Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringPoliticaComentarii

Rezumatul hotărârilor şi deciziilor CEDO pe marginea cererilor îndreptate împotriva Moldovei

|versiune pentru tipar||
Vladislav Gribincea / 23 martie 2006
ADEPT logo
Rezumatul hotărârilor şi deciziilor Curţii Europene a Drepturilor Omului pe marginea cererilor îndreptate împotriva Moldovei, întocmit de Vladislav GRIBINCEA, jurist în cadrul organizaţiei obşteşti “Juriştii pentru drepturile omului”, la 23 martie 2006.

Hotărîri

Prin hotărâri CEDO se expune asupra fondului unei cereri, de obicei, după ce cauza este declarată admisibilă.

 1. 13.12.2001 — MITROPOLIA BASARABIEI şi alţii v. MOLDOVA (cer. nr. 45701/99) — decizia din 07.06.2001 — violarea art.9 din Convenţie (libertatea de religie) — refuzul de a înregistra un cult religios.

  compensaţii morale — EUR 20,000
  costuri şi cheltuieli — EUR 7,025

 2. 20.04.2004 — AMIHALACHIOAIE v. MOLDOVA (cer. nr. 60115/00) — decizia din 23.04.2002 — violarea art. 10 din Convenţie (libertatea de exprimare) — proporţionalitatea sancţiunii pecuniare pentru critica unei hotărîri a Curţii Constituţionale a Republicii Moldova.

  compensaţii morale — EUR 0
  costuri şi cheltuieli — EUR 0

 3. 18.05.2004 — PRODAN v. MOLDOVA (cer. nr. 49806/99) — decizia din 07.01.2003 — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti privind plata unor sume de bani şi retrocedarea unui imobil, de către primăria mun. Chişinău; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării în împiedicarea folosirii bunului.

  compensaţii materiale — EUR 11,000
  compensaţii morale — EUR 3,000

  Curtea nu s-a expus asupra costului unui apartament care urma a fi retrocedat. Această chestiune va fi soluţionată prin o hotărîre separată.

 4. 15.06.2004 — LUNTRE s.a. 14 v. MOLDOVA (cer. nr. 2916/02) — violarea art. 6 (al.1 din Convenţie dreptul la un proces echitabil) — neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti privind plata unor sume de bani de către Ministerul Finanţelor; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării în împiedicarea folosirii bunului.

  compensaţii materiale — EUR 795
  compensaţii morale — EUR 14,000
  costuri şi cheltuieli — EUR 0

 5. 15.06.2004 — PASTELI s.a. 3 v. MOLDOVA (9898/02) — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti privind plata unor sume de bani de către Ministerul Finanţelor; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării în împiedicarea folosirii bunului.

  compensaţii materiale — EUR 386
  compensaţii morale — EUR 3,300
  costuri şi cheltuieli — EUR 0

 6. 15.06.2004 — SIRBU s.a. 5 v. MOLDOVA (73562/01) — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti privind plata unor sume de bani de către Ministerul Finanţelor; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării în împiedicarea folosirii bunului.

  compensaţii materiale — EUR 487
  compensaţii morale — EUR 6,000
  costuri şi cheltuieli — EUR 1,200

 7. 06.07.2004 — BOCANCEA s.a. 8 v. MOLDOVA (cer. nr. 18872/02) — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti privind plata unor sume de bani de către Ministerul Finanţelor; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării în împiedicarea folosirii bunului.

  compensaţii materiale — EUR 833
  compensaţii morale — EUR 7,300

 8. 08.07.2004 — ILAŞCU ş.a. 3 v. MOLDOVA şi RUSIA (cer. nr. 48787/99) — decizia din 07.07.2001 — violarea art. 3 din Convenţie (interzicerea torturii) — tratamentul şi condiţiile de detenţie în închisorile din a.n. RMN; violarea art. 5 din Convenţie (dreptul la libertate şi siguranţă) — lipsirea de libertate a reclamanţilor este “contrară legii”; violarea art. 34 din Convenţie (dreptul de a depune o cerere la CEDO) de către Moldova — declaraţia lui V. Voronin precum că dl. Ilaşcu este vinovat de continuitatea detenţiei celor doi reclamanţi deoarece nu a retras cererea de la CEDO; violarea art. 34 (dreptul de a depune o cerere la CEDO) din Convenţie de către Rusia — exercitarea presiunilor asupra Moldovei prin căi diplomatice pentru a retracta poziţia Moldovei în dosar în favoarea Rusiei.

