Strategia Naţională de Dezvoltare pentru anii 2008–2011[]
Inflaţia: gânduri redate prin cuvinte
Galina Şelari, 16 decembrie 2007
Astăzi, din considerente bine de înţeles, creşterea preţurilor la produsele alimentare de bază — lapte, unt, pâine — îngrijorează atât autorităţile, cât şi populaţia. Potrivit datelor statistice oficiale, în mare parte, anume aceste mărfuri au generat creşterea preţurilor în toată economia ţării[]
Inflaţia se îngroaşă
Iurie Gotişan, 3 decembrie 2007
Prognozele noastre cu privire la inflaţia pentru luna octombrie curent au fost confirmate de datele oficiale ale BNS. Astfel, potrivit acestuia, inflaţia pentru octombrie a fost de 1,6%, respectiv cifra anualizată pentru cele zece luni a atins o valoare de 10,7%[]
Consensul politic vs. competitivitatea politicilor publice
Iurie Gotişan, 30 septembrie 2007
Am participat zile trecute la o Conferinţă Internaţională organizată de Centrul Analitic Independent Expert-Grup în parteneriat cu Ministerul Economiei şi Comerţului, conferinţă la care s-a pus în discuţie Planul Naţional de Dezvoltare[]
Reflecţii asupra proiectului de buget pentru 2008
Iurie Gotişan, 19 septembrie 2007
Proiectul de buget pentru 2008 poate fi comentat din două puncte de vedere, sau pe două direcţii, atît cantitativ, cît şi calitativ. Avem în vedere indicatorii macroeconomici de bază şi financiari care au stat la elaborarea bugetului de stat[]
Tendinţe statistice vs. aşteptări economice
Iurie Gotişan, 16 iulie 2007
Am citit recent cîteva articole în care s-au comentat cifrele cu privire la creşterea economică şi inflaţie, fiind explicată în particular corectitudinea acestor cifre. În măsura în care o frază nu poate sintetiza un manual de economie, în continuare voi încerca să vin şi eu cu unele explicaţii cu privire la aceşti indicatori, în special asupra ratei de inflaţie[]
Salariile corelează şi cu productivitatea
Iurie Gotişan, 3 iulie 2007
Ultimele măsuri ale Guvernului cu privire la noul sistem de salarizare a angajaţilor din sfera bugetară care vizează triplarea salariului pînă în 2009, cele legate de majorarea salariului minim lunar pînă la 400 lei, precum şi creşterea lunară a salariului mediu pe economie pe care ne-o oferă statistica oficială constată nişte realităţi care denotă că lucrurile ar merge în direcţia cea bună[]
Leul tare, leul mare sau noi maxime în faţa dolarului?
Iurie Gotişan, 15 mai 2007
Dincolo de cifrele diferite pe care le avansează economiştii, bancherii sau analiştii pieţei financiare în comentariile acestora pe marginea cursului de schimb deseori se regăsesc două cuvinte care arată o convergenta de opinii[]
Problema cursului de schimb şi piaţa valutară
Iurie Gotişan, 15 aprilie 2007
Pe parcursul ultimelor trei luni leul s-a apreciat faţă de dolar cu aproape 3%, iar în raport cu moneda europeană cu peste 1%. Aprecierea leului, atît în raport cu moneda europeana cît şi dolarul american, pare a fi excesivă şi nesustenabilă pe termen lung, iar dezechilibrele în care se află economia actualmente ar putea genera curînd o depreciere abruptă[]
Revoluţie fiscală: pro sau contra?
Iurie Gotişan, 1 aprilie 2007
Recent Guvernul a examinat proiectul de Politică fiscală a statului pentru perioada anilor 2008–2010, proiect în care au fost evaluate mai multe scenarii de politici, inclusiv unele foarte îndrăzneţe de reducere a fiscalităţii[]
Accidentul “fericit” şi finanţările externe
Iurie Gotişan, 31 ianuarie 2007
Săptămîna trecută, Biroul Naţional de Statistică a făcut publice calcule actualizate cu privire la creşterea economică în anul 2005. Potrivit aceluiaş BNS, în 2005 creşterea a constituit 7,5%, adică cu 0,4 p.p. mai mare decît se anunţase oficial (7,1%) în martie 2006[]
Dilema creşterii economice
Iurie Gotişan, 30 decembrie 2006
În articolul din ediţia precedentă a publicaţiei noastre reflectasem asupra creşterii PIB-ului în perioada ianuarie-septembrie 2006 şi asupra celor “culese” de omul de rînd ca urmare a acestei creşteri[]
PIB-ul creşte, însă cetăţeanul nu-l prea simte?!
