Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringPoliticaComentarii

“Anexele secrete” şi transparenţa decizională

|versiune pentru tipar||
Igor Boţan / 1 octombrie 2011
ADEPT logo

Programul de guvernare al Alianţei pentru Integrare Europeană (AIE) — “Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, este pe cît de ambiţios, pe atît de dificil de realizat. Chiar dacă pe pagina web a Guvernului există o rubrică specială referitoare la transparenţa decizională, despre adevărata modalitate de adoptare a deciziilor putem află din citirea printre rînduri a Adresării din 12 iulie 2011 a Prim-ministrului către cetăţeni. Potrivit acestui demers, lucrurile în Republica Moldova merg prost, iar cauza constă în politizarea instituţiilor de forţă şi de ocrotire a normelor de drept.

În consecinţă, Premierul a propus deblocarea situaţiei prin realizarea mai multor acţiuni, printre care:

Apelul invocat şi soluţiile propuse de Prim-ministru au amintit societăţii, că imediat după semnarea Acordului de constituire a AIE-2, la 30 decembrie 2010, în prim plan au ieşit discuţiile privind existenţa unor “anexe secrete” la Acordul menţionat. Liderii AIE au recunoscut existenţa unor astfel de anexe, dar au refuzat să le dea publicităţii, menţionînd că încă nu a venit timpul potrivit pentru aceasta. Acum, cînd lucrurile din cadrul AIE s-au împotmolit, este logic ca societatea să se întrebe dacă nu cumva rădăcinile răului se alimentează din acele “anexe secrete”? Mai mult, gîndul trebuie să ne ducă la guvernarea AIE-1, care după cum se ştie nu a fost constituită în bază unui acord scris, ci în baza unor înţelegeri verbale. Aceasta este necesar pentru a încerca să înţelegem dacă nu cumva “anexele secrete” au precedat, de fapt, Acordul de constituire a AIE-2. Dacă se va dovedi că este aşa, atunci negocierile ce au durat timp de o lună după alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, au fost o simplă aruncare a “prafului în ochi” şi nicidecum dezbateri pe marginea “principiilor şi valorilor” de guvernare a Republicii Moldova.

Primul clopoţel care a sunat alarma că lucrurile în AIE nu se bazează pe “principii şi valori”, ci pe “accesul la pîrghii”, adică la instrumente de influenţă pentru realizarea intereselor înguste de partid, a sunat la 20 octombrie 2009, cînd a fost modificată Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, tocmai pentru a politiza, adică a distribui după algoritm importante funcţii publice, în favoarea componentelor AIE. Al doilea clopoţel a sunat atunci, cînd AIE a adoptat, la 21 mai 2010, amendamente la Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000, prin care s-a adoptat o Anexă cu titlul Lista persoanelor oficiale de stat, exponente ale unui interes politic sau public deosebit, care sînt exceptate de la adresarea în instanţa de contencios administrativ. Această Listă, în afara funcţiilor politice, cuprindea funcţii ca:

Această listă nu este altceva decît expresia explicită a interesului AIE în politizarea funcţiilor respective, pentru partajarea lor algoritmică între componentele AIE. Mai mult, modificările la Legea contenciosului administrativ s-au efectuat pentru ca deţinătorii funcţiilor invocate mai sus să poată fi demişi şi numiţi în orice moment, la bunul plac al liderilor AIE, în conformitate cu “anexa secretă”, fără a putea măcar contesta deciziile de demitere în justiţie sau în Curtea Constituţională. În acest context, trebuie menţionat faptul că la 21 decembrie 2010, Curtea Constituţională (CC) a adoptat decizia nr.29, în care a hotărît că “Actele cu caracter individual, emise de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, cu referire la persoanele oficiale exponente ale unui interes public deosebit, alese sau numite pe durata mandatului, şi anume: preşedintele, vicepreşedintele, judecătorul instanţei judecătoreşti, judecătorul Curţii Constituţionale, preşedintele, membrul Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele, membrul Curţii de Conturi, Procurorul General, prim-adjunctul Procurorului General, adjunctul Procurorului General, guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, preşedintele, membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului, preşedintele, vicepreşedintele, secretarul, membrul Comisiei Electorale Centrale, directorul general, directorul, directorul general adjunct, directorul adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei, al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, preşedintele, vicepreşedintele, membrul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, directorul Centrului pentru Drepturile Omului, avocatul parlamentar — pot face obiect al controlului constituţionalităţii sub aspectul formei şi procedurii de adoptare”. Este adevărat, că această decizie a CC este consecinţă a revizuirii din aprilie 2010 a jurisdicţiei CC, revizuire ad-hoc, legată de examinarea la Curte a aşa-zisului “caz Muruianu”.

Este important, că în aceeaşi hotărîre a CC a fost adoptată o Adresă către Parlament, în care se spune:

Ca de obicei, Parlamentul a ignorat Adresa Curţii Constituţionale. În consecinţă, peste doar o jumătate de an de la publicare hotărîrii CC, precum şi de la constituirea AIE-2, a sunat nu cel de al treilea clopoţel, ci un clopot mare, în care a bătut chiar Prim-ministrul, pentru a avertiza că Republica Moldova este supusă riscului mafiotizării din cauza politizării funcţiilor care reprezintă un interes public deosebit.

În contextul celor menţionate mai sus, merită dezvăluită, măcar lapidar, una din noţiunile de corupţie politică: comportament ce se abate de la rolul public formal sub influenţa scopurilor particulare, promovate prin distorsionarea statutului public al funcţiilor rîvnite, astfel încît aceste funcţii să poată fi controlate. Evident, corupţia politică are un caracter implicit, tenebru. Ea se manifestă, la prima vedere, prin lipsa componentei explicit monetare a actului corupţional, dar comportă riscuri mult mai mari, legate de folosirea instituţiilor publice în scopuri înguste de partid, inclusiv pentru acte de corupţie mult mai sofisticate, dar şi pentru lupta cu adversarii politici.

Constatînd cele de mai sus, este imperios necesar ca elementele active ale societăţii civile, mass-media, reprezentanţii instituţiilor internaţionale care asistă Republica Moldova să exercite presiuni asupra AIE pentru ca să fie date publicităţii “anexele secrete” la Acordul de constituire a AIE, dacă acestea există cu adevărat, astfel încît opinia publică să se convingă că nu există pericolul avansării corupţiei politice pînă la limita după care instituţiile statului au devenit supuse intereselor clanurilor politico-economice din spatele partidelor politice.

Cine se teme de alegeri anticipate? Pasărea Phoenix şi Harbuzul