  compensaţii morale şi materiale: Federaţia Rusă

  Dl. Mr Ilaşcu, EUR 180,000;
  ceilalţi reclamanţi — cîte EUR 120,000 fiecăruia;
  art. 34 — cîte EUR 7,000 fiecărui reclamant;

  compensaţii morale şi materiale: Republica Moldova

  Andrei Ivanţoc, Tudor Popa şi Alexandru Leşco — cîte EUR 60,000 fiecăruia;
  art. 34 — cîte EUR 3,000 fiecărui reclamant;

  costuri şi cheltuieli:
  Federaţia Rusă — EUR 14,000
  Moldova — EUR 7,000

 9. 20.07.2004 — CROITORU v. MOLDOVA (cer. nr. 18882/02) — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti privind plata unor sume de bani de către Ministerul Finanţelor; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării în împiedicarea folosirii bunului.

  compensaţii materiale — EUR 98.36
  compensaţii morale — EUR 800
  costuri şi cheltuieli — EUR 69.14

 10. 14.09.2004 — TIMBAL v. MOLDOVA (cern. nr. 22970/02) — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti privind plata unor sume de bani de către Ministerul Afacerilor Interne; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării în împiedicarea folosirii bunului.

  compensaţii materiale — EUR 370
  compensaţii morale — EUR 800

 11. 21.12.2004 — BUSUIOC v. MOLDOVA (cer. nr. 61513/00) — decizia din 27.04.2004 — violarea art. 10 din Convenţie (libertatea de exprimare) — obligarea unui jurnalist, pe o cauză de apărare a onoarei şi demnităţii, să demonstreze că concluziile proprii corespund realităţii. Obligarea la plata despăgubirii morale cînd jurnalistul a fost de bună credinţă, efectuînd o anchetă jurnalistică raţională cînd scria un material pe chestiuni de interes public.

  compensaţii materiale — EUR 125
  compensaţii morale — EUR 4,000
  costuri şi cheltuieli — EUR 1,500

 12. 18.01.2005 — POPOV (1) v. MOLDOVA (cer. nr. 74153/01) — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti privind retrocedarea unei case confiscate de către primăria mun. Chişinău; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării în împiedicarea folosirii bunului.

  compensaţii morale — EUR 5,000
  costuri şi cheltuieli — EUR 1,000

  Curtea nu s-a expus asupra pretenţiilor de ordin material, această chestiune fiind rezervată pentru o hotărîre reparată (a se vedea hotărîrea nr. 26)

 13. 01.02.2005 — ZILIBERBERG v. MOLDOVA (cer nr. 61821/00) — decizia din 04.05.2004 — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — neînştiinţarea reclamantului despre examinarea recursului său la o decizie judecătorească de aplicare a sancţiunii administrative.

  compensaţii morale — EUR 0
  costuri şi cheltuieli — EUR 1,000

 14. 01.03.2005 — MERIAKRI v. MOLDOVA (cer. nr. 53487/99) — decizia din 16.01.2001 — Guvernul Republicii Moldova a recunoscut că cenzurarea corespondenţei deţinuţilor cu CEDO contravine art. 8 (dreptul la respectul corespondenţei) din Convenţie.

  compensaţii morale — MDL 14000
  costuri şi cheltuieli — EUR 2000

 15. 22.03.2005 — ROSCA v. MOLDOVA (cer. nr. 6267/02) — decizia din 30.11.2004 — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — anularea unei hotărîri judecătoreşti irevocabile privind încasarea unei sume de bani prin admiterea recursului în anulare; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării lipsirii de proprietate.