Iurie Gotişan, 15 decembrie 2006
PIB-ul a crescut!!! Săptămîna trecută statistica oficială a dat publicităţii o notă informativă în care se arată că acest “personaj” PIB, care era în măsură să asigure moldovenilor multe din cele ce-şi doreau, a crescut cu 4,6% în perioada ianuarie-septembrie[]
Leul — “sfînta coloană” a economiei
Iurie Gotişan, 1 decembrie 2006
La 29 noiembrie a.c. s-au împlinit 13 ani de cînd Banca Naţională a Republicii Moldova a introdus în liberă circulaţie propria monedă — leul moldovenesc[]
Bugetul de stat pentru 2007
Iurie Gotişan, 31 octombrie 2006
Elaborat în varianta sa primară şi propus de Guvern, acesta porneşte de la o creştere a PIB cu 4% — pînă la 46,6 miliarde lei sau 3,5 miliarde USD, o rată a inflaţiei de 10,5%, un curs de schimb al leului de 14,1 lei/1$ şi o creştere a exporturilor şi importurilor de 15% şi 12%, respectiv[]
Creşterea inflaţiei ajustată cu statistica
Iurie Gotişan, 15 septembrie 2006
Inflaţia în Republica Moldova demonstrează mai degrabă un pronunţat caracter sezonier, care se manifestă cu stabilitate mai ales în perioadele ianuarie-aprilie şi august-octombrie al fiecărui an[]
Tendinţe macroeconomice în 2006… şi prognoze
Iurie Gotişan, 31 iulie 2006
În prima jumătate a anului economia ţării a înregistrat o creştere de 6,2%. Este o creştere destul de pronunţată, dacă am lua în vedere şocurile interne şi externe care s-au abătut asupra economiei în decursul acestei perioade[]
Deficitele externe vs. deficit de stabilitate economică
Iurie Gotişan, 28 aprilie 2006
Adîncirea fără control a deficitelor, a dezechilibrului dintre capacitatea de a exporta şi nevoia de bunuri şi servicii importate induce riscuri[]
Pariuri pe cursul de schimb
Iurie Gotişan, 28 februarie 2006
Mişcările mai puţin previzibile ale cursului valutar vor continua şi în 2006, chiar dacă nu vor exista mari fluctuaţii[]
Sinteze ale 2005 şi incertitudinile financiare majore ale anului 2006
Ion Basiul, 15 ianuarie 2006
Inflaţia, cursul de schimb, dobînzile bancare şi preţurile utilităţilor publice vor fi pentru 2006 indicatorii cu cel mai mare impact în economie[]
Creştere economică de conjunctură
Iurie Gotişan, 7 noiembrie 2005
Trebuie să recunoaştem că creşterea economică în mare parte se datorează unor factori de conjunctură şi nu unor politici sănătoase[]
Băncile sînt trase la răspundere
Iurie Gotişan, 25 octombrie 2005
În pofida situaţiei stabile a sistemului bancar, contribuţia băncilor comerciale în dezvoltarea sectorului real al economiei a fost criticată de către preşedintele ţării şi premier[]
PIB-ul tot creşte şi creşte în pofida unor circumstanţe nefavorabile
Iurie Gotişan, 26 septembrie 2005
Nu este exclus că şi în acest an se va mai bifa în catastife încă o rată înaltă de creştere economică, chiar şi în ciuda unor circumstanţe nefavorabile[]
Previziuni pentru inflaţie: optimismul autorităţilor se va “ciocni” de realitatea dură
Iurie Gotişan, 11 iulie 2005
Pericolele interne şi externe ameninţă cifra anuală de inflaţie de 10%[]
Evoluţii macroeconomice. Tendinţe de viitor
Iurie Gotişan, 19 iunie 2005
Datele statistice privind evoluţiile macroeconomice din primul trimestru al anului 2005 s-au încadrat în previziunile generale stabilite pentru acest an[]
Deficite externe, inflaţie, curs de schimb…
Iurie Gotişan, 6 martie 2005
În opinia celor de la Fitch Ratings situaţia politică şi economică din RM este “foarte dificilă” pe fundalul creşterii datoriei externe, al ratei inflaţiei înalte şi al persistenţei unui leu apreciat[]
Retrospective & perspective economice
Iurie Gotişan, 16 ianuarie 2005
