Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringEconomieComentarii

Analize şi comentarii socioeconomice publicate în 2003

Impactul macroeconomic al veniturilor din muncă
Lucia Hadârcă, 14 decembrie 2003
Veniturile din muncă transferate de peste hotare au ajuns să constituie un factor important pentru cadrul macroeconomic în Republica Moldova. Pentru majoritatea familiilor care nu dispun de venituri suficiente pentru a satisface necesităţile curente acest factor este ceea ce le asigură existenţa[]

Macroeconomie

Reflecţii aspra bugetului de stat pentru 2004
Iurie Gotişan, 30 noiembrie 2003
Bugetul de stat, aprobat în a treia lectură la una din ultimele şedinţe ale Parlamentului şi declarat a fi orientat spre realizarea obiectivelor din Programul de activitate a Guvernului, în realitate acesta demonstrează incapacitatea acestui guvern de a transpune într-o viziune bugetară substratul ideologic şi preferinţele politice ale Partidului Comuniştilor[]

MacroeconomieEconomie publică

Implicaţiile interne ale politicii economice din sectorul extern al economiei Moldovei
Iurie Gotişan, 16 noiembrie 2003
Recent Banca Naţională a Republicii Moldova a dat publicităţii cifre, consemnînd de altfel şi o surpriză, în ceea ce priveşte mărimea deficitului comercial pentru nouă luni ale anului în curs, care a ajuns aproximativ la 400 milioane de dolari SUA faţă de 240 milioane de dolari în acelaşi interval al anului trecut[]

MacroeconomieEconomie publică

Moldova — Transnistria: opoziţie a intereselor economice
Galina Şelari, 16 noiembrie 2003
Moldova şi Transnistria au convenit, încă în îndepărtatul an 1999, asupra formulei “stat comun” şi a cinci spaţii comune: juridic, economic, vamal, de apărare şi cultural. Restul părea a fi o chestiune de tehnică: activitatea legată de documente[]

Transnistria: probleme economice

Reflecţii economice asupra corupţiei
Valeriu Prohniţchi, 2 noiembrie 2003
Intenţionaserăm de mai mult timp să abordăm tema corupţiei din punct de vedere economic şi un motiv în plus pentru aceasta ne-a fost oferit de publicarea recentă de către Transparency International (TI) a indicelui de percepţie a corupţiei pentru anul 2003[]

Economie publicăMediul de afaceri

Poate fi oprită dezurbanizarea?
Anatoli Gudîm, 19 octombrie 2003
Timpurile noi au adus Republicii Moldova destule schimbări, între care: deschiderea ţarii către lumea exterioară, reforma proprietăţii, formarea relaţiilor de piaţă şi a sectorului privat, privatizarea pamîntului, liberalizarea comerţului — intern şi extern —, democratizarea vieţii sociale[]

Economie socială

Integrarea economică regională a Moldovei: compararea opţiunilor
Valeriu Prohniţchi, 5 octombrie 2003
Moldova este amplasată într-o regiune de confluenţă a potenţialelor de atracţie economică a trei spaţii geoeconomice distincte. Este vorba de Europa de Est şi Asia postsovietică, Europa Centrală şi de Sud-Est (fostele ţări socialiste sau succesoarele lor) şi Uniunea Europeană[]

Relaţii economice externe

Sindicatele în dialogul social
Nicolae Suruceanu, 21 septembrie 2003
Toamna curentă promite a fi fierbinte din punctul de vedere al evenimentelor social-politice. În aceste condiţii este firesc să ne întrebăm cum se vor comporta sindicatele, care, de regulă, devin mai active toamna şi primăvara, lucru caracteristic pentru mişcarea sindicală din toată lumea[]

Economie socială

Un buget cu mai multe necunoscute
Anatoli Gudîm, 7 septembrie 2003
La începutul lunii septembrie, pe site-ul Guvernului a fost plasat proiectul bugetului de stat al Republicii Moldova pentru anul 2004. Acest eveniment este un bun exemplu de glasnosti[]

Macroeconomie

Necesitatea de noi investiţii
Galina Şelari, 17 august 2003
Asigurarea creşterii stabile a economiei este declarată drept prioritate de bază a Guvernului. Cu toate acestea, ar fi nechibzuit să afirmăm că în ţară există deja factori de dezvoltare durabilă[]

Economie agrară

Economia subterană, o forţă motrice
Ion Olan, 3 august 2003
Zilele acestea Departamentul de Statistică şi Sociologie a anunţat că volumul economiei subterane constituie în Republica Moldova 31,6% din PIB, calculele fiind efectuate conform metodicii “Evaluarea economiei sub supraveghere” recomandate de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD, Paris)[]