  compensaţii materiale — EUR 3,500
  compensaţii morale — EUR 2,000
  costuri şi cheltuieli — EUR 690

 16. 24.05.2005 — DUMBRĂVEANU v. MOLDOVA (cer. nr. 20940/03) violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti privind plata unor sume de bani de către Consiliul Municipal Chişinău; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării în împiedicarea folosirii bunului.

  compensaţii materiale — EUR 3,400
  compensaţii morale — EUR 1,360
  costuri şi cheltuieli — EUR 390

 17. 26.07.2005 — SCUTARI v. MOLDOVA (cer. nr. 20864/03) violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti privind plata unor sume de bani de către Consiliul local Orhei; violarea art. 1 al Protocolului adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării în împiedicarea folosirii bunurilor.

  compensaţii morale — EUR 1,250

 18. 13.09.2005 — OSTROVAR v. MOLDOVA (cer. nr. 36475/02) — decizia din 22.03.2005 — violarea art. 3 din Convenţie (interzicerea torturii) — condiţiile de detenţie în Închisoarea nr. 3 din mun. Chişinău; violarea art. 8 din Convenţie (dreptul la respectul vieţii private) — dreptul de a avea întrevederi cu membrii familiei şi cenzurarea corespondenţei; violarea art. 13 din Convenţie (dreptul la un recurs efectiv), citit in conjuncţie cu art. 3 din Convenţie — imposibilitatea de a se opune efectiv tratamentului la care a fost expus; lipsa violării art. 13 citit in conjuncţie cu art. 8 din Convenţie — imposibilitatea de a se opune refuzului pentru a avea întrevederi cu rudele.

  compensaţii morale — EUR 3,000
  costuri şi cheltuieli — EUR 1,500

 19. 04.10.2005 — BECCIEV v. MOLDOVA (cer. nr. 9190/03) — decizia din 05.03.2005 — violarea art. 3 din Convenţie (interzicerea torturii) — condiţii de detenţie în Izolatorul de Detenţie Provizorie al Inspectoratului General de Poliţie din mun. Chişinău; violarea art. 5 din Convenţie (dreptul la libertatea şi siguranţă) — motivele pentru arestul reclamantului nu au fost pertinente şi suficiente.

  compensaţii materiale — EUR 1,000
  compensaţii morale — EUR 4,000
  costuri şi cheltuieli — EUR 1,200

 20. 04.10.2005 — ŞARBAN v. MOLDOVA (cer. nr. 3456/05) — violarea art. 3 din Convenţie (interzicerea torturii) — neacordarea asistenţei medicale necesare persoanei arestate; violarea art. 5 din Convenţie (dreptul la libertate şi siguranţă) — motivele pentru arestul reclamantului nu au fost pertinente şi suficiente.

  compensaţii morale — EUR 4,000
  costuri şi cheltuieli — EUR 3,000

 21. 11.10.2005 — SAVIŢCHI v. MOLDOVA (cer. nr. 11039/02) — decizia din 01.02.2005 — violarea art. 10 (libertatea de exprimare) — obligarea unui jurnalist, pe o cauză de apărare a onoarei şi demnităţii, să demonstreze că concluziile proprii corespund realităţii. Lipsirea reclamantului de posibilitatea de a se apăra cînd el avea sarcina probaţiunii.

  compensaţii materiale şi morale — EUR 3,000
  costuri şi cheltuieli — EUR 1,500

 22. 18.10.2005 — DANILIUC v. MOLDOVA (cer. nr. 46581/99) — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — neexecutarea hotărîrilor judecătoreşti privind plata unor sume de bani de către consiliul local Costeşti; violarea art. 1 din Protocolul adiţional — lipsa justificării în împiedicarea folosirii bunului.

  compensaţii materiale — EUR 100
  compensaţii morale — EUR 1,000

 23. 08.11.2005 — ASITO v. MOLDOVA (cer. nr. 40663/98) — decizii din 16.03.1999 şi 10.07.2001 — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — anularea unei hotărîri judecătoreşti irevocabile prin admiterea recursului în anulare; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării lipsirii de proprietate.

