Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia întrunirii reprezentanţilor Grupului de iniţiativă pentru iniţierea Referendumului republican legislativ

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) / 24 iulie 2002
Alianţa “Moldova Noastră”În conformitate cu doleanţele alegătorilor, convinşi de necesitatea perfecţionării Codului Electoral, luînd act de faptul că majoritatea parlamentară a respins din start iniţiativa legislativă a Fracţiunii "Alianţa Braghiş", conştientizînd că asemenea schimbări pot fi realizate pe o cale civilizată prin desfăşurarea unui referendum legislativ, aşa cum prevede legislaţia Republicii Moldova şi Recomandările Consiliului Europei, realizînd în fapt dreptul la "iniţiativă politică", prevăzut în art. 141 al Constituţiei Republicii Moldova şi în art. 152 din Codul Electoral, noi, cetăţeni cu drept de vot, constituind un grup republican de iniţiativă, şi avînd mandatul din 24 aprilie al Comisiei Electorale Centrale, am desfăşurat campania de colectare a semnăturilor în favoarea iniţierii referendumului privind modificarea sistemului electoral. Avînd certitudinea că procesele democratice, începute acum zece ani, sînt ireversibile, ne-am adresat alegătorilor să susţină această iniţiativă.

Reacţia partidului de guvernămînt al comuniştilor la ideea referendumului a fost una ostilă, agresivă şi impertinentă. Pe parcursul perioadei de colectare a semnăturilor membrii grupului de iniţiativă şi susţinătorii lor au fost supuşi unor presiuni masive din partea reprezentanţilor Partidului Comuniştilor, a primarilor şi funcţionarilor din teritoriu. Campania de colectare a semnăturilor, acţiune democratică şi legitimă, a fost de la bun început calificată de către deputatul-comunist V. Mişin, unul din conducătorii parlamentului, drept "provocare". Apelul lui de a nu semna pentru referendum a fost multiplicat la plenara CC şi la adunările organizaţiilor teritoriale ale PCRM, şi adoptat pentru a fi executat în toate localităţile ţării.

Comuniştii şi-au pus sarcina de a întreprinde orice pentru a zădărnici colectarea semnăturilor în favoarea referendumului. Au fost implicate serviciile speciale, care "prelucrau" conducătorii de întreprinderi şi instituţiilor de învăţămînt superior. Membrii grupului de iniţiativă, adepţii şi simpatizanţii referendumului erau ameninţaţi cu eliberarea din serviciu, erau hărtuiţi în procesul de colectare a semnăturilor. în multe localităţi, contrar legii, au fost create diferite comisii, care verificau listele de subscripţie, mulţi primari nu doreau făţiş ori tărăgănau la infinit autentificarea semnăturilor cetăţenilor. Pentru discreditarea ideii referendumului şi a iniţiatorilor lui se difuzau volante cu un conţinut anti-referendum denigrator, informaţii calomnioase, se organizau provocări făţişe din partea primarilor şi activiştilor PCRM. În această campanie a fost antrenată mass-media guvernamentală, radioteleviziunea de stat. Grupul de iniţiativă în pofida multiplelor demersuri adresate Companiei de Stat "Teleradio-Moldova" de a i se oferi spaţiu de emisie pentru a-şi expune poziţiile şi a da replica la insinuările lansate de presa puterii, a fost tratat cu o ignorare deplină.

Grupul de iniţiativă constată cu îngrijorare implicarea directă şi masivă a parlamentarilor-comunişti în obstrucţionarea campaniei de colectare a semnăturilor pentru referendum. în majoritatea localităţilor ei au fost organizatorii principali ai acţiunilor de intimidare a iniţiatorilor referendumului, cît şi a populaţiei, care îşi exprima adeziunea la ideea acestuia. Autorităţile locale erau instruite de deputaţii-comunişti, care, sfidînd legea, exercitau presiuni asupra alegătorilor ca aceştia să-şi retragă semnăturile. în aceste scopuri conducerea parlamentului a contramandat chiar şedinţa de rînd a legislativului din 5 iulie.

