Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringPoliticaComentarii

Alegeri interminabile?

|versiune pentru tipar||
17 iulie 2003
ADEPT logo
A trecut mai mult de o lună şi jumătate de la data alegerilor locale generale, dar acestea par să nu se mai termine. Votarea repetată a celui de al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor a avut loc la 22 iunie şi la 6 iulie, însă valul de contestări ale rezultatelor alegerilor se răspîndeşte în continuare. Bunăoară, rezultatele alegerilor mai sînt contestate în 3 localităţi din autonomia găgăuză şi în cîteva localităţi din raioanele Soroca şi Ungheni. A devenit deja un fenomen că preponderent contestările sînt făcute de către reprezentanţii PC. Tot un fenomen pare a fi şi faptul că instanţele de judecată dau cîştig de cauză în principal partidului de guvernămînt. Puţinele contestări împotriva abuzurilor comise de către reprezentaţii PC sînt respinse de către justiţia moldovenească. Al treilea fenomen este că PC pierde practic toate alegerile în urma votării repetate cu o diferenţă aproximativ dublă faţă de rezultatele contestate.

De obicei, PC contestă rezultatele alegerilor invocînd nereguli pe care misiunea OSCE le observa cu regularitate în RM începînd cu 1994 şi care sînt considerate fără vreun impact hotărîtor asupra rezultatelor finale. Este vorba despre întocmirea incorectă a listelor de alegători; “votul de familie” care încalcă principiul asigurării secretului votului şi alte încălcări minore de acest gen.

S-a observat că PC obţine cîştig de cauză în instanţele de apel, după ce prima instanţă de judecată abilitată cu validarea mandatelor decide cu totul altfel. Se întîmplă însă că hotărîrile instanţelor de apel în favoarea PC sînt corectate de către alegători, care în mod surprinzător se prezintă la votarea repetată într-o proporţie mult mai mare şi drept rezultat dublează diferenţa de voturi dintre candidaţii comunişti şi oponenţii acestora în detrimentul primilor. Există două explicaţii pentru acest fenomen. În primul rînd, cetăţenii protestează împotriva invalidării voturilor lor şi hărţuielilor la care sînt supuşi candidaţii care-i înving pe comunişti cu o diferenţă semnificativă de cîteva zeci sau chiar sute de voturi. În al doilea rînd, peste o lună după terminarea campaniei electorale pentru mulţi cetăţeni a devinit clar că promisiunile guvernanţilor au fost false, producîndu-se majorări importante a preţurilor la agenţii energetici şi la produsele alimentare în locul îmbunătăţirii promise a calităţii vieţii. Astfel, la votarea repetată din 6 iulie candidaţii comuniştilor au fost învinşi în mod repetat la Costeşti (r-nul Ialoveni), la Pohorniceşti, (r-nul Orhei) şi la Cuhureştii de Jos (r-nul Floreşti).

Mult mai trist stau însă lucrurile în puţinele cazuri cînd rezultatele alegerilor sînt contestate de către oponenţii comuniştilor. Şi în aceste cazuri, de obicei prima instanţă de judecată le dă dreptate oponenţilor comuniştilor, care ulterior cîştigă în instanţa de apel. Aşa s-a întîmplat în comuna Rudi (r-nul Soroca). Aşa s-a întîmplat şi în comuna Măgurele din r-nul Ungheni. Ultimul caz merită a fi examinat cu o atenţie deosebită, dat fiind faptul că scoate în evidenţă noile moravuri din RM. Vorba e că la Măgurele diferenţa dintre numărul de voturi obţinute ce către candidatul învingător al comuniştilor şi contracandidatul acestuia a fost de doar trei. Prima instanţă a dat cîştig de cauză contestatarului necomunist care a prezentat un şir de dovezi de încălcări serioase ale legislaţiei electorale. În primul rînd, funcţionarii electorali din Măgurele au permis unui număr de 4 cetăţeni cu vize de reşedinţă în alte localităţi să participe la votare. În al doilea rînd, secţia de votare a fost închisă cu 10 minute înainte de termenul prevăzut de legislaţie, îngrădindu-le exercitarea dreptului de vot altor 4 cetăţeni, care şi-au exprimat dorinţa de a face acest lucru. În al treilea rînd, 3 alegători de vîrstă înaintată au fost lipsiţi de dreptul de vota la domiciliu, deşi s-au adresat membrilor biroului electoral în acest sens. În al patrulea rînd, s-a stabilit că din vina membrilor biroului electoral care şi-au părăsit locul de serviciu pentru o perioadă de timp a fost invalidat votul unui alegător căruia nu i s-a aplicat ştampila de control pe buletin. Aceiaşi funcţionari electorali i-au permis fiului candidatului comunist care nu a atins încă vîrsta de 18 ani să voteze. Este evident că la o diferenţă de doar 3 voturi dintre rezultatele celor 2 candidaţi fiecare dintre cele 4 încălcări menţionate ar fi putut influenţa rezultatul final al alegerilor. Mai mult, lucrurile s-au complicat, existînd bănuieli că încălcările puteau fi chiar intenţionate, deoarece doi dintre membrii consiliului electoral sînt în relaţie de rudenie cu candidatul comunist învingător. De aceea, nu este de mirare că prima instanţă de judecată a dat cîştig de cauză contestatarului, însă faptul că instanţa de apel din Bălţi a anulat hotărirea primei instanţe nu poate să nu trezească uimire şi bănuieli. Mai ales dacă comparăm motivele în baza cărora li se dă cîştig de cauză contestatarilor din partea PC cu cele menţionate în cazul comunei Măgurele. Opinia publică se poate doar întreba cum se implementează pe teritoriul RM principiul aplicării uniforme a legislaţiei şi dacă nu cumva acesta este rezultatul rîvnit de pe urma reformării de către guvernanţi a sistemului judecătoresc. De asemenea, se poate isca întrebarea: ce se va întîmpla cu procesul electoral din RM după expirarea în luna decembrie a mandatului de 6 ani al actualei componente a CEC şi înlocuirea ei cu o nouă componenţă formată de către actualul partid de guvernămînt?

Partidele politice între UE şi CSI Evoluţia avocaturii în Republica Moldova