  CEDO se va expune prin o hotărîre separată asupra prejudiciilor, costurilor şi cheltuielilor.

 24. 15.11.2005 — BAIBARAC v. MOLDOVA (cer. nr. 31530/03) — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — neexecutarea hotărîrii judecătoreşti privind plata unor sume de bani de către consiliul local Edineţ; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării în împiedicarea folosirii bunului.

  compensaţii morale — EUR 1,000

 25. 06.12.2005 — POPOV (2) v. MOLDOVA (cer. nr. 19960/04) — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — revizuirea, fără a indica motivele, a unei hotărîri irevocabile care nu se executa, după ce neexecutarea hotărîrii a fost deplînsă la CEDO şi cererea a fost comunicată Guvernului.

  compensaţii materiale — EUR 3,365
  compensaţii morale — EUR 3,000
  costuri şi cheltuieli — EUR 715

 26. 17.01.2006 — POPOV (1) v. MOLDOVA (cer. nr. 74153/01) — ARTICOLUL 41 — prejudiciul material (care nu a fost acordat prin hotărîrea din 18.01.2005)

  compensaţii materiale — EUR 14,840

 27. 14.02.2006 — PARTIDUL POPULAR CREŞTIN DEMOCRAT v. MOLDOVA (cer. nr. 28793/02) decizia din 22.03.2005 — violarea art.11 din Convenţie (libertatea de asociere) — suspendarea PPCD între 18 ianuarie şi 08 februarie 2002 pentru organizarea întrunirilor neautorizate de Primăria Chişinău, la care participau minori. Motivele invocate de autorităţile naţionale nu au fost relevante şi suficiente.

  Costuri şi cheltuieli — EUR 4,000

 28. 21.03.2006 — LUPACESCU s.a. 7 v. MOLDOVA (cer. nr. 3417/02, 5994/02, 28365/02, 5742/03, 8693/03, 31976/03, 13681/03 şi 32759/03) — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — neexecutarea hotărîrii judecătoreşti privind plata unor sume de bani de către autorităţile de stat; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării în împiedicarea folosirii bunului.

  compensaţii materiale — EUR 2,188.64
  compensaţii morale — EUR 9,000
  costuri şi cheltuieli — EUR 1,500

 29. 21.03.2006 — JOSAN v. MOLDOVA (cer. nr. 37431/02) — violarea art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) — anularea unei hotărîri judecătoreşti irevocabile prin admiterea recursului în anulare; violarea art. 1 din Protocolul adiţional (protecţia proprietăţii) — lipsa justificării lipsirii de proprietate.

  compensaţii materiale — EUR 16,000
  compensaţii morale — EUR 2,000
  costuri şi cheltuieli — EUR 1,250

Cereri admisibile

Cererile pe marginea cărora există o decizie de admisibilitate, când cererea nu a fost declarată inadmisibilă.

 1. 15.06.2004 — MANOLE ş.a. v. MOLDOVA (cer. nr. 13936/02) — cererea este depusă de 9 foşti angajaţi ai Companiei de Stat “Teleradio Moldova”, care pretind că au fost supuşi cenzurii la locul de lucru, fapt care contravine art. 10 din Convenţie (libertatea de exprimare şi dreptul la informare). Decizia din 15.06.2004 este una parţială. Audieri publice 07.03.2006.

 2. 05.04.2005 — IORDACHI ş.a. 4 v. MOLDOVA (cer. nr. 25198/02) — cererea este depusă de 5 persoane care pretind că corespondenţa lor este interceptată, iar legislaţia naţională nu le acordă garanţii suficiente pentru a se opune ingerinţei cu dreptul la respectul vieţii private în sensul art. 8 din Convenţie (dreptul la respectul vieţii private). Cererea a fost declarată admisibilă.

