Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringPoliticaComentarii

Moldova renunţă la himere?

|versiune pentru tipar||
Igor Boţan / 29 aprilie 2004
ADEPT logo

“Bună seara”

În alocuţiunea rostită acum opt luni cu ocazia celei de a 12-a aniversări de la declararea independenţei Republicii Moldova (RM) Preşedintele Vladimir Voronin afirma că “astăzi Moldova renunţă la himerele şi temerile vechi”. Se putea ghici la care himere se referea şeful statului în perioada cînd deja fusese anunţată necesitatea modificării programului politic al Partidului Comuniştilor, program care prevede construirea în RM a socialismului şi comunismului în baza doctrinei marxist-leniniste. Această afirmaţie, la fel ca şi altele referitoare la democratizare, liberalizarea economiei, conformarea cu criteriile de la Copenhaga pentru integrarea în Uniunea Europeană etc., aveau menirea să demonstreze ataşamentul partidului de guvernămînt faţă de modernizarea societăţii moldoveneşti.

Problema himerelor a reapărut săptămîna trecută după ce la 22 aprilie liderii PC în frunte cu preşedintele Vladimir Voronin l-au omagiat pe V.I. Lenin cu ocazia celei de a 134-a aniversări de la naşterea acestuia. O zi mai tîrziu, talk-show-ul “Bună seara” de la postul de televiziune “Moldova 1” a oferit o excelentă posibilitate pentru a confirma sau infirma declaraţiile şefului statului despre renunţarea la himere. Realizatorii emisiunii au propus pentru dezbateri tema cu genericul personalitatea lui Lenin, în mod special fiind dezbătută problema reinstalării în localităţile RM a monumentelor lui Lenin.

Pe parcursul emisiunii cetăţenii au putut afla că în localităţile RM, pînă la colapsul regimului comunist, fuseseră instalate vreo 4000 de monumente şi busturi ale lui Lenin, iar în prezent acestea sînt doar vreo cîteva zeci. Experţii în domeniul istoriei şi sculpturii, prezenţi la talk-show, au subliniat că monumentele şi busturile, cu excepţia cîtorva, nu aveau valoare artistică, îndeplinind funcţii pur ideologice. Înlăturarea sau devastarea lor s-a produs haotic, chiar în mod barbar, în lipsa unor decizii ale consiliilor locale. Acţiunile respective au fost o expresie a căderii regimului comunist. De aceea, acţiunile îndreptate spre reinstalarea monumentelor lui Lenin pot fi interpretate ca o tentativă de restauraţie a regimului căzut. Drept exemplu în acest sens serveşte valul de proteste împotriva deciziei din anul trecut a consiliului municipal din Bălţi, controlat de comunişti, de reinstalare a monumentului lui Lenin.

Pe de altă parte, liderul fracţiunii parlamentare majoritare a PC s-a arătat favorabil reinstalării monumentelor lui Lenin cu respectarea Hotărîrii Guvernului nr. 121/725 din 17.06.2003 despre modul de edificare a monumentelor. El sublinia că este de competenţa consiliilor locale să decidă astfel de probleme, urmînd să fie adoptate hotărîri ale Guvernului în temeiul proiectelor de amplasare şi al acordului Consiliului pentru evaluarea ţinutei artistice a creaţiilor sculptural-monumentale şi monumental-decorative al Ministerului Culturii. În opinia liderului fracţiunii PC în perioada sovietică instalarea celor 4000 de monumente ale lui Lenin s-a făcut în mod benevol, prin hotărîri ale sovietelor locale (probabil, ele erau alese în urma unor alegeri pluraliste, libere şi corecte). Aceasta, deoarece Lenin a fost figura politică centrală a secolului XX. Liderul fracţiunii PC a declinat acuzaţiile oponenţilor precum că regimul comunist instaurat de Lenin ar fi fost unul sîngeros şi antiuman, afirmînd că, de fapt: 1) toate revoluţiile au fost sîngeroase, inclusiv cea franceză; 2) nu Lenin personal a comis crime împotriva anumitor categorii de oameni sau împotriva bisericii; 3) popoarele au avut de beneficiat de pe urma regimului comunist, care le-a adus modernizarea, în special moldoveni care “au ieşit din bordeie în secolul XVIII”.

Este dificil de apreciat impactul pe care l-au avut afirmaţiile şi argumentele participanţilor la dezbaterile din cadrul talk-show-lui asupra telespectatorilor cărora li s-a propus să răspundă prin telefon la întrebarea: susţineţi sau nu reinstalarea monumentelor lui Lenin? Scorul final a arătat că doar (sau tocmai!) aproximativ 25% din cei care au vizionat emisiunea şi-au exprimat opţiunea în favoarea reinstalării monumentelor lui Lenin. Astfel, se dovedeşte că majoritatea absolută a cetăţenilor “renunţă la himerele” comunismului, nu însă şi liderii PC, care au lansat îndemnul în acest sens.

Despre revoluţii, regimuri şi modernizare

Din cele afirmate de liderul fracţiunii PC referitor la revoluţii se poate trage concluzia că e necesar de a reaminti nişte lucruri bine cunoscute, altfel compararea superficială a evenimentelor istorice se reduce la manipularea opiniei publice.