Ritmul de creştere economică de peste 7% face din 2004 un an special în dinamica economiei moldoveneşti din perioada de tranziţie şi orice spirit, oricît de critic ar fi, trebuie să recunoască acest lucru, dar este puţin probabil ca acest ritm de creştere să fie menţinut pentru că se datorează unor factori conjuncturali, şi nu unor politici sănătoase[]
Rata inflaţiei ne provoacă încă mari dureri de cap
Iurie Gotişan, 12 decembrie 2004
Ceea ce se vede acum, la sfîrşit de an, este că vom avea supraperformanţă la creşterea economică şi subperformanţă la inflaţie[]
Ratingul financiar şi competitivitatea externă a Moldovei
Iurie Gotişan, 14 noiembrie 2004
În pofida unei creşteri economice durabile, agenţiile internaţionale de rating nu au ridicat calificativul de ţară pentru Republica Moldova, motivîd că ritmul reformelor economice este lent, iar datoria publică externă rămîne încă a fi mare[]
Ce ne oferă Proiectul Legii Bugetului Public pentru 2005?
Iurie Gotişan, 31 octombrie 2004
Ofertele electorale ale Proiectului Legii Bugetului Public Naţional pentru 2005 nu sînt scutite de promisiuni supergeneroase: creşteri de salarii minime şi medii, cheltuieli suplimentare pentru instituţiile din sfera bugetară, indexarea pensiilor, majorarea alocaţiilor şi compensaţiilor[]
Povara datoriilor ne ameninţă tot mai mult
Iurie Gotişan, 26 septembrie 2004
Problema arieratelor apasă tot mai mult asupra sistemului economic care într-un sfîrşit riscă să deturneze economia ţării încă destul de fragilă. Aceasta vine acum şi spune răspicat că ansamblul arieratelor este de aproape 30% echivalent PIB, în ciuda creşterii acestuia în anii din urmă şi în ciuda ştergerilor masive de arierate “istorice”, ştergeri decretate de Guvernul Tarlev în ultimii ani în special pentru întreprinderile de stat[]
Guvernul a decis o reducere a poverii fiscale din 2005
Iurie Gotişan, 16 iulie 2004
De la bun început ar fi bine să ne amintim de aprigele controverse purtate, cu numai cîteva luni în urmă, în jurul “revoluţiei fiscale” a impozitului unic (flat tax). Întreaga dezbatere publică devine astfel acaparată de preocuparea de a demonstra superioritatea unui anumit aranjament fiscal. Cu alte cuvinte, ce sistem fiscal este mai bun, cel bazat pe impozitarea progresivă sau cel al ratei unice de impozitare?[]
Piaţa valutară internă: într-o stare de permanentă volatilitate
Iurie Gotişan, 9 mai 2004
Pe parcursul ultimelor două săptămîni, leul moldovenesc s-a apreciat constant faţă de valuta americană cu cca 11,2%, atingînd cea mai puternică poziţie din ultimii cinci ani pe piaţa numerarului, ceva mai mult de 11,5 lei pentru un dolar[]
1000 şi 100 de zile ale Guvernului V. Tarlev
Anatoli Gudîm, 25 aprilie 2004
În data de 19 aprilie 2001, Parlamentul a adoptat rapid, într-o jumătate de oră, programul de activitate al celui de al nouălea — începînd din 1990 — Guvern al Republicii Moldova. Spre dezamăgirea scepticilor (în ciuda unor numeroase substituiri în echipă în timpul “jocului”), tocmai acest Guvern s-a dovedit longeviv[]
Liberalizarea fluxurilor de capital
Sorin Hadârcă, 14 martie 2004
Liberalizarea fluxurilor de capital a fost de la origini o temă controversată a politicii valutare a Moldovei. Restricţiile asupra refluxurilor de capital impuse cetăţenilor moldoveni îşi au originea în eforturile de la începuturile independenţei de a menţine un curs stabil al monedei naţionale[]
Fenomenul inflaţiei din Republica Moldova: cauze şi efecte
Iurie Gotişan, 9 februarie 2004
Banca Naţională a Republicii Moldova răspunde de politica monetară şi cea valutară. Statutul său defineşte ca principal obiectiv al BNM: “asigurarea stabilităţii monedei interne în vederea menţinerii stabilităţii preţurilor”[]
Paradoxul de la Maastricht — lecţii pentru Moldova?