 3. 13.09.2005 — CORSACOV v. MOLDOVA (cer. nr. 18944/02) — cererea este depusă de un tînăr care pretinde că a fost maltratat de către poliţie şi că procuratura nu a investigat plîngerile sale, prin ce a fost încălcat art. 3 din Convenţie (interzicerea torturii). Cererea a fost declarată admisibilă integral.

 4. 11.10.2005 — CIORAP v. MOLDOVA (cer. nr. 12066/02) — cererea este depusă de o persoana condamnată la privaţiune de libertate şi vizează 17 capete de acuzare. Acestea ţin de violarea articolelor 3 (interzicerea torturii), 6 (dreptul la un proces echitabil), 8 (respectul corespondenţei) şi 10 (libertatea de exprimare) din Convenţie. Cererea a fost declarată admisibilă la data de mai sus în partea condiţiilor de detenţie, hrănirea forţată, echitatea procedurii de evacuare a familiei sale din apartament, cenzurarea corespondenţei şi dreptul de a avea întrevederi libere cu membrii familiei.

Cereri inadmisibile

Conform art.35 al Convenţiei, Curtea nu poate fi sesizată decît după epuizarea căilor de recurs interne, aşa cum se înţelege din principiile de drept internaţional general recunoscute, şi într-un termen de 6 luni, începînd cu data deciziei interne definitive. Curtea nu reţine nici o cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, dacă: a) ea este anonimă; sau b) ea este în mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată anterior de către Curte sau deja supusă unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau de reglementare şi dacă ea nu conţine fapte noi. CEDO declară inadmisibilă orice cerere individuală introdusă în aplicarea art. 34, atunci cînd ea consideră cererea incompatibilă cu dispoziţiile Convenţiei sau ale Protocoalelor sale, în mod vădit nefondată sau abuzivă.

 1. 02.07.2002 GORIZDRA v. MOLDOVA (cer. nr. 53180/99). Reclamantul pretindea că instituirea baremului de 4% pentru a accede în Parlamentul Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 1998 este contrară art. 3 din Protocolul Adiţional la Convenţie (dreptul la alegeri libere). Curtea a constatat că instituirea unui barem pentru a accede în Parlament nu este contrar Convenţiei. In temeiul art. 3 din Protocolul Adiţional la Convenţie nu se cere instituirea unui anumit sistem electoral.

  Reclamantul mai pretindea că examinării plîngerilor sale în judecată, privind contestarea rezultatelor alegerilor din 1995 şi 1997, a fost inechitabilă, ce contravine art. 6 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil). Curtea a notat că art. 6 din Convenţie nu este aplicabil contestaţiilor electorale.

 2. 14.09.2004 — FRUNZE v. MOLDOVA (cer. nr. 42308/02) — Reclamantul pretindea că prin casarea în ordine de recurs în anulare a unei hotărîri în favoarea sa a fost încălcat art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil). Cererea a fost declarată inadmisibilă pe motiv că ea a fost depusă după 6 luni din ziua admiterii recursului în anulare.

 3. 14.09.2004 — RAHOTCHI v. MOLDOVA (cer. nr. 31927/03) — Reclamantul pretindea că prin casarea în ordine de recurs în anulare a unei hotărîri în favoarea sa a fost încălcat art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil). Cererea a fost declarată inadmisibilă pe motiv că ea a fost depusă după 6 luni din ziua admiterii recursului în anulare.

 4. 30.11.2004 — BISERICA SFÎNTUL HRALAMPIE ş.a. v. MOLDOVA (cer. nr. 19967/02) — Reclamanţii pretind că prin emiterea unei încheieri de scoatere a cererii lor de chemare în judecată de pe rol, menţinută prin decizia instanţei de recurs, a fost încălcat art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil). Cererea fost declarată inadmisibilă deoarece art. 6 este inaplicabil procedurilor intermediare care nu au un efect determinant asupra “dreptului sau obligaţiei cu caracter civil”, or reclamanţii nu sunt împiedicaţi să depună o nouă cerere de chemare în judecată la nivel naţional.

