Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiAMN

Declaraţia Consiliului Politic Central al AMN în legătură cu recentele învinuiri lansate de Puterea comunistă la adresa României

|versiune pentru tipar||
AMN / 13 octombrie 2003
Alianţa “Moldova Noastră”Reprezentantul Permanent al R. Moldova la Consiliul Europei a prezentat, în ziua de 9 octombrie, în Comitetul de Miniştri, poziţia oficială a statului privind integrarea europeană şi starea relaţiilor moldo-române. Această poziţie survine imediat după ce Premierul român, Adrian Năstase, a formulat, în şedinţa Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, că obiectivul principal al viitoarei Preşedinţii a României în Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est (PSESE) este ca R. Moldova să devină membru cu drepturi depline al acestui organism, fapt ce ar permite acceptarea ei în Acordul pentru Stabilizare şi Asociere, ca prim-pas spre admiterea în UE. Precum se ştie, R. Moldova a devenit membru al PSESE şi datorită sprijinului consecvent al României.

În legătură cu aprecierile autoelogioase ale Puterii referitor la “consecvenţa” acţiunilor sale pe calea integrării europene a statului, Partidul “Alianţa «Moldova Noastră»” declară că actualii guvernanţi demonstrează o orientare politică oscilantă şi inconsecventă, precum şi un mare decalaj între afirmaţiile de paravan privind disponibilitatea de aderare la comunitatea europeană şi practicile nedemocratice din interior, însoţite de grave încălcări ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Înscrierea pe orbita europeană a R. Moldova implică şi un comportament civilizat în relaţiile cu alte state, în primul rînd cu ţările vecine. Partidul AMN constată că poziţia Puterii comuniste faţă de dialogul moldo-român rămîne necooperantă şi intolerantă, promovîndu-se făţiş, în continuare, românofobia ca politică oficială de stat, fapt ce prejudiciază imaginea R. Moldova şi interesul de aliniere familiei europene. Actualii guvernanţi nu au depus, practic, eforturi, pentru a relua dialogul moldo-român, menit să restabilească bunele relaţii între cele două state în toate domeniile de importanţă vitală pentru cetăţeni. Mai mult, pe măsură ce R. Moldova îşi anunţă — mai curînd forţată de împrejurări obiective — orientarea proeuropeană, conducerea comunistă tensionează, prin diferite aprecieri nejustificate, relaţiile moldo-române, învinuind România de propriile eşecuri, inclusiv de frînarea reglementării transnistrene şi de influenţă negativă asupra perspectivelor de integrare europeană ale statului nostru. Partidul AMN consideră că aceste învinuiri au, de fapt, menirea să distragă atenţia populaţiei de la probleme stringente ale societăţii, agravate serios ca rezultat al guvernării comuniste incompetente şi abuzive. Or, tocmai România este ţara ce s-a oferit mereu să ajute R. Moldova pe calea integrării europene, să contribuie, prin filierele internaţionale, la reglementarea transnistreană — dacă va fi invitată de părţile aflate în negocieri. Astfel, în loc să beneficieze de această ofertă constantă din partea României şi să solicite sprijinul tuturor celorlalte ţări membre ale Consiliului Europei în retragerea armamentului şi a trupelor ruseşti, în soluţionarea altor probleme ce necesită implicare internaţională, Puterea comunistă se dedă la insinuări nefondate la adresa României.

Partidul AMN consideră că, prin declaraţiile politice ale Reprezentantului R. Moldova la Strasbourg, care a solicitat sprijinul şi medierea Consiliului Europei în depăşirea “divergenţelor” existente în dialogul moldo-român, actualul regim comunist — care are foarte multe de preluat de la statele aflate înaintea noastră în cursa pentru Europa — încearcă să compromită imaginea externă a României şi să împiedice avansarea ei spre structurile europene. Partidul “Alianţa «Moldova Noastră»” îşi exprimă speranţa că atitudinea ostilă a actualilor guvernanţi faţă de România nu va provoca decizii ale conducerii statului vecin de natură să pună în dificultate relaţiile economice, sociale şi culturale dintre cetăţenii de pe ambele maluri ale Prutului.

Partidul AMN consideră că R. Moldova trebuie să pledeze pentru relaţii de bună vecinătate, fapt ce va contribui la îmbunătăţirea imaginii statului nostru în exterior, va atrage investiţii străine care să ne ajute să depăşim criza profundă de sistem, ce a cuprins întreaga societate, şi ne va plasa în rînd cu lumea modernă, unde fiecare va contribui major la prosperarea propriului stat.

Serviciul de presă al PAMN
Declaraţia Consiliului Politic al AMN cu privire la perspectivele reglementării conflictului transnistrean Declaraţia AMN despre proiectul Concepţiei politicii naţionale de stat a Republicii Moldova