Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringEconomieComentarii

2003: am rezistat, dar nu am avansat

|versiune pentru tipar||
Anatoli Gudîm / 16 ianuarie 2004
ADEPT logo
Guvernul susţine că “anul 2003 /…/ va intra în istorie drept un an al noilor împliniri întru dezvoltarea social-economică a Moldovei” (Alocuţiunea prim-ministrului Vasile Tarlev, rostită în şedinţa plenară a Parlamentului din 26 decembrie 2003). Pe de altă parte, agenţia internaţională Fitch Ratings (Londra/ New York), de a cărei evaluări Guvernul nostru ţine cont, a apreciat anul 2003 ca fiind “încă un an dezamăgitor pentru Moldova” (5 decembrie 2003).

Adevărul se află undeva pe la mijloc. Activitatea Guvernului, Ministerului Finanţelor şi a Băncii Naţionale poate fi apreciată drept una de succes, întrucît s-a reuşit menţinerea stabilităţii la nivel macroeconomic, s-au înregistrat tendinţe pozitive în industrie, construcţii şi în sectorul serviciilor, sporirea veniturilor populaţiei. Cu toate acestea, activitatea Guvernului în direcţia promovării reformelor s-a manifestat mai curînd după principiul “un pas înainte şi doi înapoi”, fapt care a şi determinat dezamăgirea evidentă a FMI şi a Băncii Mondiale, instituţii care consideră că în Moldova cursul spre o economie de piaţă, liberală deviază în direcţia dirijismului de stat.

PR-economia

De fapt, orice guvern îşi etalează optimismul. În mod similar procedează şi Guvernul nostru. Rezultatele anului, conform estimărilor oficiale, sînt extrem de optimiste: o creştere a PIB-ului cu 6,8%, a volumului producţiei industriale cu 17,0%, a investiţiilor interne cu 23,0%, a exportului cu 25,1%. Încasările la bugetul de stat au sporit cu 36,2%, în timp ce veniturile populaţiei s-au majorat cu 19%, inclusiv salariul mediu lunar pe economie cu 31%, iar pensiile cu 28%. 53,7% din cheltuielile bugetului consolidat au fost orientate spre sfera socială.

Aceşti indicatori ai “realizărilor” au fost daţi publicităţii de foarte multe ori pentru a se demonstra corectitudinea acţiunilor executate în scopul renaşterii economiei. Totodată, s-ar fi cerut şi prezentarea factorilor de risc, care în 2003 nu numai că nu s-au diminuat, dar s-au şi accentuat. Printre ei putem menţiona:

Toate aceste lucruri sînt atît de evidente încît la şedinţa Guvernului din 24 decembrie 2003 Preşedintele Vladimir Voronin a subliniat că “scopurile programatice ale Guvernului nu se realizează în deplină măsură şi că instrumentele stabilite în Programul Executivului Renaşterea economiei — renaşterea ţării nu se utilizează la capacitate maximă”.

Privire dintr-o parte

Din exterior Moldova este percepută acum drept ţara în care, din inerţia anilor ’90 ai sec. al XX-lea, dar prin alte metode, continuă încă să se realizeze “politica supravieţuirii” şi nicidecum nu se reuşeşte activizarea factorilor unei creşteri economice stabile.

Acest lucru îl recunoaşte indirect şi Guvernul, propunîndu-şi să asigure pentru anii 2004–2006 o creştere a PIB-ului de 5,0%, în comparaţie cu ritmul de creştere de 6–8% a acestuia din ultimii doi ani, în timp ce organizaţiile internaţionale şi agenţiile de rating prognozează un ritm de creştere mai redus, de doar 3,5–4,0%. Bineînţeles că asemenea ritmuri nu ne vor soluţiona problemele. Actualul PIB pe cap de locuitor de la noi (460–500 USD) e la nivelul celui din asemenea ţări exotice africane ca Senegal, Camerun sau Ghana. În această situaţie Republica Moldova, cea mai săracă ţară din Europa, are nevoie de un salt calitativ în domeniul politicilor economice, de acordul dintre autorităţi şi societatea în ansamblu privind conţinutul, ritmurile şi succesiunea transformărilor din economia ţării.

Aspiraţiile noastre sînt îndreptate spre Europa. Dar iată percepţia acesteia privind poziţia noastră de start: “din cauza insuficienţei aparatului administrativ şi lipsei unui control democratic eficient asupra acestuia, economia Moldovei cunoaşte un înalt nivel de corupţie, un sector neformal ce acoperă aproape 80% şi, prin urmare, o lipsă de venituri fiscale, /…/ controlul de frontieră la graniţa de est a ţării este inexistent şi /…/ sistemul social al acesteia este ineficient” (Rezoluţia Parlamentului European referitoare la Republica Moldova din 18 decembrie 2003).

Ce urmează?

Din păcate, 2004 este un an preelectoral, astfel încît va exista din nou PR-economia şi se vor face multe promisiuni. Cu toate acestea, se poate afirma că economia ţării s-a adaptat deja la condiţiile economiei de piaţă şi de aceea putem constata existenţa fenomenului inerţiei creşterii economice, care nu va conduce la situaţii critice (de tipul default-ului). Există indicii încurajatoare ale raţionalizării, în sfîrşit, a politicii economice, urmînd să ne aşteptăm, potrivit afirmaţiilor lui Marian Lupu, ministrul Economiei, la un “an de măsuri active” înglobate în cinci “coşuri”: crearea condiţiilor macroeconomice pentru realizarea reformelor structurale; sporirea competitivităţii economiei; politica socială; înlăturarea impedimentelor din infrastructură şi reforma sistemului administrării de stat.

Ultima contează extrem de mult. Pentru următorii ani în cazul Moldovei va fi de o importanţă crucială nu atît liberalizarea economiei, cît modernizarea instituţiilor puterii după modelul european şi asigurarea sporirii încrederii societăţii faţă de stat.

Impactul macroeconomic al veniturilor din muncă Retrospectiva anului economic 2003