 5. 14.12.2004 — LUPAŞCU v. MOLDOVA (cer. nr. 36475/02). Reclamantul pretindea că prin casarea în ordine de recurs în anulare a unei hotărîri în favoarea sa a fost încălcat art. 6 al.1 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil). Cererea a fost declarată inadmisibilă pe motiv că pretenţia privind încălcarea art. 6 al.1 a fost depus după 6 luni din ziua admiterii recursului în anulare.

 6. 04.01.2005 — PENTIACOVA ş.a. 48 v. MOLDOVA (cer. nr. 14462/03). Reclamanţii, care suferă de insuficienţă renală cronică, pretind că prin neacordarea asistenţei medicale strict necesare în cadrul Centrului de Hemodializă Spitalului Clinic Republican ei sunt supuşi unor suferinţe contrare art.3 din Convenţie (interzicerea torturii), aflîndu-se în pericol de moarte, ce contravine art.2 din Convenţie (dreptul la viaţă). Reclamanţii mai pretind că ei nu se pot opune tratamentelor la care sunt supuşi, ce contravine art. 13 din Convenţie (dreptul al un recurs efectiv). În acelaşi timp ei primesc un tratament medical mai rău decît tratamentul primit de bolnavii de insuficienţă renală cronică de la Spitalul de Urgenţă. Cererea a fost recunoscută inadmisibilă. Curtea a examinat cererea prin prisma art. 8 din Convenţie (dreptul la respectul vieţii private) şi a recunoscut-o neîntemeiată pe motiv că nu există o obligaţie generală a Guvernelor în temeiul Convenţiei de a acorda toate gama de asistenţă medicală pe bani publici.

 7. 15.06.2005 — CÎRMUIREA SPIRITUALĂ A MUSULMANILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA v. MOLDOVA (cer. nr. 12282/02) — reclamantul pretinde că prin refuzul de a înregistră cultul respectiv la Ministerul Justiţiei a fost încălcat art. 9 din Convenţie (libertatea de religie). Cererea a fost declarată inadmisibilă deoarece înregistrarea a fost refuzată pe motiv că nu au fost prezentate toate documentele necesare pentru înregistrarea cultului. Curtea a constatat că cererea de a prezenta documentele cerute nu era nici arbitrară şi nici imposibilă.

 8. 26.11.2005 — GRIŢCO v. MOLDOVA (cer. nr. 15840/02) — reclamantul pretindea că prin neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti împotriva unei bănci private aflate în procedură de lichidare a fost încălcat art. 6 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil). Cererea a fost declarată inadmisibilă deoarece statul nu este obligat, în temeiul Convenţiei, să răspundă pentru creanţele băncilor private.

Radieri în temeiul articolului 37 din Convenţie

Conform art.37 al Convenţiei, în orice stadiu al procedurii, Curtea poate hotărî scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cînd circumstanţele permit să se tragă concluzia că: a) solicitantul nu doreşte să o mai menţină; sau b) litigiul a fost rezolvat; sau c) pentru orice alt motiv, constatat de Curte, continuarea examinării cererii nu se mai justifică. Totuşi Curtea continuă examinarea cererii dacă respectarea drepturilor omului garantate prin Convenţie şi prin Protocoalele sale o cere.

 1. 10 ianuarie 2006 — DONIC v. MOLDOVA (cer. nr. 1805/02). Cererea a fost radiată pe motiv că reclamantul nu a răspuns la corespondenţa Curţii. Curtea a ajuns la concluzia că reclamant nu mai doreşte menţinerea cererii pe rol şi nici o circumstanţă specială nu justifică menţinerea cererii pe rol.

 2. 10 ianuarie 2006 — HARCENCO v. MOLDOVA (cer nr. 23606/02) Cererea a fost radiată pe motiv că reclamantul nu a răspuns la corespondenţa Curţii. Curtea a ajuns la concluzia că reclamant nu mai doreşte menţinerea cererii pe rol şi nici o circumstanţă specială nu justifică menţinerea cererii pe rol.

