Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringEconomieComentarii

Analize şi comentarii socioeconomice publicate în 2007

Inflaţia: gânduri redate prin cuvinte
Galina Şelari, 16 decembrie 2007
Astăzi, din considerente bine de înţeles, creşterea preţurilor la produsele alimentare de bază — lapte, unt, pâine — îngrijorează atât autorităţile, cât şi populaţia. Potrivit datelor statistice oficiale, în mare parte, anume aceste mărfuri au generat creşterea preţurilor în toată economia ţării[]

Macroeconomie

Analiza social-economică a regiunii transnistrene
Maxim Kuzovlev, 16 decembrie 2007
În prezent, faţă de Transnistria se manifestă o atenţie deosebit de intensă. Aceasta se explică, în primul rând, prin înaintarea frontierei Uniunii Europene nemijlocit spre Republica Moldova[]

Transnistria: probleme economice

Inflaţia se îngroaşă
Iurie Gotişan, 3 decembrie 2007
Prognozele noastre cu privire la inflaţia pentru luna octombrie curent au fost confirmate de datele oficiale ale BNS. Astfel, potrivit acestuia, inflaţia pentru octombrie a fost de 1,6%, respectiv cifra anualizată pentru cele zece luni a atins o valoare de 10,7%[]

Macroeconomie

Consensul politic vs. competitivitatea politicilor publice
Iurie Gotişan, 30 septembrie 2007
Am participat zile trecute la o Conferinţă Internaţională organizată de Centrul Analitic Independent Expert-Grup în parteneriat cu Ministerul Economiei şi Comerţului, conferinţă la care s-a pus în discuţie Planul Naţional de Dezvoltare[]

MacroeconomieEconomie publicăStrategii şi dezvoltare economică

Reflecţii asupra proiectului de buget pentru 2008
Iurie Gotişan, 19 septembrie 2007
Proiectul de buget pentru 2008 poate fi comentat din două puncte de vedere, sau pe două direcţii, atît cantitativ, cît şi calitativ. Avem în vedere indicatorii macroeconomici de bază şi financiari care au stat la elaborarea bugetului de stat[]

MacroeconomieEconomie publică

Tendinţe statistice vs. aşteptări economice
Iurie Gotişan, 16 iulie 2007
Am citit recent cîteva articole în care s-au comentat cifrele cu privire la creşterea economică şi inflaţie, fiind explicată în particular corectitudinea acestor cifre. În măsura în care o frază nu poate sintetiza un manual de economie, în continuare voi încerca să vin şi eu cu unele explicaţii cu privire la aceşti indicatori, în special asupra ratei de inflaţie[]

Macroeconomie

Salariile corelează şi cu productivitatea
Iurie Gotişan, 3 iulie 2007
Ultimele măsuri ale Guvernului cu privire la noul sistem de salarizare a angajaţilor din sfera bugetară care vizează triplarea salariului pînă în 2009, cele legate de majorarea salariului minim lunar pînă la 400 lei, precum şi creşterea lunară a salariului mediu pe economie pe care ne-o oferă statistica oficială constată nişte realităţi care denotă că lucrurile ar merge în direcţia cea bună[]

MacroeconomieEconomie publicăStrategii şi dezvoltare economicăEconomie socială

Leul tare, leul mare sau noi maxime în faţa dolarului?
Iurie Gotişan, 15 mai 2007
Dincolo de cifrele diferite pe care le avansează economiştii, bancherii sau analiştii pieţei financiare în comentariile acestora pe marginea cursului de schimb deseori se regăsesc două cuvinte care arată o convergenta de opinii[]

MacroeconomieEconomie publicăFinanţe şi bănci

Problema cursului de schimb şi piaţa valutară
Iurie Gotişan, 15 aprilie 2007
Pe parcursul ultimelor trei luni leul s-a apreciat faţă de dolar cu aproape 3%, iar în raport cu moneda europeană cu peste 1%. Aprecierea leului, atît în raport cu moneda europeana cît şi dolarul american, pare a fi excesivă şi nesustenabilă pe termen lung, iar dezechilibrele în care se află economia actualmente ar putea genera curînd o depreciere abruptă[]

MacroeconomieFinanţe şi bănci

Revoluţie fiscală: pro sau contra?
Iurie Gotişan, 1 aprilie 2007
Recent Guvernul a examinat proiectul de Politică fiscală a statului pentru perioada anilor 2008–2010, proiect în care au fost evaluate mai multe scenarii de politici, inclusiv unele foarte îndrăzneţe de reducere a fiscalităţii[]

MacroeconomieEconomie publicăFinanţe şi bănciMediul de afaceri

Despre salarii şi productivitate
Iurie Gotişan, 18 martie 2007
Acum cîteva zile, Guvernul a făcut public faptul, cu referire la prognoza macroeconomică preliminară pentru următorii trei ani, că în perioada 2008–2010 salariul nominal mediu lunar pe economie se va majora de 1,6 ori şi va constitui 3250 de lei în 2010[]

Economie publicăEconomie socială

Căldura, cel mai scump agent electoral
Iurie Gotişan, 16 februarie 2007
Introducerea preţurilor de referinţă la energia termică furnizată populaţiei în sistem centralizat a ridicat preţul gigacaloriei de la 1 ianuarie 2007, în medie, cu aproximativ 2,4 ori faţă de preţurile actuale[]

Economie publică

Accidentul “fericit” şi finanţările externe
Iurie Gotişan, 31 ianuarie 2007
Săptămîna trecută, Biroul Naţional de Statistică a făcut publice calcule actualizate cu privire la creşterea economică în anul 2005. Potrivit aceluiaş BNS, în 2005 creşterea a constituit 7,5%, adică cu 0,4 p.p. mai mare decît se anunţase oficial (7,1%) în martie 2006[]

MacroeconomieEconomie publică