Sorin Hadârcă, 8 februarie 2004
Uniunea Monetară Europeană, reprezentată de ţările care au adoptat moneda unică europeană — euro, sînt polarizate astăzi vizavi de respectarea criteriilor de la Maastricht. În mod concret, Franţa şi Germania, ale căror deficite bugetare depăşesc vădit 3% din PIB al acestora, poartă o polemică dură cu guvernatorul Băncii Centrale Europene[]
Retrospectiva anului economic 2003
Iurie Gotişan, 25 ianuarie 2004
Într-un interviu acordat unui post de televiziune la sfîrşitul anului 2003, şeful Cabinetului de miniştri declara ferm şi cu emfază că anume sub guvernarea actuală PIB-ul ţării este în creştere al treilea an consecutiv[]
Impactul macroeconomic al veniturilor din muncă
Lucia Hadârcă, 14 decembrie 2003
Veniturile din muncă transferate de peste hotare au ajuns să constituie un factor important pentru cadrul macroeconomic în Republica Moldova. Pentru majoritatea familiilor care nu dispun de venituri suficiente pentru a satisface necesităţile curente acest factor este ceea ce le asigură existenţa[]
Reflecţii aspra bugetului de stat pentru 2004
Iurie Gotişan, 30 noiembrie 2003
Bugetul de stat, aprobat în a treia lectură la una din ultimele şedinţe ale Parlamentului şi declarat a fi orientat spre realizarea obiectivelor din Programul de activitate a Guvernului, în realitate acesta demonstrează incapacitatea acestui guvern de a transpune într-o viziune bugetară substratul ideologic şi preferinţele politice ale Partidului Comuniştilor[]
Implicaţiile interne ale politicii economice din sectorul extern al economiei Moldovei
Iurie Gotişan, 16 noiembrie 2003
Recent Banca Naţională a Republicii Moldova a dat publicităţii cifre, consemnînd de altfel şi o surpriză, în ceea ce priveşte mărimea deficitului comercial pentru nouă luni ale anului în curs, care a ajuns aproximativ la 400 milioane de dolari SUA faţă de 240 milioane de dolari în acelaşi interval al anului trecut[]
Un buget cu mai multe necunoscute
Anatoli Gudîm, 7 septembrie 2003
La începutul lunii septembrie, pe site-ul Guvernului a fost plasat proiectul bugetului de stat al Republicii Moldova pentru anul 2004. Acest eveniment este un bun exemplu de glasnosti[]
Flotarea leului — liberă sau gestionată?
Tudor Neghină, 27 aprilie 2003
În ultima vreme cursul de schimb al leul moldovenesc a suferit oscilaţii semnificative. Considerînd tematica cursului valutar, te ciocneşti în mod inevitabil de cîteva unghiuri de abordare a problemei[]
Dificultăţile financiare ale Republicii Moldova în 2003
Adrian Dumitriu, 23 martie 2003
Probabil, datorită faptului că programul electoral al partidului de guvernămînt este declarat drept unul de orientare socială, diferite ministere şi departamente s-au lansat într-o competiţie de elaborare a unor proiecte cu caracter social[]
Economia: evenimente, comentarii
Anatoli Gudîm, 9 martie 2003
În ultimele cîteva săptămîni problemele economice ale Republicii Moldova (RM) s-au aflat în vizorul conducerii de vîrf a ţării, al reprezentanţilor organismelor finanţatoare internaţionale, precum şi al presei internaţionale specializate în domeniul economic[]