Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringPoliticaComentarii

Votul moldovenilor de peste hotare

|versiune pentru tipar||
Igor Boţan / 23 februarie 2009
ADEPT logo

Cei care menţin Moldova pe linia de plutire nu pot participa la guvernare

Revendicările unor concurenţi electorali privind asigurarea dreptului de vot al cetăţenilor moldoveni aflaţi la munci peste hotare sînt absolut legitime. Mai mult, este de remarcat că, în cazul de faţă, asigurarea dreptului de vot al gastarbeiter-ilor moldoveni are o legitimitate mai mare decît cea conferită de prevederile legale, consfinţite în Constituţie şi în legislaţia electorală. Marele paradox moldovenesc este că tocmai cei care menţin Republica Moldova pe linia de plutire nu pot participa la guvernarea treburilor publice prin alegerea reprezentanţilor lor în organele reprezentative ale statului.

Într-adevăr, atunci cînd guvernanţii, de exemplu, se laudă că într-un ciclu electoral au reuşit să mărească bugetul de două ori, ei uită să menţioneze adevărata sursă a “succesului fenomenal” — remitenţele gastarbeiter-ilor. În ultima perioadă dintre alegerile parlamentare suma remitenţelor gastarbeiter-ilor a egalat bugetul de stat, reprezentînd aproximativ 1/3 din PIB!

Figura 1. Dinamica remitenţelor, valori anuale, mln. USD

Valoarea anuala a remitentelor
Sursa: BNM, FMI

Dacă e aşa, atunci ce atitudine ar trebui să aibă clasa politică, în general, şi guvernanţii, în particular, faţă de gastarbeiteri? Răspunsul este evident — să aibă grijă ca interesele şi voinţa politică a acestora să fie luate în consideraţie.

Cîţi gastarbeiteri are Republica Moldova şi cîţi din ei votează?

Nu încape îndoială că numărul gastarbeiter-ilor moldoveni este impunător. Însă cei care pledează cauza gastarbeiter-ilor moldoveni exagerează numărul acestora, din motive, mai degrabă nobile, pentru a evidenţia importanţa problemei în cauză. De obicei, se vehiculează cifra rotundă de un milion de cetăţeni din cei ~2,4 milioane cu drept de vot (fără cetăţenii din Transnistria). De fapt, datele din surse diferite, corelate între ele, permit a estima numărul de gastarbeiteri ca variind între 400–600 mii.

Într-adevăr, aceste estimări, vehiculate de birourile de la Chişinău ale Băncii Mondiale (BM) şi Fondului Monetar Internaţional (FMI), se corelează foarte bine cu datele Ministerului Dezvoltării Informaţionale (MDI) şi cu datele sondajelor de opinie:

Este adevărat că creşterea exponenţială a volumului remitenţilor induce concluzia că numărul gastarbeiter-ilor creşte şi el exponenţial. O altă explicaţia ar fi că cei aflaţi peste hotare se acomodează din ce în ce mai bine cu trecerea anilor, respectiv, cîştigînd mai bine. Dacă e aşa, atunci, gravitatea problemei cetăţenilor moldoveni aflaţi la munci peste hotare constă nu numai în numărul forte mare de aproximativ 1/5 sau chiar 1/4 din cei cu drept de vot, ci şi că cei plecaţi sînt şi cei mai buni cetăţeni, cu iniţiativă, avînd vîrsta între 20–50 ani, capabili să-şi ia propria soartă în mîini.

În lumina celor expuse mai sus este, practic, cu neputinţă să fie estimat numărul gastarbeiter-ilor care participă la votare. Tabelul de mai jos relevă numărul de moldoveni aflaţi peste hotare, care, în diferiţi ani electorali, au participat la votare.

Tabel. Numărul de cetăţeni moldoveni care au participat la votare în străinătate
Locul / anul1994199820012005
Austria-392882
Belarus20355177
Belgia172657113
Bulgaria-5986134
China-111020
Franţa-62107422
Grecia---1005
Germania-2347148
Israel-7743118
Italia--237850
Polonia-1828127
Regatul Unit---108
România1709207919343264
Rusia1606078522760
SUA322860101
Turcia-294890
Ucraina103665127
Ungaria--4685
Uzbekistan--1326
New-York (ONU)-18-96
Geneva (ONU)-121779
Strasbourg (CoE)-52694
Frankfurt (consulat)-2951112
Total19483193380610038

Adică, din aproximativ o jumătate de milion de cetăţeni peste hotare, la ultimele alegeri au votat aproximativ 2%. Probabil, au votat preponderent studenţii, turiştii şi cei care se află legal pe teritoriile statelor respective. De aceea, putem conchide că din numărul total de gastarbeiteri la ultimele alegeri a votat aproximativ 1%!

