Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringEconomieComentarii

Analize şi comentarii la tema “Mediul de afaceri”

Reflecţii: investiţii vs. justiţie
Iurie Gotişan, 31 iulie 2009
În ultima perioadă presa de specialitate, şi nu numai, a pus frecvent în dezbatere subiectul vis-a-vis de potenţialele credite care urmează a fi acordate de Federaţia Rusă şi China. Puţin s-a vorbit şi publicat totuşi despre condiţiile de contractate a acestor două credite şi despre faptul dacă formalităţile de acordare vor fi strict aplicate şi ajustate la standardele financiare internaţionale[]
Industria vinicolă de altă dată
Iurie Gotişan, 15 iulie 2009
Efectele crizei globale şi reducerea cererii de pe piaţa rusă aduce industria vinicolă autohtonă într-o situaţie economico-financiară destul de dificilă. De fapt aceasta poate fi catalogată chiar dramatica şi asta cu numai 2 luni pînă la începerea noului sezon de vinificaţie, capacităţile tehnologice fiind suprasolicitate, fapt confirmat de specialişti, pe de o parte, şi autorităţi, pe de altă parte[]
Revoluţie fiscală: pro sau contra?
Iurie Gotişan, 1 aprilie 2007
Recent Guvernul a examinat proiectul de Politică fiscală a statului pentru perioada anilor 2008–2010, proiect în care au fost evaluate mai multe scenarii de politici, inclusiv unele foarte îndrăzneţe de reducere a fiscalităţii[]
Liberalizarea economiei: între mit şi realitate
Iurie Gotişan, 30 septembrie 2006
Noul ministru al Economiei a declarat la ceremonia de instaurare în funcţie că principiul de bază de care se va conduce în exercitarea funcţiei este aplicarea în practică a strategiilor existente, dar şi continuarea liberalizării economiei[]
Criza vinurilor continuă…
Iurie Gotişan, 11 aprilie 2006
Situaţia ne-a demonstrat încă odată că o dependenţă, practic unilaterală, de o piaţa de desfacere, în cazul dat de cea rusească, poate avea consecinţe dramatice nu numai asupra exporturilor în particular, dar şi asupra economiei ţării în general[]
Vinurile moldoveneşti — între realitate şi statistici
Iurie Gotişan, 31 ianuarie 2006
Industria vinicolă din Republica Moldova este prin tradiţie cel mai puternic sector al economiei naţionale, şi indiscutabil este ramura cu care ţara şi-a obţinut un renume internaţional[]
Competitivitatea economică este o povară grea pentru Moldova
Ion Basiul, 10 octombrie 2005
Republica Moldova continuă să deţină lanterna roşie în Europa şi în lume fiindcă nu are parte de avantaje competitive, avantaje bazate inteligenţă, inovaţii şi muncă performantă[]
Scumpirea carburanţilor va avea un efect de lanţ
Iurie Gotişan, 8 septembrie 2004
Impactul imediat al scumpirii carburanţilor va fi urmat în lunile următoare de efectele pe care le vor resimţi toate activităţile în care costul transportului are ponderi mari în costurile totale, precum şi cele în care se folosesc produse petroliere ca materii prime[]
Absenţa unei viziuni integratoare a strategilor moldoveni în domeniul economic
Iurie Gotişan, 17 august 2004
Încă la instaurarea sa, actualul guvern şi-a pus drept scop elaborarea a peste 50 de documente strategice în variate domenii, inclusiv în economie. Puzderia de strategii, concepţii şi alte documente cu caracter programatic pe care ministerele şi diversele agenţii guvernamentale au reuşit să le producă pe parcursul a trei ani îi poate zăpăci şi pe cei mai avizaţi specialişti[]
Investitorii fraudaţi nu vor fi despăgubiţi
Iurie Gotişan, 28 mai 2004
Recent CNVM, autoritate administrativă autonomă avînd misiunea de a monitoriza buna funcţionare a pieţei valorilor mobiliare din Republica Moldova, a difuzat o informaţie generalizatoare cu privire la demararea procedurii de lichidare a 18 fonduri de investiţii din ţară[]
“Boom-ul investiţional”: asocierea capitalului bancar cu întreprinderile din sectorul real al economiei
Iurie Gotişan, 11 aprilie 2004
Pe fundalul discuţiilor cu caracter economic din Republica Moldova a fost trecută cu vederea o noutate legislativă. Este vorba de intrarea în vigoare a Legii cu privire la grupurile financiar-industriale. La prima vedere, pare a fi o lege foarte bună, o dată ce îşi declară drept scop înviorarea procesului investiţional în economie şi crearea unor ramuri de producţie competitive[]
Disonanţele latente dintre autorităţi şi producătorii autohtoni
Iurie Gotişan, 22 februarie 2004
Pentru producătorii autohtoni expoziţia inaugurată la 10 februarie sub genericul “Fabricat în Moldova” a fost o ocazie bună nu atît de a-şi demonstra mărfurile produse, majoritatea dintre care le-am putut vedea şi cu alte ocazii similare, cît mai degrabă de a se plînge încă o dată autorităţilor de legislaţia proastă[]
Reflecţii economice asupra corupţiei
Valeriu Prohniţchi, 2 noiembrie 2003
Intenţionaserăm de mai mult timp să abordăm tema corupţiei din punct de vedere economic şi un motiv în plus pentru aceasta ne-a fost oferit de publicarea recentă de către Transparency International (TI) a indicelui de percepţie a corupţiei pentru anul 2003[]
Instituţia notariatului în lumina noii Legi cu privire la notariat
Galina Bostan, 1 iunie 2003
Pe data de 8 noiembrie 2002 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat o nouă Lege cu privire la notariat. Ceea ce deosebeşte noua Lege de cea veche, din punct de vedere conceptual, este faptul că prin aceasta se revine, printre altele, la notariatul de stat[]