Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia fracţiunii parlamentare Alianţa Social Democrată

|versiune pentru tipar||
ASDM (AMN) / 28 ianuarie 2003
Alianţa “Moldova Noastră”Fracţiunea parlamentară “Alianţa Social Democrată” îşi exprimă dezacordul său total cu decizia fracţiunii majoritare comuniste din 26 decembrie 2002, prin care a fost respinsă iniţiativa a 213 250 de cetăţeni de a modifica Codul Electoral şi prin care a demonstrat o dată în plus continuarea practicii de lichidare a pluralismului politic şi de înlăturare a cetăţenilor de la exercitarea dreptului suveran la administrarea treburilor publice ale statutului.

Hotărîrea respectivă contravine celor mai elementare norme democratice privind desfăşurarea referendumului legislativ care prevăd că forul legislativ al Republicii Moldova este în drept să ea doar una din două decizii:

Hotărîrea luată este doar un rezultat al altor încălcări flagrante ale legilor democratice din ţară. E bine ştiut că doar Comisia Electorală Centrală e în drept să dea lumină verde referendumului legislativ sau să-l stopeze. Însă deputaţii comunişti, depăşindu-şi competenţele prevăzute de în Legea despre statutul deputatului, şi-au însuşit împuterniciri judecătoreşti. Mai mult, ei s-au aventurat în nişte acţiuni de neînchipuit pentru un legiuitor. Deputaţii comunişti au executat presiuni asupra semnatarilor listelor pentru referendum, i-au supus unor anchete ca pe timpul totalitarismului sovietic, cerîndu-le să renunţe la semnăturile lor.

Constatăm faptul, că parlamentarii comunişti au fost animatorii, organizatorii şi executorii campaniei de reprimare a cetăţenilor Republicii Moldova pentru opiniile şi convingerile lor politice, încălcînd Constituţia ţării şi legislaţia în vigoare, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, la care Republica Moldova este parte.

În condiţii în care au fost încălcate în mod flagrant dreptul celor peste 200 000 de cetăţeni ai ţării, fracţiunea parlamentară “Alianţa Social Democrată” a decis să nu participe în continuare la şedinţele în plen a ale legislativului, ca să nu coparticipe la săvîrşirea unor fărădelegi, care ar afecta şi mai grav factorul democratic din Moldova.

Noi, membrii fracţiunii “Alianţa Social Democrată” anunţăm populaţia şi alegătorii noştri că ne vom continua activitatea de deputat, dar nu vom practica acest lucru în sala de şedinţe a parlamentului, ci în teren, întîlnindu-ne cu alegătorii şi cu cetăţenii semnatari ai listelor pentru desfăşurarea referendumului legislativ.

Prin hotărîrea nelegitimă, adoptată de majoritatea comunistă, în legislativul Republicii Moldova s-a creat o situaţie critică care poate afecta starea de lucruri, care poate conduce la o criză acută în societate. Fiind conştienţi de cele ce se întîmplă noi am sensibilizat atît Curtea Constituţională a Moldovei, cît şi Consiliul Europei despre deciziile antidemocratice adoptate de actuala putere, despre instituirea dictatului ideologic al unui partid cu tendinţe totalitariste, concluzionînd că astea pot conduce la lichidarea totală a instituţiilor democratice din Republica Moldova.

Fracţiunea “Alianţa Social-democrată” îşi va relua activitatea la şedinţele plenare ale Parlamentului doar în cazul în care fracţiunea comunistă majoritară va adopta modificarea Codului Electoral, conform cererii a peste 200 000 cetăţeni de desfăşurare a referendumului legislativ; va restabili cetăţenii eliberaţi din funcţie pentru participarea lor la colectarea semnăturilor; va stopa procesul de anchetare a oamenilor, care au participat la colectarea semnăturilor şi a celor care au semnat.

Serviciul de presă al fracţiunii parlamentare a Alianţei Social Democrate
Declaraţia întrunirii reprezentanţilor Grupului de iniţiativă pentru iniţierea Referendumului republican legislativ Declaraţia fracţiunii parlamentare “Alianţa Social-Democrată” privind relaţiile guvernării comuniste cu instituţiile financiare internaţionale