Experienţa internaţională privind votul cetăţenilor aflaţi peste hotare

Există o vastă experienţă internaţională privind votul peste hotare. Regula generală este că, întrucît alegerile sînt o manifestare a voinţei suverane a popoarelor, acestea se efectuează pe teritoriile respective şi în “extensiile” acestora de peste hotare — ambasade şi consulate. Atunci cînd există interes reciproc şi bunăvoinţă, guvernele unor state încheie acorduri pentru deschiderea secţiilor de votare extra-teritoriale şi în afara misiunilor diplomatice, altfel nu se poate. Pentru că fenomenele “globalizării” modifică realităţile, mulţi cetăţeni ai diferitor state se află peste hotare. Din acest considerent, adesea se recurge la “votul prin corespondenţă”, adică la votarea la distanţă, prin poştă, de obicei, înaintea zilei votării propriu-zise. Această metodă este utilizată pe larg de SUA. În ultima vreme se extinde fenomenul votului prin internet. În ultimii ani OSCE a organizat un şir de conferinţe pentru dezbaterea standardelor obligatorii minime pentru votul prin internet şi măsurile de securizare a acestuia. Anume suspiciunile legate de asigurarea securităţii votului electronic fac guvernele multor ţări dezvoltate să fie reticente faţă de votul electronic. Iată un şir de exemple foarte recente ce confirmă cele expuse mai sus:

Mai pot fi deschide secţii de votare în afara misiunilor diplomatice?

Problema deschiderii secţiilor de votare suplimentare peste hotarele ţării nu este problema Comisiei Electorale Centrale (CEC), ci a Guvernului. Dar nici Guvernul, chiar dacă ar reuşi să încheie acorduri cu autorităţile statelor unde se află un număr mare de cetăţeni moldoveni, nu mai poate face nimic în situaţia în care articolul 29(5) afirmă foarte rigid că “În cazul alegerilor parlamentare şi referendumului republican, pe lîngă misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova se organizează cîte o secţie de votare pentru colaboratorii acestor reprezentanţe şi membrii familiilor lor, precum şi pentru cetăţenii Republicii Moldova aflaţi în ţările respective, indiferent de numărul acestora”.

De aceea, pentru deschiderea secţiilor de votare în afara misiunilor diplomatice este nevoie de modificarea legislaţiei. E necesară şi modificarea bugetului CEC, deşi nu e problema în bani, ci în alocarea lor la timp, Guvernul putînd utiliza resursele “Fondului de rezervă”. Este inimaginabil de presupus că Parlamentul şi Guvernul se vor întruni pentru a examina această chestiune. Însă problemele nu se termină aici, procedurile votării peste hotare, în afara misiunilor diplomatice, sînt foarte complicate, necesitînd o pregătire minuţioasă cu mult înainte de începerea campaniei electorale. Aceste probleme pot fi soluţionate doar în condiţiile unei încrederi reciproce între guvernare şi opoziţie pe un şir de subiecte:

Toate aceste probleme sînt rezolvabile, însă ele necesită proceduri foarte clare şi verificabile pentru a evita conflictele ulterioare. Pentru elaborarea lor şi coordonarea cu principalele forţe politice nu mai există destul timp. Această formulă conţine, de fapt, esenţa răspunsului la întrebarea de ce votul cetăţenilor moldoveni aflaţi peste hotare nu poate fi exercitat în secţii din afara misiunilor diplomatice, precum şi de ce Republica Moldova nu practică votul prin corespondenţă. Vorba e că la adoptarea Codului electoral în noiembrie 1997 accentul s-a pus pe securizarea procedurilor de tipărire şi distribuire a buletinelor de vot. De aceea, tipărirea buletinelor de vot cu mult înaintea zilei votării şi trimiterea lor la adresa solicitanţilor votării prin poştă este o problemă mai mult decît delicată. Apoi, votare prin poştă se recomandă doar statelor în care cetăţenii au încredere în poştă. Încrederea în poşta din Republica Moldova, unde au existat multiple cazuri de deschidere neautorizată a corespondenţei, este o problemă la care se adaugă cea a încrederii în poşta altor state. Să nu uităm de speculaţiile referitoare la scrutinul parlamentar din 2005, precum că autorităţile unor state din CSI ar fi avut interesul de a influenţa rezultatele alegerilor din Republica Moldova.

În sfîrşit, perspectivele votării prin internet pentru moldovenii de peste hotare este foarte îndepărtată tot din cauza neîncrederii reciproce dintre guvernare şi opoziţie. De exemplu, numai alcătuirea registrului electronic al alegătorilor a provocat aversiunea unor partide de opoziţie influente. Ce să mai vorbim despre încrederea în soft-urile pentru votarea electronică dacă partidele, deopotrivă cele aflate la guvernare şi în opoziţie, flutură cu exemplul blocării calculatoarelor la alegerile municipale din 1999, ca o mare fraudă electorală, cînd procesele verbale din cele aproximativ 300 de secţii de votare erau la dispoziţia tuturor pentru a face verificările de rigoare. În sfîrşit, votul prin internet va putea fi accesibil atunci cînd cetăţenii moldoveni for înţelege procedurile şi ceea ce înseamnă “semnătura electronică”. Probabil va trece nu un singur ciclu electoral pînă la acel moment.

De aceea, problema votului peste hotare va fi actuală şi la următoarele alegeri parlamentare din 2013. Este important de menţionat acest lucru fiindcă prezenta discuţie la această temă produce efectul “deja vu”. Exact aceste probleme se discutau şi în preajma alegerilor parlamentare din 2005. Totuşi, lucrurile nu s-au mişcat din loc cîtuşi de puţin. Toate argumentele invocate acum patru ani sînt reiterate în acest articol aproape fără schimbare. Doar exemplele experienţei internaţionale sînt înnoite.

Concluzii şi recomandări

Votul cetăţenilor Republici Moldova din regiunea transnistreană Listele comune de candidaţi