Economie agrară

Promovarea exportului: pe hîrtie
Anatoli Gudîm, 20 iulie 2003
În conformitate cu evaluările FMI (Clasificarea barierelor comerciale), exportul extern al Republicii Moldova se clasează la ratingul “1”, aceasta fiind o categorie mai flexibilă. Fenomenul dat poartă denumirea de comerţ pe hîrtie[]

Economie agrară

Drama ştampilelor vamale
Galina Şelari, 29 iunie 2003
După toate aparenţele, relaţiile dintre Chişinău şi Tiraspol au început din nou să se tensioneze, şi de data aceasta din cauza controlului asupra operaţiunilor de export-import. Este de la sine înţeles că dependenţa micii economii deschise a Transnistriei (de altfel, şi a celei moldoveneşti) de comerţul exterior este extrem de mare[]

Transnistria: probleme economice

Raioanele şi economia
Anatoli Gudîm, 15 iunie 2003
Aşadar, alegerile locale au trecut. Începe munca zilnică — organizarea practică a 32 de raioane noi-vechi şi începerea administrării lor. Urmează retrocedarea clădirilor (majoritatea cărora sînt date în arendă sau sînt privatizate), angajarea personalului, ajustarea comunicaţiilor, evidenţierilor statistice ş.a.m.d.[]

Strategii şi dezvoltare economică

Instituţia notariatului în lumina noii Legi cu privire la notariat
Galina Bostan, 1 iunie 2003
Pe data de 8 noiembrie 2002 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o nouă Lege cu privire la notariat. Ceea ce deosebeşte noua Lege de cea veche, din punct de vedere conceptual, este faptul că prin aceasta se revine, printre altele, la notariatul de stat[]

Mediul de afaceri

Agricultura Moldovei: criză sau redresare?
Alexandru Muravschi, 18 mai 2003
În ultimii doi ani agricultura Moldovei înregistrează anumite succese: pentru prima dată după descreşterea care a durat zece ani se conturează o creştere a producţiei agricole. Mai mult, ceea ce este foarte important, s-a conturat şi o creştere a producţiei de produse animaliere[]

Economie agrară

Flotarea leului — liberă sau gestionată?
Tudor Neghină, 27 aprilie 2003
În ultima vreme cursul de schimb al leul moldovenesc a suferit oscilaţii semnificative. Considerînd tematica cursului valutar, te ciocneşti în mod inevitabil de cîteva unghiuri de abordare a problemei[]

Macroeconomie

Doi ani mai tîrziu...
Anatoli Gudîm, 16 aprilie 2003
La 19 aprilie 2001 Parlamentul şi-a exprimat votul de încredere faţă de programul activităţii Guvernului, iar Preşedintele, prin decretul său, a aprobat componenţa nominală a Guvernului constituit din 17 membri[]

Economie socială

Politica socială: deocamdată fără strategie?
Ştefan Zgama, 6 aprilie 2003
Acordarea unei atenţii sporite sferei sociale, declarate de către Guvern drept o prioritate majoră, a fost stimulată de la începutul lui 2003 de două circumstanţe suplimentare[]

Economie publicăStrategii şi dezvoltare economicăEconomie socială

Dificultăţile financiare ale Republicii Moldova în 2003
Adrian Dumitriu, 23 martie 2003
Probabil, datorită faptului că programul electoral al partidului de guvernămînt este declarat drept unul de orientare socială, diferite ministere şi departamente s-au lansat într-o competiţie de elaborare a unor proiecte cu caracter social[]

MacroeconomieEconomie publică

Reglementarea asigurărilor din Republica Moldova
Cristian Untilă, 23 martie 2003
Recent Parlamentul a adoptat o lege privind modificarea Legii cu privire la asigurări. Pînă în prezent în Republica Moldova (RM) nu au fost efectuate analize detaliate în acest domeniu[]

Finanţe şi bănci

Economia: evenimente, comentarii
Anatoli Gudîm, 9 martie 2003
În ultimele cîteva săptămîni problemele economice ale Republicii Moldova (RM) s-au aflat în vizorul conducerii de vîrf a ţării, al reprezentanţilor organismelor finanţatoare internaţionale, precum şi al presei internaţionale specializate în domeniul economic[]

MacroeconomieEconomie publicăStrategii şi dezvoltare economică

Repere economice la început de an
Anatoli Gudîm, 16 februarie 2003
Pe parcursul a trei ani Republica Moldova înregistrează o creştere a Produsului Intern Brut (7,2% în anul 2002, iar pe întreaga “perioadă a creşterii” 2000–2002 — 16,4%); rata creşterii în industrie a constituit 10,6%, în agricultură 3,0%[]

Economie publicăStrategii şi dezvoltare economică