Grupul de iniţiativă, apreciind activitatea conducerii ASDM, a Fracţiunii parlamentare "Alianţa Braghiş", altor forţe democratice din Moldova, orientate spre mediatizarea acestor şi altor cazuri de presiuni violente din partea conducerii comuniste asupra referendumului, constată că toate apelurile în Parlament, scrisoarea deschisă adresată preşedintelui Republicii Moldova n-au făcut decît să-i înverşuneze pe adepţii acţiunilor de a îngrădi voinţa liberă, a poporului. La acţiunile legale, democratice ale cetăţenilor - adepţi ai referendumului autorităţile comuniste au declanşat un şir de acţiuni nelegale, antidemocratice, de reprimare. Astfel, noi sîntem unanimi în părerea că democraţia în Republica Moldova este în pericol, că partidul de guvernămînt duce conştient ţara spre un regim totalitar a cărui politică oficială devine sugrumarea oricărei opoziţii, încălcarea drepturilor constituţionale ale omului, în primul rînd dreptul la opinie, la iniţiativă politică.

Pornind de la aceste constatări şi sesizînd gravitatea acţiunilor partidului de guvernămînt şi importanţa continuării procesului de democratizare în Moldova, oportunitatea apărării valorilor ei, Grupul de iniţiativă adoptă următoarele decizii:

  1. A ataca în judecată acţiunile de impunere a cetăţenilor să renunţe la semnăturile în favoarea referendumului şi a cere ca listele fabricate de comunişti şi prezentate la Comisia Electorală Centrală să fie calificate drept nule.
  2. În baza Constituţiei Republicii Moldova, a.a. 4, 25, 32, 38, 39, 52, 54, Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (art. 19), Pactului Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (art. 19), Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (art. 10), la care statul nostru este parte, a remite Procuraturii Generale a Republicii Moldova dovezile şi probele de intimidare şi persecutare de către partidul de guvernămînt a cetăţenilor din motive politice şi ideologice, pentru activitatea lor de colectare a semnăturilor în favoarea referendumului, cerînd ca în acest temei să fie intentat un dosar împotriva PCRM. Reieşind din faptul că unii parlamentari-comunişti au fost animatorii, organizatorii şi executorii campaniei de reprimare a cetăţenilor Republicii Moldova pentru opiniile şi convingerile lor politice, încălcînd Constituţia ţării şi legislaţia în vigoare, a cere de la Procuratura Generală să intenteze dosare penale împotriva acestor deputaţi, iniţiind procedura de ridicare a imunităţii lor.
  3. Pentru încălcările grave şi sistematice ale prevederilor Constituţiei Republicii Moldova la capitolul respectării drepturilor omului de adresat Ministerului Justiţiei Republicii Moldova să declare PCRM în afara legii.
  4. A reafirma certitudinea că Comisia Electorală Centrală va respecta cu stricteţe prevederile Codului Electoral, legislaţiei în vigoare, nu se va lăsa influenţată de presiunile nelegitime ale PCRM şi reprezentanţilor puterii şi va adopta deciziile privind verificarea listelor şi iniţierea referendumului într-un mod autonom, independent şi nepărtinitor.
  5. A informa organele europene şi internaţionale, partidele şi mişcările social-democrate din Europa despre cazurile de încălcare de către guvernarea comunistă a drepturilor omului în perioada de colectare a semnăturilor pentru iniţierea referendumului republican legislativ.

Grupul de iniţiativă se adresează tuturor membrilor săi, simpatizanţilor, activiştilor ASDM cu apelul de a nu se lăsa intimidaţi, de a ne uni eforturile pentru a rezista acestui val puternic de presiune comunistă şi a ne exprima voinţa unică de apărare a cuceririlor democratice, legilor şi drepturilor fiecărui cetăţean al Republicii Moldova.

  Declaraţia fracţiunii parlamentare Alianţa Social Democrată