Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia AMN despre proiectul Concepţiei politicii naţionale de stat a Republicii Moldova

|versiune pentru tipar||
AMN / 20 octombrie 2003
Alianţa “Moldova Noastră”Partidul “Alianţa «Moldova Noastră»” constată, cu multă îngrijorare, că situaţia social-politică din republică s-a deteriorat considerabil, criza social-economică se adînceşte continuu, climatul investiţional se înrăutăţeşte, iar relaţiile cu organismele financiar-creditare internaţionale sînt blocate. În acelaşi timp, în ultimii ani, se încalcă grav drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, este îngrădit accesul cetăţenilor la informare obiectivă prin mediile finanţate de stat, a fost întrerupt procesul de edificare a statului democratic şi de drept, iar aplicarea denaturată a reformei judiciare şi corupţia din justiţie îi lipsesc, practic, pe cetăţeni de dreptul constituţional la apărare. Cu toate că Preşedintele statului, Vladimir Voronin, s-a angajat public în procesul de combatere radicală a corupţiei, Republica Moldova, după indicele de percepţie a corupţiei, se situează în prezent pe locul 102, coborînd în topul respectiv de pe poziţia 64, pe care se afla în anul 2001.

Această stare de lucruri constituie rezultatul guvernării comuniste, care a condus la degradarea morală şi spirituală a societăţii. În asemenea condiţii, Partidul Comuniştilor, reactualizînd practicile din sistemul totalitar şi urmărind scopul de a distrage atenţia cetăţenilor de la condiţiile lor de trai tot mai dificile, recurge la abordarea şi promovarea unor proiecte de legi de natură să tensioneze din nou relaţiile interetnice. O dovadă în acest sens este şi proiectul Concepţiei politicii naţionale de stat a Republicii Moldova, care — dincolo de inoportunitatea sa sub aspect politic şi juridic — reprezintă un pas înapoi în procesul de conciliere socială şi de solidarizare civică în Republica Moldova.

Partidul “Alianţa «Moldova Noastră»” declară că nu se va lăsa atras în discuţii sterile pe marginea acestui proiect de document, deoarece consideră că actualul cadru juridic — Constituţia Republicii Moldova, actele internaţionale la care statul nostru este parte, Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale — reglementează într-o măsură suficientă procesele integraţioniste în societate — ca o condiţie obligatorie pentru consolidarea statalităţii şi a suveranităţii Republicii Moldova, pentru aderarea sa la Uniunea Europeană. Iar ratificarea, de către Legislativul moldovenesc, a Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare ar aprofunda procesul de introducere a standardelor internaţionale în domeniul lingvistic în societatea noastră.

Prin încercarea de a se promova o asemenea Concepţie, se încalcă şi prevederile Rezoluţiilor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind funcţionarea instituţiilor democratice în Republica Moldova, ce recomandă instituirea unui moratoriu asupra adoptării de decizii privind problemele sensibile din societate, legate de aspectele lingvistice, etnice, identitare şi de predare a istoriei.

Partidul “Alianţa «Moldova Noastră»” îi cheamă pe cetăţenii Republicii Moldova de toate naţionalităţile să nu se lase induşi în eroare de tentativele comuniştilor care seamănă discordie interetnică şi urmăresc doar scopul de a se perpetua la Putere prin minţirea cu bună ştiinţă a populaţiei, şi nu prin implementarea unor programe menite să aplice legislaţia ce reglementează relaţiile interetnice, spre îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi oferirea şanselor egale de afirmare tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Constituţiei.

Serviciul de presă al PAMN
Declaraţia Consiliului Politic Central al AMN în legătură cu recentele învinuiri lansate de Puterea comunistă la adresa României Liderii opoziţiei îşi continuă vizita în Marea Britanie