 3. 10 ianuarie 2006 — MARIN v. MOLDOVA (cer nr. 31281/02) Cererea a fost radiată pe motiv că reclamantul nu a răspuns la corespondenţa Curţii. Curtea a ajuns la concluzia că reclamant nu mai doreşte menţinerea cererii pe rol şi nici o circumstanţă specială nu justifică menţinerea cererii pe rol.

Acorduri amiabile

După comunicarea cererii Guvernului, fie după declararea ei admisibilă, Curtea propune părţilor încheierea unui acord amiabil, în condiţiile convenite de părţile implicate în litigiu. În cazul încheierii unui acord amiabil, CEDO scoate cauza de pe rol printr-o decizie care se limitează la o scurtă expunere a faptelor şi a soluţiei adoptate. Aceasta are forţa juridică a unei hotărâri şi se expediază spre executare Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei.

 1. 11.03.2003 — GUŢAN v. MOLDOVA (cer. nr. 57507/00) — reclamantul pretindea violarea art. 6 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) şi a art.1 din Protocolul Adiţional (protecţia proprietăţii) prin neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti privind retrocedarea casei. La 14.06.2002 reclamantul a adus la cunoştinţa CEDO că hotărîrea sa fost executată şi că nu mai doreşte să menţină cererea pe rolul Curţii. În acest temei CEDO a încetat procedura iniţiată de reclamant.

 2. 06.05.2003 — SVETENCO şi JELIMALAI v. MOLDOVA (cer. nr. 52528/99) — reclamanţii pretindeau violarea art. 6 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) şi a art.1 din Protocolul Adiţional (protecţia proprietăţii) prin neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti privind retrocedarea casei. La 17.02.2003 reclamantul a adus la cunoştinţa CEDO că a acceptat oferta Guvernului de a primi în schimbul casei suma de 52 000 MDL, că sumă a fost plătită şi că nu mai doreşte să menţină cererea pe rolul Curţii. În acest temei CEDO a încetat procedura iniţiată de reclamant.

 3. 30.11.2004 — FURTUNA v. MOLDOVA (cer. nr. 2418/02) — reclamantul pretindea violarea art. 6 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) şi a art.1 din Protocolul Adiţional (protecţia proprietăţii) prin neexecutarea a 2 hotărîri judecătoreşti privind plata unor sume de bani. La 20.05.2003 ambele hotărîri au fost executate. Prin două scrisori reclamantul a adus la cunoştinţa CEDO că nu mai doreşte să menţină cererea pe rolul Curţii. În acest temei CEDO a încetat procedura iniţiată de reclamant.

 4. 01.03.2005 — PARIŢCHI v. MOLDOVA (cer. nr. 54396/00) — reclamantul pretindea violarea art. 6 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) şi a art.1 din Protocolul Adiţional (protecţia proprietăţii) prin neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti privind retrocedarea casei. La 03.11.2003 şi 05.05.2004 reclamantul a adus la cunoştinţa CEDO că a semnat un acord cu Guvernul prin care a confirmat primirea sumei de 205,362 MDL în schimbul casei atribuite prin hotărîrea judecătorească. Prin acest acord reclamantul s-a angajat să retragă cererea de la CEDO. În acest temei CEDO a încetat procedura iniţiată de reclamant.

 5. 25.10.2005 — S.A.COMBUSTIBIL SOLID v. MOLDOVA (cer. nr. 5542/03) — reclamantul pretindea violarea art. 6 din Convenţie (dreptul la un proces echitabil) şi a art.1 din Protocolul Adiţional (protecţia proprietăţii) prin neexecutarea unei hotărîri judecătoreşti privind plata unei sume de bani. La 26.01.2004 reclamantul a informat CEDO că hotărîrea de neexecutarea căreia se plîngea Curţii, a fost executată şi că nu mai doreşte să menţină cererea pe rolul Curţii. În acest temei CEDO a încetat procedura iniţiată de reclamant.
Ostaticii regimului transnistrean Opinia publică din Moldova privind integrarea euro-atlantică