Inducerea reflexelor condiţionate

Oponenţii PC nu-şi fac iluzii în privinţa sincerităţii împărtăşirii de către liderii PC a valorilor leniniste. Ei scot în evidenţă faptul că familiile elitei PC se consideră a fi cele mai bogate şi influente din punct de vedere economic din RM. Este un fapt că guvernările “democratice” precedente pălesc pe lîngă actuala guvernare a PC în ceea ce priveşte confortul material pe care şi l-a creat în calitate de atribut inerent al puterii.

De asemenea, nimeni nu pune la îndoială că liderii PC, sau cei care îi consultă, sînt cei mai buni cunoscători ai marketingului politic în RM. Pe de o parte, ei afirmă în public, mai ales pentru urechile Occidentului, că au renunţat la valorile leniniste, precum lupta de clasă, dictatura proletariatului, etatizarea proprietăţii, rolul fundamental al clasei muncitoare etc. Pe de altă parte, utilizează pe larg, pentru uz intern, mai ales în localităţile rurale unde sărăcia este extrem de pronunţată, retorica şi simbolica comunistă. În acest sens, este suficient a se vedea cum se corelează deciziile autorităţilor municipale comuniste din localităţile Bălţi, Lipcani etc. cu afirmaţiile şefului statului precum că “integrarea europeană pe care o promovăm reclamă consolidarea forţelor şi înfrîngerea ambiţiilor şi a egoismului îngust de partid”. Interesant, interesele cărui partid serveşte restabilirea monumentelor lui Lenin? Astfel, pare a fi o iluzie să se creadă că elitele conducătoare ale PC vor “renunţa la himere”, atîta timp cît acestea sînt aducătoare de profit electoral, convertibil în profit material etc.

Lansarea iniţiativei de reinstalare a monumentelor lui Lenin poate avea menirea de a induce “reflexe condiţionate” majorităţii absolute a cetăţenilor săraci: Lenin pe postament — alimente la preţurile din perioada sovietică (promise în cadrul ultimei campanii electorale). Pentru ca acest lucru să se producă mai eficient, în paralel, sînt blamaţi aşa-zişii democraţi. Argumentele precum că sărăcia este rodul activităţii guvernărilor “democratice” anterioare sînt parţial valabile. Problema este că absolut toate elitele care s-au perindat la guvernare în anii de independenţă fac parte din categoria “nepoţilor lui Lenin”. Ele au fost educate în exclusivitate în spiritul marxist-leninist, materialist, al “omului nou — constructor al comunismului”. Nu poate fi pus la îndoială că faptele lor sînt consecinţe ale educaţiei lor timp de cîteva generaţii. În linii mari, diferenţa dintre elitele anterioare şi cele actuale se reduce la factorul timpului — cînd şi-au schimbat label-ul de comunist în cel de democrat, sau cînd au început să vorbească despre integrarea europeană. Comun pentru toate aceste elite este că după venirea la guvernare au manifestat în egală măsură interes pentru a controla şi a participa la transformarea proprietăţii publice în proprietate privată, inclusiv prin corupere.

Pentru a evita manifestarea plenară a “reflexelor condiţionate” se evită şi a le aminti cetăţenilor cîteva lucruri importante. Spre exemplu, că la plenara PCUS din mai 1982, doar la doi ani după ce în conformitate cu documentele Congresului al XXII-lea al PCUS urma să fie instaurat definitiv comunismul, a fost nevoie de adoptarea Programul alimentar pentru a asigura cetăţenii cu hrană suficientă. Aceasta, fiindcă în ţara comunismului victorios cetăţenii nu aveau ce procura la preţurile indicate. Cu atît mai mult, se evită a le aminti cetăţenilor despre evenimentele de la Novocerkassk, din iunie 1962. Atunci împotriva manifestaţiilor de protest ale muncitorilor de la uzina de construcţie a locomotivelor electrice au fost folosite unităţi armate, 10 tancuri, maşini blindate etc. În consecinţă, au fost ucise aproximativ 30 de persoane, şi acesta doar fiindcă au îndrăznit să protesteze împotriva micşorării salariilor, însoţită de ridicarea preţurilor la produsele lactate şi carne, alimente care erau de negăsit în vînzare (vezi “Pravda” din 3.07.91). Aşa s-a comportat cu muncitorii partidul care a organizat o rebeliune armată pentru uzurparea puterii în numele clasei muncitoare.

Esenţa regimului comunist instaurat de Lenin s-a manifest nu numai în primii ani de după revoluţie, ea s-a manifestat pe deplin şi înainte de cădere, acum 18 ani, în timpul tragediei cauzate de catastrofa tehnologică de la Cernobîl din 26 aprilie 1986. Atunci, informaţia despre proporţiile catastrofei a fost ascunsă, iar zeci de mii de cetăţeni au fost lăsaţi să defileze cu ocazia solidarităţii muncitoreşti la 1 mai, proslăvind realizările partidului. Partid care i-a lăsat în faţa radiaţiei doar cu lozinci marxist-leniniste.

Cele menţionate doar focalizează atenţia asupra unor evenimente fără a putea reda atmosfera de teroare şi frică ce domina sau se reinstala după desfăşurarea lor. De aceea, cetăţenii ar trebui să aibă informaţie deplină despre regimul pe care l-a instaurat Lenin, căruia în prezent iarăşi i se înalţă monumente. În acest sens, pentru “renunţarea la himere” ar fi încă multe de dezbătut în cadrul unor talk-show-uri.

NATO se extinde, iar Moldova… se reduce? E clar că nimic nu e clar